20 Δεκ 2010

ΠΑΡΑΔΟΣΗ, Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνς
ΠΑΡΑΔΟΣΗ, Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
« καί... παρελάβετε... τατα πράσσετε»
...Τ πραγματοποιον δ ατ κενοι, πο ζον κα πορεύονται «σν πάσι τος γίοις». Ατ μας βεβαιώνει σήμερα π. Παλος: «σα μάθετε, κα παρελάβετε, κα κούσατε, κα εδατε σ μένα, ατ ν πράσσετε». Καλώντας πόστολος τος Φιλιππησίους ν κολουθον κενα, πο μ λους τους δυνατος τρόπους προσλήψεως πραν π ατόν, πογραμμίζει κατ τν πληρέστερο τρόπο τν ννοια τς Παραδόσεως, θεμελιακς κατηγορίας στν ζω τς ρθοδοξίας.
Οσία τς παραδόσεως

Εναι σημαντικό, τι Παλος δν συνιστ ν διαφυλάξουν πλς ο ναγνστες τς πιστολς το ατά, πο πραν π κενον, λλ ζητε κα ν τ φαρμόσουν. Μιλε γι πράξη, γι ζωή. Τος προτρέπει ν τ ζήσουν. Γιατί ατ κριβς εναι κκλησία ς ρθοδοξία. Μία διάκοπη συνέχεια ζως, πο κφράζεται μ τν ρο παράδοση. πορεία...
τς κκλησίας, ς Σώματος Χριστο, μέσα στος αἰῶνες δν συνιστ μετάδοση σ κάθε περχόμενη γενε μίας ψυχης - φιλολογικς μαρτυρίας, πο περιορίζεται σ μερικ «μολογιακ» (πως συνήθως τ νομάζουν) κείμενα. Εναι μετάδοση μίας μπειρίας, μέσα στν ποία «παρατείνεται», (συνεχίζεται) ν γίω Πνεύματι Ζω το Χριστο. Μ τν σάρκωσή Του Λόγος το Θεο κα τν εσοδό Του στν στορία φερε να νέο τρόπο ζως στν κόσμο, τ ζω τ δική Του, μία ζω μέσα στ Χάρη το Θεο, χωρς μαρτία. Καλε δ κάθε νθρωπο ν νταχθε στ Σμα Του, στν κκλησία, γι ν ζε μέσα στν ν Χριστ κοινωνία, μ τ χάρη το γίου Πνεύματος, κα ατς ατ τ ζωή, πο κρατε τν νθρωπο στν κοινωνία το Θεο κα σ γάπη κα ερήνη μ τος δελφούς του. Γιατί, που πάρχει ατς τρόπος ζως, « Θες τς ερήνης» -μς βεβαιώνει πόστολος- εναι μαζί μας.
Παρ’ λο, λοιπόν, πο τ κήρυγμα εναι οσιαστικ μέρος τς Ποιμαντικς κα εραποστολς τς κκλησίας, ποτ δ νοεται χριστιανικ εαγγελισμς το νθρώπου κα το κόσμου ς μηχανικ μεταβίβαση μίας κωδικοποιημένης διδασκαλίας, λλ’ ς κλήση γι μετοχ σ μία συγκεκριμένη πραγματικότητα, τ ζω τς κκλησίας, πο δν εναι παρ παραλαβ κα μετάδοση Χριστο. Τοτο κφράζεται συμβολικά, λλ συνάμα κα ρεαλιστικά, σ’ να κεντρικότατο γεγονς τς κκλησιαστικς ζως, τν χειροτονία το Πρεσβυτέρου. Μετ τν καθαγιασμ τν Τιμίων Δώρων πίσκοπος παραδίδει στν νεοχειροτονημένο τν καθαγιασμένο «γιον ρτον» κα το λέγει: «Λάβε τν παρακαταθήκην ταύτην κα φύλαξον ατήν, ως τς παρουσίας το Κυρίου μν ησο, τε παρ’ Ατο μέλλεις παιτεσθαι ατήν». Εγλωττότερη κφραση το γεγονότος τς παραδόσεως δν μπορε ν πάρξει. λος Χριστός, ς πίστη - λατρεία -ζωή, πρέπει ν μεταδίδεται π νθρωπο σ νθρωπο κα π γενε σ γενεά, γι ν σώζεται σ κάθε ποχ μέσα στν κκλησία κόσμος.

Κοντ σ Παύλους...

