18 Ιουλ 2010

Ἀναγκαία ἡ ἐπαναφορά τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στήν Κύπρο


Κάθε χρόνο τέτοια ἐποχή εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά παρακολουθοῦμε τήν ἴδια παράσταση. Βλέπουμε τό ἴδιο ἔργο -μαυρόασπρο καί ἀνούσιο- νά ἐπαναλαμβάνεται καθεχρονικά. Ὁ λόγος, γιά τά ὅσα ἀφοροῦν τά ἀποτελέσματα τῶν παγκυπρίων ἐξετάσεων καί τά ψευτοκλάματα πού γίνονται γιά τούς βαθμούς πού βρίσκονται κάτω ἀπό τή βάση. Μεγάλο ψευτομοιρολόι, συζήτηση, ἀλλά καί φλυαρία γίνεται κυρίως γιά τά ἀποτελέσματα τῶν Νέων Ἑλληνικῶν, στά ὁποῖα ὑποχρεωτικά παρακάθονται ὅλοι οἱ τελειόφοιτοι τῶν Λυκείων μας. Ὅπως φαίνεται καί ἀπό τά ἐπίσημα στατιστικά στοιχεῖα, ὁ μέσος ὅρος τῆς βαθμολογίας στά Νέα Ἑλληνικά, ἄν καί βελτιωμένος, ἐντούτοις βρίσκεται κάτω ἀπό τή βάση, (9,95 φέτος, 9,53 τό 2009, 9,76 τό 2008 καί 8,08 τό 2007)..........
Κάποιος λογικά θά ἔλεγε πώς ἀπό τό 2007 μέχρι τό 2010 ὑπῆρξε σημαντική πρόοδος στά ἀποτελέσματα. Ὅμως δέν εἶναι ἔτσι. Τυχόν τέτοια προσέγγιση ὁδηγεῖ στόν ἐφησυχασμό. Γιά νά διορθώσουμε τό πρόβλημα, πρέπει νά τό παραδεχθοῦμε. Καί ἡ γενική παραδοχή δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλη ἀπό τό γεγονός ὅτι τό ἐκπαιδευτικό σύστημα -παρά τίς ἐπίμονες προσπάθειες ἀρκετῶν συνειδητοποιημένων φιλολόγων- ἀπέτυχε νά διδάξει σωστά τό γλωσσικό μάθημα στούς μαθητές. Τό θέμα τῆς σωστῆς διδασκαλίας τῶν Νέων Ἑλληνικῶν δέν εἶναι ὑπόθεση μόνο τῶν φιλολόγων ἤ μόνο τῆς Γ’ Λυκείου. Εἶναι ὑπόθεση ὁλόκληρής της Παιδείας, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης.
Γιά νά φθάσουμε σέ σωστά ἀποτελέσματα, πρέπει νά κτίσουμε ἀπό χαμηλά, φτιάχνοντας πρῶτα ἀπ’ ὅλα καί πάνω ἀπ’ ὅλα σωστά θεμέλια. Καί αὐτή ἡ εὐθύνη ἀνήκει σ’ ὅσους ἡγοῦνται τῆς παιδείας καί σ’ ὅσους ἔχουν τήν εὐθύνη γιά τό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στόχων καί ἐπιδιώξεων.
Χωρίς νά μέμφομαι κανέναν, θά ὑπενθυμίσω πώς κάθε Σεπτέμβρη, ὅταν θά ἀνοίξουν τά γυμνάσια, θά πληροφορηθοῦμε ἀπό τόν καθημερινό Τύπο πώς, ἑκατοντάδες μαθητές πού ἔχουν ὁλοκληρώσει τή Δημοτική Ἐκπαίδευση εἶναι ἀναλφάβητοι. Αὐτό τό στοιχεῖο δέν εἶναι ἄσχετο μέ τό εὐρύτερο θέμα τῆς σωστῆς γνώσης καί τῆς σωστῆς διδασκαλίας τῶν Νέων Ἑλληνικῶν. Ἕνα τό κρατούμενο λοιπόν.
Δεύτερον ἐξίσου σημαντικό. Συνειδητά ἤ ἄλλως πώς ἀφήσαμε τή γλῶσσα μας νά «μπασταρδέψει», ἀφοῦ τήν κάναμε ἄνω - κάτω, παντρεύοντας τήν μέ τήν Ἀγγλική. Στούς περισσότερους εἶναι πιό εὔκολο νά πετάξουν ἕνα «ὄκ» παρά νά σού ποῦν ἐντάξει, ἤ προτιμοῦν νά μᾶς λένε «μπάι - μπάι» παρά τό γνήσιο ἑλληνικό γεια ἤ χαίρετε.
