26 Ιουλ 2010

Κανών ΟΕ΄ Τῆς ἐν Τρούλλω Οἰκουμενικῆς Συνόδου

«Τούς ἐπί τῷ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησιαις παραγινομένους, βουλόμεθα μήτε βοαῖς ἀτάκτοιςκεχρῆσθαι, καί τήν φύσιν πρός κραυγήν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τί ἐπιλέγειν τῶν μή τή ἐκκλησία ἁρμοδίων τέ καί οἰκείων΄ ἀλλά...μετά πολλῆς προσοχῆς καί κατανύξεως τάς ψαλμωδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρω Θεῶ΄ εὐλαβεῖς γάρ ἔσεσθαι τούς υἱούς Ἰσραήλ τό ἱερόν ἐδίδαξε λόγιον».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.