16 Ιουν 2024

Γιὰ ὅσους ἐνοχλοῦνται μὲ τὴν ΝΙΚΗ καὶ τὴν στάση της γιὰ τὰ "Pride"

Οἱ «παρελάσεις ὑπερηφάνειας» ἀπολαμβάνουν πάντα ἰσχυρὴ ἀστυνομικὴ φύλαξη γιὰ ὅσα χρόνια συμβαίνουν. Καὶ δίνουν ἀκατάπαυστα βῆμα σὲ ἐκφράσεις μίσους καὶ σὲ προσβολὲς τῶν ἀξιῶν τοῦ ἁπλοῦ Ἕλληνα πολίτη καὶ οἰκογενειάρχη. Ἀντεθνικὸ κλίμα, χλεύη γιὰ τὴν χριστιανικὴ πίστη, ἐξευτελισμὸς τῶν ρόλων τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας, στοχοποίηση τῶν ἀντιφρονούντων. 
Γνωρίζουμε μὲ ποιούς τὰ βάζουμε. Τὰ "pride" ἔχουν πολλαπλοῦς συμμάχους, ὅπως τὴν προνομιακὴ μεταχείριση ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, τὸ ΕΣΡ καὶ ὅλα τὰ κόμματα ποὺ ἔχουν φέρει τὴν πατρίδα σὲ τροχιὰ καταστροφῆς· ὅπως τὴν αἰγίδα τῆς Ἀμερικανικῆς Πρεσβείας καὶ τὴν συνυπογραφὴ ἀπὸ μερικὲς ἀκόμη πρεσβεῖες· ὅπως τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ὀργανώσεων τοῦ George Soros καὶ τῶν διεθνῶν λόμπι προώθησης τῆς ὁμοφυλοφιλίας· ὅπως τὴν ὑποστήριξη ἀρκετῶν ἐμπορικῶν χορηγῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πειστεῖ γιὰ δύο παράδοξα: πρῶτον, ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι... ἔχουν ἰσχυρότερη ἀγοραστικὴ δύναμη, καὶ δεύτερον, ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι προτιμοῦν μάρκες ἐπειδὴ διαφημίζουν τὴν ὁμοφυλοφιλία τοῦ πελάτη τους καὶ ὄχι γιὰ τὴν ἀνωτερότητα τοῦ δικοῦ τους προϊόντος ἢ ὑπηρεσίας. Ἀναίδεια, ἰσχὺς καὶ παράνοια στὸ χωνευτήρι τοῦ pride! 

Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, δὲν εἴδαμε καμμία οὐσιαστικὴ κίνηση ἀπὸ πολιτικὰ κόμματα τοῦ κοινοβουλίου ὥστε νὰ ἀποτραπεῖ ἢ νὰ περιοριστεῖ τὸ νοσηρὸ φαινόμενο. 

Μόνη ἡ ΝΙΚΗ τόλμησε νὰ ἀντισταθεῖ ἔμπρακτα καὶ συστηματικὰ στὴν ἐπέλαση τοῦ ρὸζ ὁλοκληρωτισμοῦ, ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἀπέκτησε θεσμικὴ ὑπόσταση ὡς κοινοβουλευτικὴ πολιτικὴ φωνή. 

  • Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο 2023, ἡ ΝΙΚΗ στὶς μεγάλες ἀνοιχτὲς ἐκδηλώσεις της σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη παραμονὲς τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν,, ὑποστήριξε δημόσια τὶς ὑποψηφιότητες δημάρχων οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ ἔδιναν ἄδεια διεξαγωγῆς τῶν gay pride στὶς πόλεις τους. 
  • Σὲ ἐπίκαιρες ἐρωτήσεις σὲ ὅλη τὴν κοινοβουλευτικὴ θητεία της, ἡ ΝΙΚΗ κονταροχτυπήθηκε μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας φέρνοντας στὸ προσκήνιο τὴν πονηρὴ διείσδυση τῆς παιδεραστίας καὶ τῆς ὁμοφυλοφιλίας στὴν διδακτέα ὕλη. 
  • Τὸν Φεβρουάριο 2024, ἡ ΝΙΚΗ συμμετεῖχε σύσσωμη στὸ μεγάλο συλλαλητήριο στὸ Σύνταγμα κατὰ τοῦ «γάμου» ὁμοφυλοφίλων καὶ τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλους. 
  • Καὶ σήμερα, Ἰούνιο 2024, μόνη ἡ ΝΙΚΗ ἔκανε σαφῆ θεσμικὴ κίνηση γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν παρελάσεων ὁμοφυλοφιλίας, ἀπευθυνόμενη στὸν Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, στὴν Ἀστυνομικὴ Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, καθὼς καὶ στοὺς ἴδιους τοὺς διοργανωτὲς τοῦ Europride, ἀποστέλλοντας ἐξώδικη προειδοποίηση γιὰ τὴν ἀποτροπὴ φαινομένων προσβολῆς των συνταγματικὰ κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καὶ ἐκφράζοντας διαμαρτυρία γιὰ τὴν ἐπιβολὴ προβολῆς τῆς διαφήμισης τοῦ Athenspride ἀπὸ τὸ ΕΣΡ. 

