12 Μαΐ 2024

To Εὐρωκοινοβούλιο καὶ τὸ πανίσχυρο λόμπυ ὑπὲρ τῆς προώθησης τῶν ἐκτρώσεων

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Tὸ 2000 ὁ Νeil Datta ἵδρυσε τὸ «Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβουλευτικὸ Φόρουμ γιὰ τὸν Πληθυσμὸ καὶ τὴν Ἀνάπτυξη» ("European Parliamentary Forum on Population and Development") μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς πανίσχυρης διεθνοῦς ὀργάνωσης International Planned Parenthood Federation (IPPF). 
Ἀκολούθως ἐργάστηκε στὸ εὐρωπαϊκὸ σκέλος τῆς συγκεκριμένης ὀργάνωσης (IPPF European Network) συντονίζοντας τὸ πρόγραμμα lobbying στὸ εὐρωκοινοβούλιο! Ὁ διακηρυγμένος στόχος τοῦ προγράμματός του εἶναι νὰ συντονίσει τὰ μέλη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου ὥστε νὰ προωθήσουν τὰ «σεξουαλικὰ καὶ ἀναπαραγωγικὰ δικαιώματα»! Πολλὰ μέλη ἐθνικῶν κοινοβουλίων ἀλλὰ καὶ τοῦ εὐρωκοινοβουλίου προερχόμενα σχεδὸν ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα καὶ τὶς εὐρωομάδες, μετέχουν στὴν ὀργάνωση καὶ ἀποτελοῦν τοὺς πιὸ ἐνεργοὺς συντάκτες καὶ ὑποστηρικτὲς διαφόρων κειμένων καὶ ἐκθέσεων ὑπὲρ τῆς προώθησης... τῶν ἐκτρώσεων. 

Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο ὅτι μέσῳ αὐτῶν τῶν ὀργανώσεων πραγματοποιοῦνται «ἐκπαιδευτικὲς ἐξορμήσεις» (study tours) σὲ πολὺ φτωχὰ καὶ ἀναπτυσσόμενα κράτη, ὅπου μὲ διαφόρους τρόπους προωθοῦνται στοὺς πενόμενους πληθυσμοὺς ὡς μιὰ μέθοδος πληθυσμιακοῦ ἐλέγχου ἡ ἔκτρωση, ἡ ἀποστείρωση καὶ ἡ ἀντισύλληψη. Ἀπὸ τὸ 1977 ἡ IPFF ἔγινε μόνιμο μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Συντονισμοῦ τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος ἀνθρώπινης ἀναπαραγωγῆς ("Human Reproduction Programme"). Τόσο ἡ ὀργάνωση τοῦ Neil Datta ὅσο καὶ τὸ IPFF λαμβάνουν μεγάλου ὕψους χρηματοδοτήσεις ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε. (United Nations Population Fund) ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται ἐπισταμένως μὲ τὸ ζήτημα τῆς προώθησης τῶν ἐκτρώσεων σὲ παγκόσμια ἐμβέλεια. 

Οἱ φορεῖς αὐτοὶ μὲ τὰ ἐπικοινωνιακά τους ἐπιτελεῖα κατόρθωσαν στὸ ἐπίπεδο τῶν ἐννοιῶν νὰ ἀποσυνδέσουν τὶς ἔννοιες τῆς ἔκτρωσης καὶ τῆς ἀντισύλληψης ἀπὸ τὸ δημογραφικὸ καὶ νὰ τὶς συνδέσουν περισσότερο μὲ τὴν ὑγεία τῆς γυναίκας καὶ τὰ σεξουαλικὰ καὶ ἀναπαραγωγικὰ δικαιώματα ("sexual and reproductive rights"). 
Ὁ Neil Datta προσκαλεῖται τακτικὰ στὸ εὐρωκοινοβούλιο κυρίως γιὰ νὰ καταγγείλει τὶς συλλογικότητες ποὺ ἀγωνίζονται ὑπὲρ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ. Καὶ τὸ κάνει μὲ ἐξαιρετικὰ ἀνέντιμο τρόπο... 

Τὸ 2012, γιὰ παράδειγμα, δημοσίευσε μιὰ «μαύρη λίστα» μὲ διάφορες προσωπικότητες στὴν Εὐρώπη ποὺ ὑπερασπίζονται τὴ ζωὴ τῶν ἐμβρύων στὴν ὁποία περιλαμβάνονταν λεπτομέρειες γιὰ τὴν προσωπική τους ζωὴ ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς τους. 
Σύμφωνα μὲ τὸ μητρῶο διαφάνειας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Neil Datta ἀπασχολεῖ ἐννέα (9) ἐργαζομένους καὶ γιὰ τὸ 2022 εἶχε ἕναν προϋπολογισμὸ ποὺ ξεπέρασε τὰ 2 ἐκ. εὐρώ! Αὐτὰ τὰ χρήματα προῆλθαν κυρίως ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε., τὸν Π.Ο.Υ., τὸ ἵδρυμα Bill & Melinda Gates, τὸ Open Society Foundations τοῦ George Soros, τὴν Planned Parenthood International καὶ τὴν φαρμακοβιομηχανία Merck Sharp & Dohme. 

Γιὰ τὸν Neil Datta καὶ τοὺς ἐμπλεκόμενους Bουλευτὲς καὶ Eυρωβουλευτὲς ὁ ἀγῶνας ἐνάντια στοὺς ἀκτιβιστὲς ὑπὲρ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγεννήτου παιδιοῦ παραμένει ἕνα μέσο γιὰ τὸν νεοαποικιακό τους στόχο νὰ ἐλέγξουν τὴ δημογραφία τῶν φτωχῶν χωρῶν. 

ΠΗΓΕΣ: 
https://www.valeursactuelles.com/societe/lepf-de-neil-datta-le-lobby-de-lavortement-au-parlement-europeen 
https://www.epfweb.org/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.