9 Αυγ 2010

Ὑποχρεωτικὴ ἡ Τούρκικη γλώσσα στὰ Ἑλληνικὰ σχολεῖα;

Σᾶς φαίνεται ἀσήμαντο τὸ ὅτι σὲ 15-20 χρόνια ὅλα τὰ Ἑλληνόπουλα δὲν θὰ μποροῦν νὰ περάσουν στὸ λύκειο ἂν δὲν γνωρίζουν καλὰ τὴν Τουρκική; Στὴν Δικονομία μας ἡ σιωπὴ θεωρεῖται συναίνεση…

Νομίζετε ὅτι μὲ τὴν σιωπή μας, δικαιούμεθα νὰ δώσουμε στὰ παιδιά μας καὶ στὰ ἐγγόνια μᾶς τέτοιο μέλλον; Κάθε λαὸς ἔχει τοὺς ἀρχηγοὺς ποὺ τοῦ ἀξίζουν. Δὲν θὰ γράψω ἄλλα σχόλια διότι θὰ εἶναι προσωπικά. Τὰ συμπεράσματα εἶναι δικά σας, καὶ ἂν δὲν συμφωνεῖτε μὲ αὐτὴν τὴν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου ἐθνικῆς παιδείας (καὶ τοῦ παιδαγωγικοῦ ἰνστιτούτου) προωθῆστε αὐτὸ τὸ μήνυμα. Ἂν πάλι σᾶς εἶναι ἀδιάφορο, ἁπλὰ ἀγνοῆστε τό.
Μόνο μία τελευταία παρατήρηση:

Ἂν πεῖτε κι ἐσεῖς (ὅπως κι ἐγὼ) Μπά, ἀποκλείεται… ὑπερβολές… Ἕνα ἁπλὸ τηλεφώνημα στὸ Ἐθνικὸ τυπογραφεῖο, τὸ ἐπίσημο ὄργανο τοῦ κράτους, θὰ σᾶς πείσει !
ΦΕΚ Τουρκικὴ Γλώσσα

Ὅταν τὸ διάβασα κάπου εἶπα: ὑπερβολές. Ἀποκλείεται προφανῶς ἀναφέρεται μόνον στὴν Θράκη, καὶ θὰ πρέπει νὰ...διορθώσουν τὰ σχόλιά τους…
Καὶ γιὰ νὰ εἶμαι 100% σίγουρος, παρήγγειλα τὸ πρωτότυπο ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο (Μπορεῖτε νὰ τὸ λάβετε κι ἐσεῖς, τηλεφωνικά, ἢ Fax κ.τ.λ. γιὰ νὰ διαπιστώσετε κι ἐσεῖς τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Θὰ σᾶς ἔλθει τὸ πλῆρες φύλλο, 20 σελίδες, περίπου 7 Εὐρώ, μὲ ἀντικαταβολή.)

ΦΕΚ Ἄρ. Φύλλου 867, 10 Ἰουλίου 2006
Τὸ διάβασα πολὺ προσεκτικά. Πουθενὰ δὲν ἀναφέρεται ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς σὲ κάποια περιοχὴ ἢ νομό. Εἶναι Πανελλαδική, καὶ ἰσχύει ἀπὸ τὸν προηγούμενο χρόνο (!!!) Ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως στὴν Ἐφημερίδα. τῆς Κυβερνήσεως.
Οὔτε ἀναφέρεται ὅτι ἡ ἐκμάθηση τῆς Τουρκικῆς θὰ εἶναι προαιρετική. (Παρακαλῶ πάρτε καὶ διαβάστε τὸ πλῆρες ΦΕΚ)

Τὰ ΜΜΕ σιωποῦν.
Ὅλα τὰ κόμματα τῆς παρούσας Βουλῆς τὸ ἀποσιωποῦν.
ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ?

Εἰδικὰ ὅταν οἱ Ἐγγλέζοι ἀπαιτοῦν στὰ σχολεῖα τοὺς τὰ Ἀρχαία Ἑλληνικά.
Σὲ 13 δημοτικὰ σχολεῖα τῆς Ὀξφόρδης, θὰ ἀρχίσουν νὰ διδάσκονται ἀρχαία Ἑλληνικά, καθὼς κρίθηκε ὅτι βοηθοῦν τὰ παιδιὰ στὴν κατανόηση τῆς μητρικῆς τους γλώσσας. Οἱ ὑπεύθυνοι ἐκπαίδευσης τῶν σχολείων ἀποφάσισαν νὰ ἐντάξουν στὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα τῆς ἑπόμενης χρονιᾶς τὸ μάθημα τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν γιατί πιστεύουν ὅτι ἔτσι οἱ μαθητὲς θὰ βελτιώσουν τὰ Ἀγγλικά τους.

Ἀπὸ τὸ EL GR
ΠΗΓΗ:ΗΠΕΙΡΟΣ-ΕΛΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.