2 Ιαν 2010

Δήλωση Παπαθεμελὴ γιὰ τὸ λάθος του ... «ἀλάθητου» Πάπα

Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ὁ Πάπας ἀπηύθυνε τὶς χριστουγεννιάτικες εὐχές του στὴν ψευδώνυμη σκοπιανὴ γλῶσσα

Μὲ ἀφορμὴ τὸ ἐτήσιο ἐπαναλαμβανόμενο λάθος τοῦ Πάπα νὰ ἀπευθύνει τὶς χριστουγεννιάτικες εὐχὲς στὴν ψευδώνυμη γλῶσσα τῶν Σκοπίων τὴν ὁποία ἀνέφερε ὡς «μακεδονική», ὁ ἱδρυτὴς καὶ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατικῆς Ἀναγέννησης κ. Στέλιος Παπαθεμελής, σὲ δήλωσή του ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων ὅτι ὁ ....
Πάπας «δὲν δικαιολογεῖται νὰ ἀντιπαρέρχεται τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια ποὺ ἐπιβεβαιώνουν ἀδιάψευστες πηγὲς αἰώνων σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες οἱ Μακεδόνες εἶναι «Ἕλληνες γένος τωρχαῖον» (Ἡρόδοτος ΙΧ, 45,2)» καὶ τονίζει: «Δὲν ὑπῆρξε στὴν ἱστορία μακεδονικὴ γλῶσσα, ὅπως δὲν ὑπῆρξε σπαρτιατική, μυκηναϊκή, βοιωτικὴ κ.λ.π. Ἡ γλῶσσα εἶναι μία ΕΛΛΗΝΙΚΗ» ἐνῷ παράλληλα καλεῖ τὴν Κυβέρνηση, τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τοὺς Ἕλληνες Καθολικοὺς «νὰ διαμαρτυρηθοῦν στὸ Βατικανὸ καὶ νὰ ἀξιώσουν νὰ σταματήσει ἐπὶ τέλους τὸ ἀτόπημα, τὸ ὁποῖο θίγει καὶ τὸν ἴδιο τὸν Ποντίφηκα».Ἀκολουθεῖ ἡ δήλωση τοῦ Στέλιου Παπαθεμελῆ:

«Ὁ προκαθήμενος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας πρόσωπο εὐρείας γνώσεως ὑψηλῆς κλασικῆς παιδείας δὲν δικαιολογεῖται νὰ ἀντιπαρέρχεται τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια ποὺ ἐπιβεβαιώνουν ἀδιάψευστες πηγὲς αἰώνων σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες οἱ Μακεδόνες εἶναι «Ἕλληνες γένος τωρχαῖον» (Ἡρόδοτος ΙΧ, 45,2).Ὁ Πάπας Βενέδικτος XVI ἐπέμεινε γιὰ ἄλλη μία φορὰ νὰ ἀπευθύνει τὶς χριστουγεννιάτικες εὐχές του στὴν ψευδώνυμη γλῶσσα τῶν Σκοπίων, ἐπαναλαμβάνοντας τὸ ἀρχικό του λάθος.Δὲν ὑπῆρξε στὴν ἱστορία μακεδονικὴ γλῶσσα, ὅπως δὲν ὑπῆρξε σπαρτιατική, μυκηναϊκή, βοιωτικὴ κ.λ.π. Ἡ γλῶσσα εἶναι μία ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Οἱ διάλεκτοι πολλές. Ἀλλὰ καὶ στὴν φανταστικὴ ἐκδοχὴ νὰ ὑπῆρχε μακεδονικὴ γλῶσσα, αὐτὴ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τὸ σημερινὸ μιξοσλαβικὸ ἰδίωμα τῶν Σκοπίων. Ἡ μακεδονικὴ γλῶσσα εἶναι ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ἡ ψευδώνυμη τῶν Σκοπίων εἶναι νόθον προπαγανδιστιικὸν κατασκεύασμα, ἀπόκλιση τοῦ βουλγαρικοῦ ἰδιώματος καὶ ὁμιλεῖται ἀπὸ τοὺς Σλάβους κατοίκους τοῦ γειτονικοῦ μας κράτους ποὺ οἱ πρόγονοί τους ἐγκατεστάθησαν στὴν περιοχὴ τὸν 6ον - 7ον μ.Χ.αἰῶνα, χίλια χρόνια ἀφότου ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶχε καταστήσει τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ τὴ γλῶσσα τοῦ παγκόσμια γλῶσσα.Κυβέρνηση καὶ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ οἱ Ἕλληνες Καθολικοὶ ὀφείλουν νὰ διαμαρτυρηθοῦν στὸ Βατικανὸ καὶ νὰ ἀξιώσουν νὰ σταματήσει ἐπὶ τέλους τὸ ἀτόπημα, τὸ ὁποῖο θίγει καὶ τὸν ἴδιο τὸν Ποντίφηκα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.