12 Ιουν 2024

Ἡ λύση γιὰ τὴν Θράκη

Ἡ λύση γιὰ τὴν περιοχὴ εἶναι ἁπλὴ καὶ ἀπαιτοῦνται καὶ θέληση καὶ ἀκλόνητη πολιτικὴ ἀπόφαση γιὰ νὰ δρομολογηθεῖ. Τὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ἐπενδύσει στὴν περιοχή. Εἴτε μέσῳ δανεισμοῦ εἴτε μέσῳ ἔκτακτης φορολογίας σὲ τράπεζες (ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια θησαυρίζουν ἀνενόχλητες σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων) καὶ σὲ τομεῖς τῆς οἰκονομίας ποὺ ἔχουν ὑπερκέρδη (προμηθευτὲς ἐνέργειας, σοῦπερ μάρκετ, πολυεθνικὲς) νὰ συγκεντρωθεῖ κονδύλι γιὰ νὰ χτιστοῦν δύο μεγάλες πόλεις στοὺς νομοὺς Ξάνθης καὶ Ροδόπης, ὥστε νὰ ἐγκατασταθοῦν ἐκεῖ νέα ζευγάρια, ἄνεργοι, ἄνθρωποι ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα. 
Ἡ μετακίνηση μερικῶν δεκάδων χιλιάδων Ἑλλήνων ἐκεῖ θὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὴν ἀναστολὴ τῆς ὑποχρέωσής τους νὰ φορολογοῦνται γιὰ ὅσα ἔτη ἀπαιτοῦνται... γιὰ νὰ ἀναπτυχθοῦν οἰκονομικά. Ἐπιπλέον, θὰ πρέπει νὰ χορηγοῦνται ἐπιδόματα καὶ παροχὲς στὰ νέα ζευγάρια ποὺ θὰ ἐγκαθίστανται ἐκεῖ καὶ θὰ φέρουν στὸν κόσμο παιδιά. Αὐτὸ τὸ μεγάλο πρόγραμμα τόνωσης τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς τῆς Θράκης μπορεῖ νὰ ἀπευθύνεται ἐξίσου καὶ στοὺς Ἑλληνες ποὺ ζοῦν ἐδῶ καὶ τοὺς ὁμογενεῖς μας. 

Τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἐπὶ δεκαετίες δανείζεται γιὰ νὰ συντηροῦνται οἱ παρασιτικοὶ κομματικοὶ στρατοὶ καὶ νὰ μιζάρονται διάφοροι κυβερνητικοὶ παράγοντες. Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ διοχετευτοῦν, ἐπί τέλους, κεφάλαια γιὰ τὴν ὑπηρέτηση ἑνὸς ἱεροῦ σκοποῦ. 

Μόνο μὲ τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴ δημογραφικὴ ἐνίσχυση τῆς Θράκης μποροῦν νὰ ἀπαντηθοῦν καίρια οἱ προκλήσεις καὶ οἱ σχεδιασμοὶ τῆς Τουρκίας. 
Ἡ Τουρκία ἔχει βάλει στὸ στόχαστρο τὴ Θράκη καὶ χρησιμοποιεῖ ὅλα τὰ μέσα ποὺ διαθέτει γιὰ νὰ ἀποσταθεροποιήσει τὴν περιοχὴ καί, κάποια στιγμή, ὅταν θεωρήσει κατάλληλη τὴ συγκυρία, νὰ ἀποσπάσει αὐτὸ τὸ κομμάτι ἀπὸ τὴ σάρκα τῆς Ἑλλάδας. Ἡ πρόσφατη ἐξέλιξη μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ κόμματος ΚΙΕΦ στὶς εὐρωεκλογὲς καὶ τὶς δηλώσεις τῆς ἐπί κεφαλῆς τοῦ κόμματος Τσιγδὲμ Ἀσάφογλου περὶ «Τούρκων» ποὺ ψήφισαν τὸν συνδυασμό της εἶναι ἀκόμα ἕνας κρίκος στὴ μακρὰ ἅλυσο τῶν ὑπονομευτικῶν ἐνεργειῶν τῆς Ἀγκυρας ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Κι ὅλα δείχνουν ὅτι οἱ ἀνθελληνικοὶ σχεδιασμοὶ δὲν περιορίζονται στὴν ἐκλογικὴ διαδικασία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.