2 Αυγ 2010

Μητροπολίτης Καστορίας Σεραφείμ: «Ἡ Παναγία πρότυπο γιά τή ζωή ὅλων μας»

Προτρεπτική ἐγκύκλιο πρός τούς Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του, ἀπέστειλε ὁ Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, ἐνόψει της Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί στά πλαίσια τῆς εἰσόδου μας στήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταύγουστου.
Στήν ἐγκύκλιο ὁ Μητροπολίτης κ. Σεραφείμ μεταξύ ἄλλων προτρέπει τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας, νά ἀκολουθήσουνε πιστά τήν παράδοση τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τιμώντας τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀλλά καί νά βοηθήσουν τίς ψυχές τῶν Χριστιανῶν γιά μία πνευματική ἀποτοξίνωση, ἔχοντας τή Μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας ὡς πρότυπο στή ζωή μας.
Ἡ ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ ἔχει ὡς ἑξῆς :
Ἀγαπητοί μου πατέρες,
«Αὐτήν ἄς ὑμνήσουμε σήμερα μέ ἄσματα ἱερά, ἐμεῖς πού ἔχουμε τήν εὐτυχία νά εἴμαστε καί νά λεγόμαστε λαός τοῦ Θεοῦ. Αὐτήν ἄς τιμήσουμε μέ ὁλονύχτιες ὀρθοστασίες • αὐτήν ἄς...εὐχαριστήσομε μέ τήν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, τήν ἁγνή πάνω ἀπό ὅλους μετά τό Θεό• γιατί εἶναι κατά κάποιο τρόπο φυσικό νά χαίρονται τά ὅμοια μέ τά ὅμοιά τους. Αὐτήν ἄς ἱκανοποιήσομε μέ τήν ἐλεημοσύνη καί τή συμπάθεια ὅσων ἔχουν ἀνάγκη. Γιατί, ἄν μέ τίποτε ἄλλο δέν ἱκανοποιοῦμε τό Θεό τόσο, ὅσο μέ τήν εὐσπλαχνία, ποιός θά πεῖ τό ἀντίθετο, πώς δέ χαίρεται μέ τό ἴδιο καί ἡ Μητέρα Του; Αὐτή ἔκανε σ’ ὅλους γνωστή τήν ἄβυσσο τῆς ἄφατης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός ἐμᾶς. Χάρη σ’ αὐτήν ἔγινε ἡ συμφιλίωσή μας μαζί Του καί μᾶς δωρήθηκε ἡ εἰρήνη καί ἡ χάρη καί μαζί μέ τούς ἀγγέλους χορεύουν οἱ ἄνθρωποι, καί οἱ χωρίς τιμή πρῶτα γίναμε παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ἀπό αὐτήν τρυγήσαμε τό σταφύλι τῆς ζωῆς, ἀπό αὐτήν θερίσαμε τό βλαστό τῆς ἀφθαρσίας. Αὐτή ἔγινε ἡ προξενήτρα ὅλων τῶν ἀγαθῶν. Σ’ αὐτήν μέσα ἔγινε ὁ Θεός ἄνθρωπος καί ὁ ἄνθρωπος Θεός».
Μέ αὐτούς τούς λόγους μᾶς προτρέπει νά τιμήσουμε τό πάνσεπτο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί νά ἑορτάσουμε μέ ἄσματα ἱερά τήν Κοίμησή της, πού εἶναι κατά τήν παράδοσή μας τό θεομητορικό Πάσχα μέσα στήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ.
Καί ἄν πάντοτε τιμοῦμε τήν Παναγία,
ἄν πάντοτε ὀφείλουμε νά δείχνουμε τήν εὐλάβειά μας στό πρόσωπό της,
ἄν πάντοτε τά χείλη μας, μά περισσότερο ἡ καρδιά μας, πρέπει νά μιλοῦν γιά τά μεγαλεία καί τά θαυμάσια πού ἐνεργεῖ καθημερινά,
ἄν οἱ Ἅγιοί μας, οἱ πατέρες μας, οἱ πρόγονοί μας καί ἡ Παράδοσή μας, ἔχουν ἀφήσει σέ μᾶς ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη τήν τιμή στό πρόσωπό της,
αὐτό ἰδιαιτέρως γίνεται ἔκδηλο τόν μήνα Αὔγουστο, πού γιορτάζουμε τό γεγονός τῆς Κοιμήσεώς της.
