28 Δεκ 2009

Χορηγός του Νίκολα Γκρουέφσκυ ο Πάπας.

ΠΗΓΗ:ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ ΝΕΑ
Ο Πάπας εκφώνησε το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο μήνυμα σε όλες τις γλώσσες μεταξύ αυτών και την υποτιθέμενη "Μακεδονική".Δεν μπορώ να ακούω έναν θρησκευτικό ηγέτη να αναφέρεται στην γλώσσα και το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας να μην απαντά..

Παρακαλούμε ή μάλλον απαιτούμε άμεση απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή πείτε μας τουλάχιστον ότι η "Μακεδονία" (ξε)πουλήθηκε;; να το ξέρουμε, ώστε να μην αγωνιζόμαστε τσάμπα για κάτι που δεν μας ανήκει πλέον.
Η κατάσταση είναι τραγική. Το μήνυμα αυτό του Πάπα ακούγεται σε όλον τον κόσμο σε εκατομμύρια ανθρώπους.
kontaritrelokuneli
Συνάντηση Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ' με τον πρωθυπουργό τον Σκοπίων Νίκολα Γκρούεφσκυ στο Βατικανό το Μάιο του 2008.


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ. Το Μακεδονικό πρώτα κατεσκευάσθη από την Παπική προπαγάνδα και αργότερα αξιοποιήθηκε από τον Πανσλαβισμό, την Κομμουνιστική Διεθνή και τον Τιτο. Ο­πως γράφει ο Γαλλος ιστορικός Ζωρζ Καστελλάν στο βιβλίο του « Ιστορία των Βαλκανίων» (ελλην. εκδ. Γκοβόστη), για πρώτη φορά η ιδέα ότι υπάρχει Μακεδονικό έθνος σλαβικής καταγωγής, δηλαδή ανεξάρτητο από τον Ελ­λη­νι­σμό, εμφανίσθηκε στο βιβλίο «Το βασίλειο των Σλάβων» του Παπικού μισσιοναρίου -προπαγανδιστού Μαουρο Ορ­μπί­νι το 1601. Ο Ορ­μπί­νι είχε την βάση του στην Ε­νε­το­κρα­τού­με­νη Δαλματία και προσπαθούσε να προσηλυτίσει στον Παπισμό τούς Ορ­θο­δό­ξους Σλάβους της Ο­θω­μα­νι­κής Αυτοκρατορίας.

Ο σχισματικός Αρχιεπίσκοπος κ. Στέφανος στην επίσκεψη αυτή που έγινε το Μάιο του 2008 εξεφώνισε τα αλλυτρωτικά του κηρύγματα κατά της ελληνικότητας των δύο Αγίων (Κυρίλλου και Μεθοδίου) φωτιστών των Σλάβων και της Θεσσαλονίκης.

Στην εποχή μας το Βατικανό διεδραμάτισε καίριο ρόλο κατά την κρίσιμη περίοδο 1986-90, όταν δηλαδή εκυοφορείτο το ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων. Το 1986 οργανώθηκε σε αίθουσες του Βατικανού Εκ­θε­ση «Μακεδονικών Εικόνων», δηλαδή Ορ­θο­δό­ξων ελληνικών εικόνων που βρίσκονται τώρα σε ναούς και μοναστήρια της περιοχής των Σκοπίων. Το Βατικανό δέχθηκε να συμπράξει στην ιστορική πλαστογραφία των Σκοπίων και της Σχισματικής Εκ­κ­λη­σί­ας τους. Την ίδια χρονική περίοδο το επίσημο πολύγλωσσο Τυπογραφείο του Βατικανού εξετύπωνε εγκυκλίους του Παπα καθώς και άλλα κείμενα στην βουλγαρική διάλεκτο, την οποία τα Σκόπια χαρακτηρίζουν ως δήθεν «Μακεδονική γλώσσα». Μαλιστα, όταν κάποιοι Ελ­λη­νες πολιτικοί διαμαρτυρήθηκαν, επίσημες πηγές του Βατικανού εδήλωσαν ότι η διεύθυνση της Βατικανείου Τυπογραφίας εξαπατήθηκε και ότι ενήργησε... εν αγνοία του Παπα. Πράγμα που αδυνατούμε να το πιστέψουμε δεδομένης της συγκεντρωτικής δομής του Παπικού κράτους και μηχανισμού.

Χαρακτηριστικό του κλίματος της εποχής είναι το ακόλουθο σχόλιο του μακαρίτη Σπύρου Α­λε­ξί­ου, που αναδημοσιεύουμε από την «Καθημερινή» της 6-5-1990 με τίτλο «Το Βατικανό ξανακτύπησε»·

Συνάντηση Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ' με τον πρωθυπουργό τον Σκοπίων Νίκολα Γκρούεφσκυ στο Βατικανό το Μάιο του 2008.(φωτο)

1)«Κακιστη υπηρεσία» προσφέρουν οι σύμβολοι του Παπα που τον ωθούν σε τέτοια τερατώδη λάθη, όπως αυτό που μάθαμε πως έγινε με την έκδοση εγκυκλίου που αναφέρεται στούς Ελ­λη­νες φωτιστές των Σλάβων Κυριλλο και Μεθόδιο στην «μακεδονική γλώσσα». Είναι το δεύτερο μεγάλο λάθος του Βατικανού στο ίδιο θέμα, μετά την έκφραση ευχών από τον εξώστη της πλατείας του Α­γί­ου Πετρου και στην γλώσσα των Σκοπίων. Η είδηση ήλθε από το Βελιγράδι και φανερώνει πως η κορυφή της Καθολικής Εκκλησίας δεν το βάζει κάτω και για λόγους προφανώς επεκτατισμού, μέσω της Ουνίας, προσφέρει τέτοιου είδους εξυπηρετήσεις που ενισχύουν τις προθέσεις των Σκοπιανών περί «μακεδονικής εθνότητος» και άλλα αφελή και παιδαριώδη....».

