26 Μαΐ 2010

“ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΡΩΜΑΝΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ”

“Η σμίκρυνσις τῆς Ρωμανίας τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου εἰς τήν Ρωμανίαν τοῦ Μεγάλου Ἰουστινιανοῦ, τοῦ Ἡρακλείου, τοῦ 1071, τοῦ 1204, τῶν Παλαιολόγων, τῆς ἁλώσεως καί ἡ ἐμφάνισις εἰς τήν θέσιν της, τῆς Ρούμελης οὐδέποτε ἐσήμαινεν ἀλλαγήν τῆς σημασίας τοῦ ὀνόματος Ρωμανία.

Ἡ Ρωμανία εἶναι ἡ χώρα καί τό κράτος τῶν Ρωμαίων, ἀσχέτως ἐκτάσεως καί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πολιτῶν.

Η Ρωμαιοσύνη εἶναι ὁ λαός καί ὁ ἑλληνικός πολιτισμός τῶν Ρωμαίων, ἐντός ἀλλά καί ἐκτός της Ρωμανίας.

Η ἐν Ρωμανίᾳ Ρωμαιοσύνη ἔχει πολιτικήν καί ἐκκλησιαστικήν ἡγεσίαν καί ἡ ἐκτός Ρωμανίας Ρωμηοσύνη ἔχει ἐκκλησιαστικήν μόνον ἡγεσίαν ρωμαίικην καί πολιτικήν μή ρωμαίικην. Δία τοῦτο ὁ ἡγέτης τῆς Ρωμαιοσύνης ἐλέγετο ὄχι βασιλεύς τῆς Ρωμανίας ἀλλά βασιλεύς τῶν Ρωμαίων.”

π. Ι. Ρωμανίδης


ἀπό τό “ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΡΩΜΑΝΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.