Πλήθη πιστῶν, μαζί μέ τούς Ἀγγέλους καί τούς Ἁγίους, τήν μεγαλύνουν καί τήν δοξάζουν, τήν τιμοῦν καί τήν μακαρίζουν. Χείλη πιστῶν «τή Θεοτόκω ἀσιγήτως» ἱκετεύουν καί παρακαλοῦν μέ τά λόγια τῶν ἱερῶν ὑμνογράφων:
«Διασωσον ἀπό κινδύνων τούς δούλους σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετά Θεόν εἰς σέ καταφεύγομεν».
«Ἐπιβλεψον ἐν εὐμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπί τήν ἐμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν καί ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τά ἄλγος».
Πρέπει, ἀκόμη, νά σᾶς ὑπενθυμίσω καί μάλιστα πρῶτα στόν ἑαυτό μου, πώς Κληρικοί καί Μοναχοί, ἀλλά καί λαϊκοί ἀδελφοί μας, ἔφθασαν σέ ὕψη ἁγιότητας ἔχοντας εὐλάβεια στήν Παναγία:
Αὐτήν ἐπικαλεῖτο καθημερινά ὁ θεοφόρος Δαμασκηνός.
Αὐτήν ὑμνοῦσε καί δοξολογοῦσε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.
Αὐτῆς τήν βοήθεια καί τήν προστασία ζητοῦσε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος.
Αὐτή σκέπαζε μητρικά τόν Ἅγιο Λουκᾶ τόν ἰατρό, τόν Ἅγιο Γεράσιμο τῆς Κεφαλληνίας, τόν Ἅγιο Γεώργιο τόν Καρσλίδη.
Αὐτή ἐνέπνευσε θάρρος καί ὑπομονή στούς ἁγιασμένους Γέροντες Παΐσιο, Πορφύριο, Ἰάκωβο, Ἐφραίμ Κατουνακιώτη καί στήν ἀσκήτρια τῆς Κλεισούρας Σοφία.
Αὐτή στηρίζει καί μας.
Αὐτῆς τήν πρεσβεία ζητοῦμε.
Αὐτῆς τήν προστασία ἐπιδιώκουμε.
Σέ συνδυασμό μέ αὐτές τίς σκέψεις γιά τήν μεγάλη θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί στά πλαίσια τῆς εἰσόδου μας στήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου, θέλω νά σᾶς προτρέψω πατρικά τά κάτωθι:
1. Καθημερινά νά τελεῖτε στόν Ἱερό Ναό τόν Ἑσπερινό καί ἐν συνέχεια τόν Παρακλητικό Κανόνα πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (μικρό ἡ μεγάλο), σύμφωνα μέ τό Τυπικό της Ἐκκλησίας, ἀφοῦ προηγουμένως ἐνημερώσετε τούς ἐνορίτες σας γιά τήν Ἱερά Ἀκολουθία καί τόν ἀκριβῆ χρόνο ἐνάρξεως. Σᾶς συνιστῶ, ἀδελφικά καί πατρικά, νά μήν ξεχνᾶτε καθημερινά, ὅλο τόν χρόνο, στό σπίτι σας, μπροστά στίς ἅγιες εἰκόνες, νά ψάλετε τόν Παρακλητικό Κανό-νά πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ἀκόμη, κάθε βράδυ, μαζί μέ τό Ἀπόδειπνο νά ἀναγινώσκετε καί τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν Της. Θά ἔχετε τήν εὐλογία καί τήν χάρη τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία θά σκεπάζει ἐσᾶς καί τήν οἶκο-γένειά σας.
2. Πρός ὄφελος τῶν ἐνοριτῶν σας, θά πρέπει νά λειτουργεῖτε πιό τακτικά τήν χρονική περίοδο αὐτή καί ἴσως καθημερινά. Εἶναι μία θυσία καί μία πρό-σφορά πού παρέχει ὅμως πολλές εὐλογίες.
3. Μέσα στά πλαίσια αὐτά τῆς Θείας Λατρείας, νά κάνετε καί μία συντομη Ἱερά Ἀγρυπνία στίς 12 πρός 13 Αὐγούστου, προετοιμάζοντας ἔτσι, τούς πιστούς σας γιά τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Παναγίας. Μαζί λαμβάνετε καί τό τυπικό της Ἱερᾶς αὐτῆς Ἀγρυπνίας. Μπορεῖτε, ἀκόμη, νά καθιερώσετε καί τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου καί μέ τόν τρόπο αὐτό νά πρό-ἑτοιμάσετε κατάλληλα τό ποίμνιό σας. (Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΝΗΜΟ-ΣΥΝΑ).