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν και οι καταγγελίες του Σερβου Ε­πι­σκό­που Βράνιε κ. Παχωμίου στο τεύχος Μαρτίου 1995 του περιοδικού ΓΚΛΑΣ (Φωνή) της Παγκοσμίου Ε­νώ­σε­ως Σερβων. Ο Σεβασμιώτατος Παχώμιος αναφέρεται στην υλική και ηθική υποστήριξη του Βατικανού προς τα Σκόπια με στόχο την ένταξη στην Ουνία της Σχισματικής «Μακεδονικής» Εκ­κ­λη­σί­ας, για την επάνοδο της οποίας υπό κανονικό καθεστώς πολλές προσπάθειες καταβάλλει στις ημέρες μας (2000-2001) ο Μακαριώτατος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος κ. Χριστόδουλος. Ο Σερβος Ορ­θό­δο­ξος Ε­πί­σκο­πος καταγγέλλει, μάλιστα, ότι σε αντάλλαγμα της Παπικής υποστηρίξεως ήλθε και η ανακήρυξη του Παπα Βοϊτύλα ως επιτίμου μέλους της Ε­νώ­σε­ως Συγγραφέων του κράτους των Σκοπίων.

2) Κωνσταντινούπολις – Βόρειος Ήπειρος· Ο ιστορικός Κωστας Σταματόπουλος (εφημ. «Επτάλοφος», Σεπτ. 1992) γράφει ότι τον Α­πρί­λι­ο του 1919 οι Βρεταννοί συζητούσαν την απόδοση της Κωνσταντινουπόλεως στην Ελ­λά­δα δεδομένου ότι η Ο­θω­μα­νι­κή Τουρκία είχε ηττηθή κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πολεμο. «Τοτε στις 24-4-1919 με τηλεγράφημά του προς τον Μεγάλο Βεζύρη ο παπικός Νούντσιος τον διαβεβαίωνε ότι το Βατικανό θα εξαντλούσε την επιρροή του προκειμένου η Α­γί­α Σοφία, η ιστορική Ορ­θό­δο­ξη Μητρόπολη, να παραμείνει τζαμί»!

Εξ άλλου, μόλις έπεσαν τα ηλεκτροφόρα σύρματα στην Αλ­βα­νί­α, η Ουνία κινήθηκε ιδιαιτέρως στον ευαίσθητο χώρο της Βορείου Η­πεί­ρου, όπου κατοικεί πολυάριθμος πληθυσμός ελληνικής συνειδήσεως, ελληνόφωνος και βλαχόφωνος. Ε­πι­κε­φα­λῆς των πρώτων αποστολών ετέθη ο Ουνίτης Ε­πί­σκο­πος Ερ­κο­λε Λουπινάτσι, από τα αρβανιτόφωνα και πρώην Ορ­θό­δο­ξα χωριά της Κατω Ι­τα­λί­ας. Και σήμερα ρέει άφθονο χρήμα από Παπικές ιεραποστολές στην Νοτιο Αλ­βα­νί­α, αν και εκεί δεν υπάρχουν Καθολικοί.

3) Κατά των Σέρβων. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσον μπορεί να αποδειχθή η φράση που απεδόθη στον Παπα κατά την διάρκεια της βοσνιακής τραγωδίας, ότι δηλαδή είπε σε ξένους διπλωμάτες: «Αφοπλίστε τούς Σερβους και εξοπλίστε τούς Μουσουλμάνους». Γνωρίζουμε, πάντως, τα εξής λίαν διαφωτιστικά:

Την 1η Δεκεμβρίου 1992 ο τότε Υ­φυ­πουρ­γός Ε­θνι­κής Α­μύ­νης και νυν Βουλευτής Α­χαΐ­ας κ. Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος κατήγγειλε ενώπιον της Δυτικοευρωπαϊκής Ε­νώ­σε­ως (ο αμυντικός βραχίων της Ε­νω­μέ­νης Ευρώπης) ότι από την Τράπεζα I.O.R. (Ινστιτούτο Θρησκευτικών Ερ­γων) του Βατικανού χρηματοδοτούνται τα όπλα των Κροατών κατά των Σερβων. Ο ίδιος πολιτικός δήλωσε στον ελληνικό Τυπο στις 9-5-1993 ότι από την ίδια Τράπεζα χρηματοδοτούνται και τα όπλα των Μουσουλμάνων της Βοσνίας.

Στα τέλη του 1998 ο Παπας «αγιοποίησε» τον Κροάτη Καρδινάλιο Α­λοί­σι­ο Στέπινατς, συνεργάτη των Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πολεμο και πνευματικό καθοδηγητή των Κροατών φασιστών Ουστάσι. Πρόκειται για τον ηθικό αυτουργό της σφαγής άνω των 700.000 Ορ­θο­δό­ξων Σερβων, κυρίως αμάχων, οι οποίοι αρνήθηκαν να γίνουν Παπικοί η Ουνίτες (1941-44).

Αυτή, δυστυχώς, είναι η ιστορική πραγματικότητα. Καλό είναι να μην λησμονούμε˙ και τούτο όχι για να καλλιεργούμε φανατισμούς, που δεν ταιριάζουν στην Ορ­θο­δο­ξί­α, αλλά για να προσέχουμε τα βήματά μας και για να αποφεύγουμε τις λυκοφιλίες με τούς αμετανόητους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.