Τό εὐχαριστῶ πού ἠχεῖ τόσο ὡραία ἔγινε «θένκ γιοῦ». Στό μεγάλο καί κορυφαῖο ζήτημα τῆς σωστῆς χρήσης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ξεπεράσαμε κάθε ὅριο. Ξεπεράσαμε αἰσίως καί τή δωδεκάτη, γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο χρειάζεται νά ληφθοῦν μέτρα ἐδῶ καί τώρα.
Ἔχω τήν ἄποψη καί τό εἶπα πάρα πολλές φορές -χωρίς βέβαια νά διεκδικῶ εἴτε τό ἀλάθητο εἴτε τόν τίτλο τοῦ εἰδικοῦ- πώς τό πλέον ἀποδοτικό μέτρο πού θά βελτιώσει τά πράγματα εἶναι ἡ ἐπαναφορά τοῦ μαθήματος τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στή σωστή τους βάση καί στή σωστή τους διάσταση. Τά Ἀρχαία Ἑλληνικά καί ἡ Ἀρχαία Ἑλληνική Γραμματεία εἶναι τά θεμέλια πάνω στά ὁποῖα οἰκοδομήθηκε ὁ παγκόσμιος πολιτισμός.
Οἱ ξένοι τά σέβονται, τά μαθαίνουν, τά ἀγαποῦν, τά διδάσκουν. Τά τιμοῦν σέ μόνιμη καί καθημερινή βάση. Ἐμεῖς ἐδῶ στήν Κύπρο, μέ τόσους πολλούς σοφούς νά ἀσχολοῦνται μέ τά θέματα τῆς παιδείας, κουτσουρέψαμε τό κορυφαῖο αὐτό μάθημα. Μειώσαμε δυστυχῶς τίς ὧρες διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων ἀπό τά σχολεῖα καί τώρα ψάχνουμε τό λάθος. Στίς 26 Ἰουνίου 2008, ὁ ὑπουργός Παιδείας Ἀνδρέας Δημητρίου, σέ δηλώσεις του σέ καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική ἐκπομπή, μιλώντας γιά τά τότε ἀποτελέσματα τῶν Νέων Ἑλληνικῶν, τάχθηκε ὑπέρ τῆς ἐπαναφορᾶς τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στή σωστή τους βάση. Ἐπρόκειτο γιά μία σωστή ὑπουργική δήλωση, πού 24 μῆνες ἀπό τότε πού ἔγινε, φαίνεται πώς βρίσκεται ὡς ἐπιταγή χωρίς ἀντίκρισμα, πεταμένη σέ κάποιον κάλαθο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.
Δύο ἁπλές εἰσηγήσεις
Τούτων λεχθέντων, δύο ἁπλές εἰσηγήσεις:
Πρῶτον, ὁ ὑπουργός Παιδείας, μέ τή σύμφωνη γνώμη τοῦ Συνδέσμου Ἑλλήνων Φιλολόγων καί μέ συνοπτικές διαδικασίες, νά αὐξήσει τίς ὧρες διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων στά σχολεῖα μας.
Δεύτερον, νά ἀπαγορευτεῖ οἱ ὑποψήφιοι νά δίδουν λευκή κόλλα στό μάθημα τῶν Νέων Ἑλληνικῶν. Ἡ λογική πού λέει πώς κάποιοι δέν ἔχουν στόχους καί δέν τούς ἐνδιαφέρει τό μάθημα πρέπει νά ἐγκαταλειφθεῖ. Τό μάθημα τῶν Νέων Ἑλληνικῶν πρέπει νά ἐνδιαφέρει ὅλους. Εἶναι μάθημα παιδείας καί πρέπει νά γράφουν ὅλοι. Χρειαζόμαστε τομές. Ἄν αὐτές δέν γίνουν τώρα, θά ζοῦμε στή γλωσσική μας φτώχια καί πνευματικά μίζεροι θά περιμένουμε τόν ἑπόμενο Ἰούνιο, γιά νά χύσουμε ἐκ νέου τά κροκοδείλια δάκρυά μας.
«Σημερινή»18/07/2010 -Χρίστος Καρύδης, Οἰκονομολόγος-- Δημοσιογράφος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.