4. Νά προσέξουμε τήν νηστεία. Ἡ νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου εἶναι ἀλάδωτη καθημερινά, ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς. Νά τήν τηρήσουμε πρῶ-τά ἐμεῖς, ἀφοῦ προηγουμένως ἐνημερώσουμε τόν λαό γιά τήν σημασία αὐτῆς τῆς νηστείας. Πρέπει ἀπαραιτήτως νά ἐνημερώσουμε τούς διαφόρους Συλλό-γούς, ἀλλά καί τούς Χριστιανούς μας ὅτι στίς πανηγύρεις τῶν χωριῶν μας νά μήν καταλύουν τήν νηστεία τήν παραμονή τῆς μεγάλης θεομητορικῆς ἑορτῆς, μέ ἀποτέλεσμα οὐδείς τήν ἑπομένη ἡμέρα νά κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
5. Νά προτρέψουμε τούς πιστούς γιά τήν συμμετοχή τους στά Μυστήρια τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Κοινωνίας.
6. Ἐάν ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός σας Ναός, νά τόν ἑτοιμάσετε κατάλληλα γιά τήν πανήγυρη (καθαριότητα, στολισμός εἰκόνων, εὐπρέπεια ὅλου του Ναοῦ). Ἀκόμη, νά ἀνακοινωθεῖ ἐγκαίρως τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς παραμονῆς καί τῆς κύριας ἡμέρας.
7. Πρωτοστάτης στήν πανήγυρη αὐτή εἶναι ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός τῆς Καστοριᾶς, ὁ ὁποῖος ἑορτάζει τήν 15η Αὐγούστου καί ὅπου θά τελεσθεῖ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ τά Ἐγκώμια τῆς Παναγίας τήν 14η Αὐγοῦ-στοῦ καί ὥρα 7.00 μ.μ., τό πρωί τῆς κυριωνύμου ἡμέρας Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἐνῶ τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας καί ὥρα 6.30 μ.μ. ἡ κάθοδος τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας ἀπό τόν Μητροπολιτικό Ναό στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Μαυριωτίσσης.
8. Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη εὐλογία ἡ συμμετοχή ὅλων σας στήν Ἱερά Ἀγρυπνία πού θά τελεσθεῖ στήν παλαίφατη καί ἱστορική πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Παναγίας Μαυριωτίσσης στίς 22 πρός 23 Αὐγούστου ἐπί τή ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Εἶναι ἡ ἀπόδοση τοῦ σεβασμοῦ καί τοῦ χρέους πού ἔχουμε ἀπέναντι στήν μητρική προστασία τῆς Παναγίας. Ἀξίζει νά ἀφιερώσει κανείς λίγες ὧρες τῆς νύκτας γιά ἐκείνη πού, παρά τίς ἁμαρτίες μας καί τά λάθη μας, συνεχίζει νά μᾶς σκεπάζει καί νά πρεσβεύει.
9. Τήν περίοδο αὐτή ἑορτάζουν καί: ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης κοινότητος Ἁγίας Κυριακῆς (30 καί 31 Αὐγούστου) καί ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Κλεισούρας (7 καί 8 Σεπτεμβρίου).
Μέ αὐτό τόν τρόπο, Πατέρες μου, θά μᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά βοηθήσουμε τίς ψυχές τῶν Χριστιανῶν γιά μία πνευματική ἀποτοξίνωση, νά τίς ξεκουρά-σουμε μέ τό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί νά τίς θρέψουμε μέ τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, νά τίς ὁδηγήσουμε στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί νά προβάλλουμε σέ ὅλους μας, ὡς πρότυπο γιά τήν δική μας ζωή, τήν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί τήν δική μας Μητέρα, τήν Παναγία.
Εὔχομαι νά ἔχετε πάντοτε πλούσια στήν ζωή σας, στήν οἰκογένειά σας, στούς ἐνορίτες σᾶς τήν εὐλογία τῆς Παναγίας. Σᾶς παρακαλῶ δέ νά εὔχεσθε καί γιά τήν ἐλαχιστότητά μου, τόσο στό Ἱερό Θυσιαστήριο, ὅσο καί στίς κατ’ ἰδίαν προσευχές σας. Σᾶς ἀσπάζομαι μέ πολλή ἀγάπη Χριστοῦ
Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΠΗΓΗ:ΡΟΜΦΑΙΑ

1 σχόλιο:

  1. Θέλω να θέσω μία ερώτηση μόνο, στον Μητροπολίτη Καστοριάς: Εάν είχε μία κόρη θα αισθανόταν ευτυχής να διάγει τον βίο της παναγίας;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.