Δν εναι μως συμπτωματικό, τι Παλος, μιλώντας γι χριστιανικ ζωή, παραπέμπει στν αυτό του! Κα δν εναι πρώτη κα μόνη φορά. λλο θ πε περίφραστα «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθς καγ Χριστο» (’ Κόρ. δ’ 16). Τοτο χει φυσικ τν ξήγησή του. πως Θεία ποκάλυψη δν εναι μερικ κείμενα, λλ τ διο τ Πρόσωπο το Θείου Λόγου, πο νανθρώπησε, τσι κα συνέχεια τς ν Χριστ ζως, Παράδοση τς κκλησίας, μφανίζεται ς προσωπικ γεγονς στν στορία. Πραγματοποιεται στν λόγο κα τν βίο το Παύλου κα λων τν γίων μας. Ο γιοι εναι ο γνήσιοι μαθητς το Χριστο, τ πιστ τέκνα τς κκλησίας Του. ζω τν γίων, σ’ λο τ πλήρωμά της ( «βίος κα πολιτεία» τος) συνιστ τν εθεία γραμμ τς παραδόσεως μέσα στ χρόνο. Γι’ ατ κα ρθοδοξία χωρς γίους εναι διανόητη. Κοντ δ στος γίους γίνεται πιστς κα ατς μέτοχος κα φορέας τς κκλησιαστικς παραδόσεως. Γι’ ατ κα σχέση Πνευματικο Πατρς - Πιστο εναι θεμελιακ στν πνευματικ ζω τς κκλησίας μας. Γιατί δν «μαθαίνει» κανες τν κκλησιαστικ παράδοση σν να μάθημα, διανοητικ κα θεωρητικά. λλ τ γνωρίζει βιωματικ μέσα στ ζω τς σκήσεως κα μετανοίας. Μέσα στν γώνα γι κάθαρση π τ πάθη, πο δηγε στν γιοπνευματικ φωτισμ κα τ θέωση. σπουδ τς Θεολογίας ς πιστήμης -κα μάλιστα «θεωρητικς», πως συνήθως λέμε- δν σημαίνει κα μετοχ στν παράδοση - ζω τς κκλησίας. Εναι μόνο μία προϋπόθεση, γι ν δηγηθε νθρωπος στν ληθιν Θεολογία, πο εναι κατ’ ξοχν πρακτικ «πιστήμη» τς σκήσεως, τς «ντως φιλοσοφίας», κατ τος γίους Πατέρας μας. Κοντ στος γίους γίνεται κανες φορέας τς κκλησιαστικς παραδόσεως.

...κα στ Μία κκλησία

Παράδοση γνήσια πάρχει, λοιπόν, που πάρχουν κα γιοι, ο ληθινο κα αθεντικο φορες της. λλ τοτο δν μπορε ν συμβε ξω π τν Μία κκλησία, τν κκλησία τν γίων. γ. Ερηναος Λουγδούνου (β’ α.), γνωστός, ς «Θεολόγος τς παραδόσεως» διδάσκει, τι μόνο στ Μία κκλησία -κα χι στς κάθε λογς αρέσεις- βρίσκεται «παράδοση το Χριστο κα τν ποστόλων Του», φο δια κκλησία εναι Παράδοση. Κα μέσα στν κκλησία, τ Πρόσωπα (πίσκοποι -Πρεσβύτεροι) συνιστον, πάνω π κάθε κείμενο, τν μετακίνητη γγύηση γι τν γνησιότητα τς παραδόσεώς της. που πάρχει στν κόσμο Μία κκλησία ( ρθοδοξία), πάρχει κα νότητα παραδόσεως, πο κφράζεται ς νότητα πίστεως, λατρείας κα ζως. Τν νότητα ατ καμμι ξωτερικ διαφορ (γλώσσα, θιμα, πολιτισμς) δν εναι δυνατν ν καταστρέψει.
Εναι, πράγματι, γεγονός, τι μόνο, που χει λλοιωθε οσία τς παραδόσεως, κε κα λα τ ξωτερικ στοιχεα γίνονται μέσα διασπαστικά. Τοτο συνέβη, λλωστε, στ Δύση, που λλοίωση τς παραδόσεως μέσα στ φραγκικ - φεουδαρχικ περιβάλλον, δήγησε στ σχίσιμο τς Ρωμηοσύνης σ νατολικ κα Δυτική, στ σχίσμα νατολς - Δύσεως. Κατ τος γίους μας Πατέρες, που μφανίζεται αρεση, κε χει προηγηθε λλοίωση τς παραδόσεως, ς ζως ν Χριστ. χει χαθε μπειρία τς θεώσεως, κα γι’ ατ δημιουργεται λλη παράδοση, πο δν εναι κκλησιαστική, λλ «ψευδς» κα «ψευδώνυμος». πομάκρυνση π τν μπειρία τν θεουμένων, ποστόλων κα γίων, μεταβάλλει τν ν Χριστ ζω σ αρετικ τρόπο πάρξεως, πο φυσικ δν μπορε ν σώσει.
 "ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ"
(πάνθισμα κηρυγμάτων π τν
«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» τν τν 1980 κα 1983)
ΠΡΩΤΟΠΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.