Αὐτά, ὁρισμένοι ἐπιτήδειοι τὰ ξεχνοῦν. Λιθοβολοῦν τὴ ΝΙΚΗ διαστρεβλώνοντας τὶς θέσεις της καὶ παρουσιάζοντας τὸ ἄσπρο ὡς μαῦρο. Ἀπομονώνουν δυὸ λέξεις καὶ κάνουν σημαία ὅτι ἡ ΝΙΚΗ ἀποδέχεται τὰ pride καὶ ἔχει ἁπλὰ ἐνστάσεις στὸν τρόπο διεξαγωγῆς τους. 
Τοὺς ἀπαντοῦμε ὅτι ἡ ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς εἶναι δεδομένη. Ἡ ἀνοχὴ τῆς κάθε ἐπιλογῆς ὅμως, δὲν σημαίνει ἐπιβράβευση καὶ διαφήμισή της, οὔτε συνιστᾶ δικαίωμα θεσμικῆς της ἐπιβολῆς ἐπὶ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. 

Τοὺς ἀπαντοῦμε -χωρὶς νὰ προσδοκοῦμε ὅτι θὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν ἐπιλεκτικὴ κώφωση- ὅτι ἡ ΝΙΚΗ εἶναι ἕνα πολιτικὸ κίνημα ποὺ ἀγωνίζεται νὰ ἐπιφέρει τὴν καλὴ ἀλλαγὴ στὴν πατρίδα μας, τηρῶντας τοὺς νόμους καὶ τὸ Σύνταγμα. Τοὺς ἄδικους νόμους θὰ τοὺς ἀλλάξουμε ὅταν ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δώσει στὴ ΝΙΚΗ τὴν σχετικὴ ἐντολή. Μέχρι τότε, δὲν θὰ χάσουμε τὸ δίκαιο τοῦ ἀγῶνα μας καταφεύγοντας σὲ παρανομίες. 

Τοὺς ἀπαντοῦμε ρωτῶντας, τί ἔκαναν ἐκεῖνοι γιὰ τὴν ἀποτροπή τῶν ἀσχρουργιῶν τοῦ pride; Πετοῦν ἀδιακρίτως βέλη μίσους ἀπὸ τὸ πληκτρολόγιο; 

Τοὺς ἀπαντοῦμε ὅτι αὐτοὶ δὲν ξέρουν τί ἀκριβῶς ζητοῦν. Νὰ παραβιάσουν τὸ Σύνταγμα; Νὰ ἀφορίσουν ὅσους διαφωνοῦν; Νὰ πάρουν τὰ ὅπλα; Ἐναντίον ποιῶν; Τῶν συμπολιτῶν τους; Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ἄμωμοι ποὺ θὰ ἐκτελέσουν τοὺς ἁμαρτωλούς; 

Εἶναι οἱ ἴδιοι πού, ἂν ἔβλεπαν μπροστά τους τὸν Χριστὸ σιδηροδέσμιο νὰ σιωπᾶ μπροστὰ στὸν Πόντιο Πιλάτο, θὰ Τὸν ἔστηναν στὸν τοῖχο ἐπειδὴ ἐπέλεξε νὰ μὴν ὁμολογήσει τὴν Θεότητά Του ἐκείνη τὴν στιγμή. 

Καθένας μας ἐπιλέγει στὴ ζωή του νὰ βλέπει μὲ τὰ μάτια τῆς μύγας ἢ μὲ τὰ μάτια τῆς μέλισσας. Ἡ μύγα σὲ ἕνα ἀνθόσπαρτο λιβάδι θὰ σταθεῖ νὰ καμαρώνει ἕνα λείψανο ἀκαθαρσίας, ἐνῷ ἡ μέλισσα σὲ μιὰ χωματερὴ θὰ βρεῖ νὰ ἀναπαυθεῖ στὸ λουλούδι. 

Ἐμεῖς ἀπευθυνόμαστε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ στοὺς καλοπροαίρετους, αὐτοὺς δηλαδὴ μὲ τὰ μάτια τῆς μέλισσας. Μὲ αὐτὰ τὰ μάτια, θέλουμε καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ μέχρι χθὲς συμμετεῖχαν στὰ pride, καὶ ἔχουν τὸ ἀνοιχτὸ μυαλὸ νὰ βροῦν μία καλύτερη ἐπιλογὴ γιὰ τὴ ζωή τους. 

