27 Ιουλ 2010

Ἀνακοίνωση Ἱερᾶς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου

Γραφεῖο ἐνημέρωσης
Ἀθήνα, 13 Ἰουλίου 2010.
Τό Ἑλληνικό Δημόσιο πρόσφατα ἀνακοίνωσε τήν κατάθεση ἀγωγῆς σέ βάρος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου..
Ἡ Ἱερά Μονή, πιστεύοντας ὅτι οἱ δικαστικές ὑποθέσεις δέν πρέπει νά μεταφέρονται ἐκτός τῶν δικαστικῶν αἰθουσῶν, δέν προτίθεται νά προβεῖ σέ καμία δημόσια ἀντίκρουση αὐτῆς τῆς ἀγωγῆς. Εἶναι ὅμως ὑποχρεωμένη νά ἐπισημάνει ὅτι τό Ἑλληνικό Δημόσιο στήν οὐσία ἐπαναφέρει ἐπιχειρήματα πού ἀνεπιτυχῶς εἶχαν προβληθεῖ ἀπό τό ἴδιο ἐδῶ καί ἕνα αἰώνα σχετικά μέ τήν δῆθεν ἀπόκτηση κυριότητας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ὡς διαδόχου του Ὀθωμανικοῦ –Βουλγαρικοῦ Δημοσίου καί τήν ἀμφισβήτηση τῶν Χρυσοβούλων ὡς νόμιμων τίτλων κυριότητας.
Πιό συγκεκριμένα μέ τή σημερινή ἀγωγή τοῦ τό Ἑλληνικό Δημόσιο, ἀμφισβητώντας τούς καθόλα νόμιμους τίτλους κυριότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί μέ τήν ἐπίκληση μάλιστα τῆς μή ὑποστατής ἀπόφασης τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ροδόπης μέ ἄρ. 87/2008, (τό ἀνυπόστατό της ὁποίας θά κριθεῖ ἐνώπιόν του Ἀρείου Πάγου, μετά ἀπό ἄσκηση σχετικῆς ἀναίρεσης ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τήν 2α Νοεμβρίου 2011), ἐπιδίδεται σέ νομικούς ἀκροβατισμούς πού δέν

ὑπηρετοῦν οὔτε τό δημόσιο οὔτε τό ἐθνικό συμφέρον.
Τό μόνο πού ἐπιτυγχάνει εἶναι νά συντηρεῖ μία ἀνυπόστατη σκανδαλολογία, μέ στόχο τόν διασυρμό τῆς Ἀδελφότητας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, τοῦ συνόλου τοῦ Ἁγιώνυμου Ὅρους καί γενικότερά του Ὀρθόδοξου Μοναχισμοῦ.
Ἐπιστροφή τῶν Ἀκινήτων ἀπό τίς ἀνταλλαγές
Θεωροῦμε σκόπιμο νά ἀναφερθεῖ ὅτι πρώτη ἡ Ἱερά Μονή πρότεινε τήν ἐπιστροφή ὅλων τῶν ἀκινήτων πού νόμιμα εἶχαν περιέλθει σέ αὐτήν στά πλαίσια τῶν ἀνταλλαγῶν (Ὀκτώβριος 2008).
Πρώτη ἐπίσης, πρότεινε τήν ἐπιστροφή τοῦ τιμήματος πού ἔλαβε ἀπό τήν πώληση τοῦ προερχόμενου ἐπίσης ἀπό τίς ἀνταλλαγές Ὀλυμπιακοῦ ἀκινήτου ἀλλά καί τήν ἐπιστροφή τοῦ τελευταίου στό Ἑλληνικό Δημόσιο, δεδομένης καί τῆς περί αὐτοῦ συναίνεσης τῆς ἑταιρείας ποῦ τό ἀγόρασε ἀπό τήν Ἱερά Μονή.
Ἡ πρόταση αὐτή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς κρίθηκε νόμιμη μέ Γνωμοδότηση τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους (ὑπ’ ἀριθμ. 312/2009). Στή συνέχεια ἡ γνωμοδότηση αὐτή ἔγινε δεκτή ἀπό τόν Ὑπουργό Οἰκονομικῶν της προηγούμενης Κυβέρνησης (4 Σεπτεμβρίου 2009) καί ἀνακλήθηκε ἀπό τόν Ὑπουργό Οἰκονομικῶν της σημερινῆς Κυβέρνησης (12 Φεβρουαρίου 2010).
Μέ τήν ἀγωγή του, λοιπόν, τό Ἑλληνικό Δημόσιο ἐπιχειρεῖ νά διεκδικήσει μέ ἀτέρμονες δικαστικούς ἀγῶνες καί μέ ἀμφίβολο γι’ αὐτό ἀποτέλεσμα ὅ,τι τοῦ προσφέρθηκε τό 2008! Ἄραγε ποιός, πλήττει τά συμφέροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου;
Ἡ Ἱστορία
Ἡ ἱστορία τῶν τελευταίων ἑκατό ἐτῶν δείχνει ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ὑπαναχώρησε δύο φορές ἀπό τίς δικές της τελειωτικές ἀποφάσεις, σύμφωνα μέ χαρακτηρισμό του τότε Πρωθυπουργοῦ Παπαναστασίου καί Ὑπουργοῦ Γεωργίας Μπακάλμπαση, πού ρύθμισαν τό ἰδιοκτησιακό καθεστώς τῆς λίμνης Βιστωνίδας καί ἀνεγνώρισαν ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τήν κυριότητα ἐπ’ αὐτῆς (Νομοθετικό Διάταγμα τοῦ 1924 καί σήμερα μέ ἀποφάσεις Γνωμοδοτικοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων).
Ἡ Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου γιά τήν δικαίωσή της θά δώσει τή μάχη τῆς ἐνώπιον τῶν ἁρμοδίων ἐθνικῶν Δικαστηρίων – καί ἄν ἀπαιτηθεῖ καί ἐνώπιον τῶν ἁρμοδίων εὐρωπαϊκῶν Δικαστηρίων – τά ὁποία βέβαια θά δώσουν ὁριστική καί ἀμετάκλητη λύση σ’ αὐτό τό ζήτημα.
‘Έτσι, ὁ Ἑλληνικός Λαός θά ἀντιληφθεῖ ὅτι ἔπεσε θύμα συστηματικῆς καί σκόπιμης παραπληροφόρησης ποῦ ἔβλαψε ὄχι μόνο τήν τιμή, τήν προσωπικότητα καί τήν ὑπόληψη τῶν μοναχῶν ποῦ ὑπηρετοῦν τήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου, ἀλλά καί τήν αἴγλη αὐτῆς τῆς ἴδιας της Ἱερᾶς Μονῆς καί κυρίως, ποῦ κλονίζει τήν πίστη τοῦ λαοῦ στόν ὀρθόδοξο μοναχισμό πού διαφυλάττει εὐλαβικά τίς παραδόσεις τοῦ Ἔθνους.
Ἁρμόδιος ἐνημέρωσης: Σπύρος Γ. Ἀλεξανδρής, δικηγόρος, τήλ. 210 3318207.
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ
ΠΗΓΗ:ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.