15 Δεκ 2009

ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΣ ΝΙΚΑ


Ντίνος Τομάζος


Κύπρος, 450 π.Χ.: Ὁ Ἕλληνας στρατηγὸς Κίμων «ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΣ ΝΙΚΑ» τοὺς Πέρσες στὴν Σαλαμῖνα τῆς Κύπρου (τὴν σημερινὴ κατεχόμενη ἀπὸ τοὺς Τούρκους Ἀμμόχωστο), πλήττοντας τὸν ἀσιατικὸ δεσποτισμό.Κύπρος, 2009 μ.Χ.: Ὁ Ἕλληνας Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος «ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΣ ΝΙΚΑ» τὸν νεοδεσποτισμὸ τῶν μεγάλων δυνάμεων τοῦ 21ου αἰῶνα.2.459 χρόνια μετὰ τὸν Κίμωνα, ὁ ἡγέτης ποὺ συνέδεσε τὸ ὄνομά του μὲ τὸ ΟΧΙ ἑνὸς ὁλόκληρου λαοῦ, θὰ ἐξακολουθήσει νὰ δίνει καὶ μετὰ τὸν φυσικό του θάνατο μαθήματα ἀξιοπρέπειας, ὅπου κι ἂν βρίσκεται ἡ σορός του.Ἀναζητῆστε τοὺς ἐνόχους του ἀνοσιουργήματος:1. ἀνάμεσα σὲ ἐκείνους ποὺ ἔχουν πλούσια παράδοση σὲ διαπόμπευση νεκρῶν καὶ τυμβωρυχία,

2. ἀνάμεσα σὲ ἐκείνους ποὺ ἀφανίζουν ὁλόκληρους λαοὺς καὶ ἰσοπεδώνουν πολιτισμούς,

3. ἀσφαλῶς ἀνάμεσα σὲ ἐκείνους ποὺ κόβουν ὅποιο «κλαδάκι» τολμήσει νὰ παραβιάσει τὴν «συμμετρία» τῶν σχεδίων καὶ συμφερόντων τους,

4. ἀνάμεσα σὲ ἐκείνους ποὺ ἀνήγαγαν τὸ μακιαβελικὸ «Διαίρει καὶ βασίλευε» σὲ ὑψηλὴ τέχνη ἀνὰ τὴν ὑφήλιο ἀλλὰ καὶ στὸ μικρό, πλὴν στρατηγικῆς σημασίας, νησὶ τῆς Μεσογείου ποὺ ἐπιμένει στὸ δικαίωμα γιὰ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ καὶ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.Ὁ συνδυασμὸς τῶν τριῶν αὐτῶν χαρακτηριστικῶν θὰ σᾶς δώσει ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ φυσικοὶ καὶ οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τῆς προσβολῆς τοῦ νεκροῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Οἱ μέθοδοι καὶ τὰ κίνητρα ἀποτελοῦν τοὺς ἀσφαλέστερους ὁδηγούς.Φαίνεται ὅτι στὴν Κύπρο δὲν εἶναι «ἐπικίνδυνοι» μόνο οἱ ζωντανοὶ Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ οἱ νεκροί!

Ἀφοῦ ἡ ἰσχὺς τῶν ὅπλων (Τουρκικὴ εἰσβολὴ 1974 καὶ τὰ ἐπακόλουθά της) δὲν ἔφερε τὰ ἀναμενόμενα γιὰ τοὺς εἰσβολεῖς καὶ τοὺς συνεργάτες τοὺς (ἀγγλοαμερικανοὺς) ἀποτελέσματα, ἀφοῦ ἡ διείσδυση Τούρκων πρακτόρων στὴν ἐλεύθερη Κύπρο καὶ οἱ δολοφονίες (βλ. δολοφονία Θεόφιλου Γεωργιάδη τὸ 1994 ἀπὸ τὶς τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες) καὶ οἱ ἐπικηρύξεις μαχητικῶν δημοσιογράφων (βλ. περίπτωση Λάζαρου Μαύρου) δὲν ἀπέδωσαν, ἀφοῦ ἡ προβοκάτσιες καὶ ἡ στοχευμένη προπαγάνδα δὲν κρίθηκαν ἐπαρκῆ (βλ. σκόπιμη διαρροὴ κειμένων τοῦ εἰδικοῦ ἀπεσταλμένου τοῦ ΟΗΕ Alex. Dauner), ἐπιστρατεύθηκαν τώρα καὶ οἱ ἁρπαγὲς νεκρῶν!

Καὶ ὅλα αὐτὰ ὄχι σὲ καμιὰ ἀπομακρυσμένη κοινότητα σὲ κάποιο σημεῖο τῆς Γῆς, ἀλλὰ σὲ μία χώρα πλῆρες μέλος τῆς Ε.Ε. καὶ μέλος τοῦ ΟΗΕ, ὀργανισμοὺς στοὺς ὁποίους ἀνήκουν ἢ φιλοδοξοῦν νὰ ἐνταχθοῦν ὅσοι διαπράττουν, ὑποκινοῦν ἢ ἀνέχονται τέτοιου εἴδους τερατουργήματα.

Αὐτὸς εἶναι κατὰ τὸν 21ο αἰῶνα ὁ πολιτισμὸς τῶν χωρῶν ποὺ ἐπαίρονται γιὰ τὰ ἐπιτεύγματά τους καὶ μάλιστα κάποιες ἀπὸ αὐτὲς κατέχουν τὰ ἡνία τῆς οἰκουμένης; Οὔτε ἕνα βῆμα δηλαδὴ δὲν ἔχουν κάνει γιὰ νὰ ὑπερβοῦν τὸν πρωτογονισμὸ καὶ τὶς κανιβαλικές τους καταβολές; Αὐτοὶ εἶναι ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι θὰ ὁδηγήσουν τὸν κόσμο σὲ ἕνα καλύτερο αὔριο καὶ ἀπαιτοῦν σεβασμὸ καὶ ὑπακοὴ στὰ κελεύσματά τους; Αἶσχος! Ἀρκετὰ ὡς ἐδῶ! Τὸ ἀληθινό τους πρόσωπο δὲν κρύβεται πλέον, ὅπως δὲν κρύβεται καὶ ἡ ἀπέχθεια ποὺ προκαλεῖ ἡ θέα του!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.