Ἡ ΝΙΚΗ θὰ συνεχίσει τὸν σεμνὸ ἀγῶνα της, χωρὶς μίση καὶ χωρὶς ἐμπάθειες, συμπορευόμενη μὲ τοὺς πολλοὺς καλοπροαίρετους. Καὶ κάποτε θὰ καθαρίσει τοὺς δρόμους μας ἀπὸ τὴν ὑπερήφανη ἀναίδεια, φέρνοντας πίσω τὴν ἀρχοντιὰ καὶ τὴν σεμνότητα ποὺ ἔχει στὴν ψυχή του ὁ ἑλληνικὸς λαός. 

Δήλωση μὲ ἀφορμὴ κακεντρεχῆ σχόλια γιὰ τὴν ἐναντίωση τῆς ΝΙΚΗΣ στὸ Europride 
Μὲ ἀφορμὴ κακεντρεχή σχόλια τρίτων σὲ βάρος τῆς ΝΙΚΗΣ ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐναντίωσή της στὸ Europride Θεσσαλονίκης, ὁ Ἐκπρόσωπος Τύπος τῆς ΝΙΚΗΣ κ. Δῆμος Θανάσουλας ἔκανε τὴν ἑξῆς δήλωση: 
"Ἡ ΝΙΚΗ θεωρεῖ τὶς «παρελάσεις ὑπερηφανείας», ὡς παρελάσεις κατοχῆς τῆς Νέας Τάξης στὴ χώρα μας. Διαφωνοῦμε κάθετα μὲ αὐτές, καθὼς εἶναι ἀντίθετες μὲ τὶς ἀξίες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ὅμως ἡ ΝΙΚΗ εἶναι Δημοκρατικὸ καὶ Πατριωτικὸ Κίνημα, καὶ ὡς τέτοιο δὲ μπορεῖ νὰ ἀπαγορεύσει συγκεντρώσεις ποὺ ἔχουν λάβει νόμιμη ἄδεια σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα, ποὺ προβλέπει τὸ δικαίωμα τοῦ συνέρχεσθαι γιὰ κάθε κοινωνικὴ ὁμάδα, εἴτε συμφωνοῦμε μαζὶ της εἴτε ὄχι. Ὅποιος ἔχει βρει τὸν νόμιμο καὶ δημοκρατικὸ τρόπο νὰ μὴν διεξαχθεῖ τὸ Europride, νὰ μᾶς τὸ γνωρίσει καὶ ἡ ΝΙΚΗ ἄμεσα θὰ τὸν στηρίξει. Σὲ κάθε ἄλλη περίπτωση, θεωροῦμε τὰ κακεντρεχή αὐτὰ σχόλια ὡς ἐκ τοῦ πονηροῦ, μὲ σκοπὸ νὰ ὠθήσουν τὴ ΝΙΚΗ καὶ τὸν κόσμο της σὲ ἀντιδημοκρατικὲς θέσεις, οἱ ὁποῖες θὰ ἀπαξίωναν τὸν ἀγῶνα μας. Ἐπίσης, τὰ σχόλια αὐτὰ ἔχουν σὰν σκοπὸ νὰ στρέψουν τὴν προσοχὴ τοῦ κόσμου μακρυὰ ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία τῆς ΝΙΚΗΣ, ἡ ὁποία ἦταν ἡ μόνη πολιτικὴ δύναμη ποὺ μὲ οὐσιαστικὲς ἐνέργειες ἀντιτάχθηκε νόμιμα στὸ Pride. Ὁ Δήμαρχος καὶ ἡ Ἀστυνομικὴ Διεύθυνση τῆς πόλης συμφώνησαν στὶς ἐπιφυλάξεις μας. Ἐπίσης σᾶς καλοῦμε νὰ δεῖτε τὸ πρόγραμμα ἐκδηλώσεων τοῦ Europride ὅπως ἀνακοινώθηκε. Ὅλες τὶς ἡμέρες πρὶν τῆς τελευταίας οἱ ἐπίσημες ἐκδηλώσεις χωροθετήθηκαν σὲ περιορισμένους χώρους. Ἡ τήρηση τῆς νομιμότητας εἶναι πλέον τὸ ζητούμενο καὶ ἐπαφίεται στὴν ὑπευθυνότητα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. Ἰδοὺ λοιπόν, πεδίον δόξης λαμπρὸν γιὰ τοὺς "ζηλωτὲς τοῦ πληκτρολογίου". Ὅποιος μπορεῖ καλύτερα, θὰ εἴμαστε μαζί του! 

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.