20 Δεκ 2010

Ἡ νεκρολογία τῆς Κοινῆς Λογικῆς


Μία νεκρολογία ποὺ δημοσιεύτηκε στοὺς Times τοῦ Λονδίνου.  Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχουν περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὴ δημοσίευση αὐτή.  Ὡστόσο ἐκεῖνο ποὺ ἔχει σημασία δὲν εἶναι ἡ δημοσίευση ἢ ὄχι τῆς νεκρολογίας αὐτῆς ἀλλὰ τοῦτο τὸ περιεχόμενό της καὶ μόνο.
Σήμερα πενθοῦμε τὸ θάνατο μίας ἀγαπημένης παλιᾶς φίλης, τῆς Κοινῆς Λογικῆς, ἡ ὁποία μᾶς συντρόφευε γιὰ πολλὰ χρόνια. Κανεὶς δὲν γνωρίζει μὲ βεβαιότητα τὴν ἡλικία τῆς ἀφοῦ τὸ μητρῶο γέννησής της ἔχει χαθεῖ ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ σὲ γραφειοκρατικὲς διατυπώσεις. Θὰ τὴ θυμόμαστε ὡς κάποια ποὺ μᾶς δίδαξε πολύτιμα μαθήματα ὅπως αὐτά:
  -Ἔχε τὴν κοινὴ λογικὴ νὰ προστατεύεσαι.
 -Τὸ πρωινὸ πουλὶ πιάνει τὸ σκουλήκι.
  -Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι πάντα δίκαιη, καί...
  -Ἴσως ἦταν δικό μου τὸ φταίξιμο.

 Ἡ Κοινὴ Λογικὴ ἔζησε σύμφωνα μὲ ἁπλές, συνετὲς οἰκονομικὲς πολιτικές, ὅπως: Μὴν ξοδεύετε περισσότερα ἀπ' αὐτὰ ποὺ κερδίζετε, και ἀξιόπιστες στρατηγικές: ὅπως: Ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ ἐνήλικες καὶ ὄχι τὰ παιδιά. Ἡ ὑγεία τῆς ἄρχισε νὰ ἐπιδεινώνεται ραγδαία ὅταν τέθηκαν σὲ ἰσχὺ καλοπροαίρετοι ἀλλὰ αὐταρχικοὶ κανονισμοί. Ἀναφορὲς γιὰ ἕνα 6χρονο ἀγόρι ποὺ κατηγορήθηκε γιὰ παρενόχληση ἐπειδὴ φίλησε μία συμμαθήτριά του, γιὰ ἐφήβους ποὺ ἀποβλήθηκαν ἀπὸ τὸ σχολεῖο ἐπειδὴ χρησιμοποίησαν στοματικὸ διάλυμα μετὰ τὸ γεῦμα καὶ γιὰ ἕναν δάσκαλο ποῦ ἀπολύθηκε ἐπειδὴ ἐπέπληξε ἕναν ἀπείθαρχο μαθητή, ἁπλῶς ἐπιδείνωσαν τὴν κατάστασή της.
 Ἡ Κοινὴ Λογικὴ ἔχασε ἔδαφος ὅταν γονεῖς ἐπιτέθηκαν σὲ δασκάλους ἐπειδὴ....

 ἔκαναν τὴ δουλειὰ ποὺ οἱ ἴδιοι δὲν εἶχαν καταφέρει νὰκάνουν ἀναφορικὰ μὲ τὴν πειθάρχηση τῶν ἀνυπάκουων παιδιῶν τους. Ἡ ὑγεία τῆς ἐπιδεινώθηκε ἀκόμη περισσότερο ὅταν τὰ σχολεῖα ὑποχρεώθηκαν νὰ παίρνουν τὴ γονικὴ συναίνεση γιὰ νὰ βάλουν ἀντηλιακὸ ἢ νὰ δώσουν μία ἀσπιρίνη σ' ἕνα μαθητὴ ἀλλὰ δὲν μποροῦσαν νὰ ἐνημερώσουν τοὺς γονεῖς ὅταν μία μαθήτρια ἔμενε ἔγκυος καὶ ἤθελε νὰ κάνει ἔκτρωση.
 Ἡ Κοινὴ Λογικὴ ἔχασε τὴ θέληση γιὰ ζωὴ ὅταν οἱ ἐκκλησίες ἔγιναν ἐπιχειρήσεις καὶ οἱ ἐγκληματίες τύγχαναν καλύτερης μεταχείρισης ἀπὸ τὰ θύματά τους. Ἡ Κοινὴ Λογικὴ δὲν κατάφερε νὰ ξεπεράσει τὸ γεγονὸς ὅτι, ὄχι μόνο δὲν μποροῦσες νὰ ὑπερασπιστεῖς τὸν ἑαυτό σου ἀπὸ ἕνα διαρρήκτη μέσα στὸ ἴδιο σου τὸ σπίτι, ἀλλὰ ὁ διαρρήκτης μποροῦσε καὶ νὰ σὲ μηνύσει γιὰ βιαιοπραγία.
 Ἡ Κοινὴ Λογικὴ παραιτήθηκε τελικὰ ἀπὸ κάθε θέληση γιὰ ζωὴ ὅταν μία γυναίκα ποὺ τάχα δὲν κατάλαβε ὅτι ἕνα ἀχνιστὸ φλιτζάνι καφὲ ἦταν ζεστό, ἔχυσε λίγο στὴν ποδιά της κι' ἀνταμείφθηκε ἄμεσα μ' ἕναν  τεράστιο διακανονισμό.
 Πρὶν ἀπὸ τὸ θάνατο τῆς Κοινῆς Λογικῆς εἶχε προηγηθεῖ ὁ  θάνατος τῶν γονιῶν της, τῆς Ἀλήθειας καὶ τῆς Ἐμπιστοσύνης, τῆς συζύγου Σύνεσης καὶ τῶν παιδιῶν τῆς Εὐθύνης καὶ Λογικῆς.

 Ἔχουν ἐπιζήσει τὰ 4 ἑτεροθαλῆ ἀδέλφια της: Ξέρω τὰ Δικαιώματά μου, Τὸ Θέλω τώρα, Κάποιος ἄλλος φταίει, Εἶμαι θύμα.
Στὴν κηδεία της δὲν παρευρέθησαν πολλοὶ καθὼς ἐλάχιστοι συνειδητοποίησαν ὅτι ἀπεβίωσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.