4 Αυγ 2010

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 6.8.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:

1 -Ἐνώπιον τῶν ἱστορικῶν του εὐθυνῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος.
2 -Νέα ἀναστάτωσις τοῦ πιστοῦ λαοῦ ὁλοκλήρου της Ἀττικῆς.Ὁ Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος ζητεῖ νὰ κηρυχθῆ παράνομος ἡ κατάτμησις τῆς Μητροπόλεώς του.
3 -Ἀπάντησις εἰς προκλητικᾶς αἱρετικᾶς θέσεις τοῦ «ἀρχιεπισκόπου» τῶν Παπικῶν Νάξου–Τηνου–Μυκονου.Τοῦ Πρεσβύτερου π. Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου.
4 -Οἰκουμενισμὸς ἡ Ὀρθοδοξία; Ἡ κρίσις τῆς θεολογίας τοῦ Ἰωάν. Ζηζιούλα. Τοῦ κ. Μέγα Λ. Φαράντου.
5 -Σημαντικὸν ἔργον ὑπὸ τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου Σπάρτης.
6 -Συνεκρότησεν ὁ Πρωθυπουργὸς εἰδικὴν Κυβερνητικὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὸ Ἅγιον Ὅρος.
7 -Ἡ Λειτουργική μας γλώσσα καὶ οἱ νέοι μας. Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
8- Σέβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος: Μεθοδεύουν τὴν κατάργησιν τοῦ Σταυροῦ ἀπὸ τὴν σημαίαν.
 9-Ἀπαιτεῖται ἕνα ἐνισχυμένον Βαλκανικὸν Ὀρθόδοξον Σχῆμα. Τονίζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Ε.Ἐ κ. Μπαρόζο.
  10-«Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριούσι μὲ πᾶσαι αἳ γενεαί». Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Μάρκου Μανώλη».
11-Γ? ὑμνολογικὸς καὶ πατερικὸς λόγος εἰς τὸ παράδοξον θαῦμα τῆς Ὑπερφυοὺς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τοῦ κ. Παναγιώτου Γκιουλέ.
  12-Ὁ ἐκμουσουλμανισμὸς τῆς Ἑλλάδος. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανά.
13-Τὸ «Βασίλειον Ἱεράτευμα» καὶ ἡ Ἱερωσύνη. Τοὺ Σέβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἰεροθέου.
Γεγονότα καὶ Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καὶ ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τὸ φύλλον.
ΠΗΓΗ:Ι.Μ.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.