19 Μαΐ 2010

Οἱ δέκα τρεῖς Ὁσιομάρτυρες τῆς Μονής Καντάρας


Τό 13ο αἰῶνα ἡ Κύπρος καταδυναστευόταν ἀπό τούς τότε κατακτητές τῆς Φράγκους (Λουζινιανούς). Ὁ Ὀρθόδοξος κλῆρος διωκόταν βάναυσα καί ὁ λαός ἐταλαιπωρεῖτο ἀφάνταστα, γιά νά ἐξαναγκαστεῖ νά φραγκέψει. Κύριο καί ρωμαλέο στήριγμα τοῦ λαοῦ στόν ἀγῶνα του νά μή χάσει τήν ἐθνική του αὐτοσυνειδησία καί τήν Ὀρθόδοξη Πίστη τοῦ ὑπῆρξαν, Ἅγιοι Μοναχοί μέ χαρακτηριστικώτερο παράδειγμα τούς 13 Ὁσιομάρτυρες τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Κανταριώτισσας, πού βρισκόταν στήν ὁροσειρά τοῦ Πενταδακτύλου.
Ἡγούμενος τῆς Μονῆς αὐτῆς ἦταν τότε ὁ Ἰωάννης, καί τά ὀνόματα τῶν ὑπολοίπων ἦταν: Κόνωνας, Ἱερεμίας, Μᾶρκος, Θεοκτιστός, Κύριλλος, Βαρνάβας, Μάξιμος, Ἰωσήφ, Γερμανός, Γεράσιμος καί Γεννάδιος (οἱ δύο τελευταῖοι προέρχονταν ἀπό τήν Μονή Μαχαιρά)....
/
Γιά τήν ἐμμονή τους στήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί Παράδοση, φυλακίστηκαν ἀπό τήν Λατινική – Παπική ἐξουσία τῆς Κύπρου στίς φυλακές τῆς Λευκωσίας, ὅπου παρέμειναν γιά τρία χρόνια, ὑφιστάμενοι ἀπάνθρωπα καί ἀπερίγραπτα μαρτύρια. Τελικά τους καταδίκασαν σέ θάνατο, τούς ξεφόρεσαν τά ἅγια μοναχικά «σχήματά» τους, τούς ἔδεσαν τά πόδια σέ ἄγρια ἄλογα, τούς λιθοβόλησαν καί κατόπιν τούς ἔσυραν πάνω στίς κοφτερές πέτρες τῆς κοίτης τοῦ ξεροπόταμου Παδιαίου, χτυπώντας τούς ταυτόχρονα χωρίς ἔλεος μέ ραβδιά.
Τέλος τά κατακομματιασμένα καί καθημαγμένα σώματα τῶν Ἁγίων τά ἔριξαν στίς φλόγες μεγάλης φωτιᾶς πού ἄναψαν, καί μέ αὐτόν τόν τρόπο τελειώθηκαν. Ἔτσι παρέδωσαν στά χέρια τοῦ Θεοῦ τή μακάρια ψυχή τους καί δέχτηκαν ἄπ΄Αὐτόν τριπλοῦς τους στεφάνους: Τῶν Ὁσίων, τῶν Ὁμολογητῶν καί τῶν Μαρτύρων.
Ἡ ἡμέρα τῆς τελείωσής τους ἦταν ἡ 19η Μαΐου τοῦ ἔτους 1231. Ὁ μαρτυρικός θάνατος τῶν 13 αὐτῶν Ὁσιομαρτύρων καί Ὁμολογητῶν σέ ὅλους μας καί σέ ὅλους τους αἰῶνες διασαλπίζει ὅτι ἡ διαφορά Ὀρθοδοξίας καί Παπισμοῦ (Ρωμαιοκαθολικισμοῦ) δέν εἶναι καθόλου παρωνυχίδα, ὅπως θέλουν πολλοί νά τήν παρουσιάζουν. Ἀπό θεολογικῆς καί σωτηριολογικής ἀπόψεως ἡ διαφορά αὐτή εἶναι τόσο μεγάλη, ὅση ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀπόσταση πού χωρίζει τόν Παράδεισο ἀπό τήν Κόλαση. Γί΄αὐτό ἀκριβῶς τό λόγο προτίμησαν οἱ Ἅγιοι Μοναχοί τό θάνατο, παρά νά «ἐκλατινίσουν», ἔστω καί κάτ΄ἐλάχιστο, τήν ἀτόφια Ὀρθόδοξη Πίστη τους. Γί΄αὐτό ἡ Ἐκκλησία μᾶς τιμᾶ τήν μνήμη τους στίς 19 Μαΐου κάθε χρόνο καί δοξολογεῖ τόν Θεόν, τόν «θαυμαστόν ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ».
Ὀρθόδοξος Φιλόθεος μαρτυρία Ἔκδοσις “Ὀρθόδοξος Κυψέλη”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.