7 Ιουν 2024

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Όπως εύωδιάζουν τά άνθη, έτσι εύωδιάζουν τά έργα πού γίνονται μέ καλή προαίρεση. Ή εύωδία τών καλών έργων
ύψώνεται πρός τόν ούρανό, όπως τό θυμίαμα.
Όσιος Θεοφάνης ό Έγκλειστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.