30 Μαΐ 2024

Οἱ Βορειοηπειρῶτες προεδρο-παράγοντες ὡς τσοπανόσκυλα τῆς Νέας Δημοκρατίας

Εἶναι ἀδιαμφισβήτητο ὅτι σὲ μιὰ δημοκρατικὴ κοινωνία ὁ καθένας ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ δηλώνει σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο τὴν ὑποστήριξή του σὲ κάποιο κόμμα ἢ σὲ κάποιον ὑποψήφιο πρὶν ἀπὸ μία ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση. 
Ὅμως πολλοὶ Βορειοηπειρῶτες ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὰ κοινὰ τοῦ χώρου τους, ἂν καὶ πέρασαν 34 χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ εἶδαν τὸν ἥλιο τῆς δημοκρατίας, ἔχουν ἐμφανῶς παρεξηγήσει αὐτὴ τὴν βασικὴ ἀρχή. 
Ἔτσι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς «παράγοντες» τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ χώρου θεωροῦν σωστὸ καὶ τίμιο νὰ ἐκμεταλλεύονται τὴν ἰδιότητά τους ὡς προέδρου ἢ ἡγετικοῦ μέλους κάποιου συλλόγου ἢ ἀδελφότητας καὶ νὰ χρησιμοποιοῦν τὴ σφραγῖδα τοῦ σωματείου τους ὡς προεκλογικὸ κράχτη γιὰ συγκεκριμένο ὑποψήφιο ἢ κόμμα. 
Ἔτσι λοιπὸν βλέπουμε τὸ χυδαῖο φαινόμενο ἕνα σωματεῖο ποὺ ἐπικαλεῖται ὅτι ἐκπροσωπεῖ τοὺς κατοίκους μίας περιοχῆς τῆς Βορείου Ἠπείρου ἢ ὅτι... ἐκφράζει τοὺς Βορειοηπειρῶτες μιᾶς περιοχῆς τῆς Ἑλλάδας, νὰ γίνεται προεκλογικὸς συγκεντρωσιάρχης ἑνὸς συγκεκριμένου ὑποψηφίου καὶ ἑνὸς συγκεκριμένου κόμματος. 

Δὲν θὰ κάνουμε ἀνάλυση διαχρονικὴ γιὰ τὸ θέμα ἀλλὰ θὰ σταθοῦμε σὲ αὐτὰ ποὺ βιώνουμε τὸ τελευταῖο διάστημα. 
Γιὰ νὰ γίνουμε πιὸ συγκεκριμένοι, αὐτὸ ποὺ παρατηροῦμε εἰδικὰ τὴν τελευταία δεκαπενταετία εἶναι ὅτι πλῆθος Βορειοηπειρωτῶν προεδρο-παραγόντων ἔχουν γίνει ἀπροκάλυπτα κομματόσκυλα τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ κράχτες συγκεκριμένων ὑποψηφίων της. 

Δὲν ἔχει γι’ αυτούς καμία σημασία ὅτι ἡ ΝΔ ἔχει προδώσει ξανὰ καὶ ξανὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα. Σημασία ἔχει ὅτι ἡ ΝΔ εἶναι κόμμα ἐξουσίας καὶ γι’ αὐτὸ θεωροῦν ὅτι ἔχουν ἐλπίδες νὰ ἀποκομίσουν ὀφέλη. 

Ἔτσι λοιπὸν σὰν σωστοὶ τσοπαναραῖοι ἢ καλύτερα ὡς πιστὰ τσοπανόσκυλα χρησιμοποιοῦν τὸ ὄνομα τοῦ συλλόγου στὸν ὁποῖο προεδρεύουν καὶ συμπεριφέρονται στοὺς συγχωριανοὺς ἢ στοὺς Βορειοηπειρῶτες τῆς περιοχῆς τους σὰν νὰ εἶναι πρόβατα ποὺ πρέπει νὰ μποῦν στὸ μαντρὶ τῆς ΝΔ. 

Τὸ καθεστὼς τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα μπορεῖ θεωρητικὰ νὰ κατέρρευσε ἀλλὰ ἡ χοτζικὴ συμπεριφορὰ καὶ νοοτροπία ζεῖ καὶ βασιλεύει στοὺς προεδρο-παράγοντες, πλέον μὲ ἄλλα συνθήματα καὶ ἄλλο περιτύλιγμα. 

Οἱ προεδρο-παράγοντες παρὰ τὶς κατὰ καιροὺς παρεμβάσεις τους καὶ ἐκδηλώσεις ποὺ ἔχουν διοργανώσει, ἔχει ἀποδειχθεῖ περίτρανα ὅτι ΠΟΤΕ στὴ ζωή τους δὲν ἀγωνίστηκαν πραγματικὰ γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτημα. 

Ἡ μόνη τους δουλειὰ καὶ ἡ μόνη τους ἔγνοια εἶναι τὸ πῶς θὰ μαντρώσουν τοὺς Βορειοηπειρῶτες στὴ Νέα Δημοκρατία. Ἕνα κόμμα ποὺ ὅποτε κυβερνᾶ ψηφίζει τὴν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας καὶ τελευταία καὶ τοῦ Κοσόβου στοὺς εὐρωπαϊκοὺς ὀργανισμούς, μὲ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμὸ ὅμως νὰ δέχεται συνεχή διωγμό. 

Θὰ διερωτηθεῖ κανείς: «Αὐτὸ δὲν τὸ βλέπουν οἱ ἁπλοῖ Βορειοηπειρῶτες ποὺ δὲν ἔχουν κάποιο συμφέρον; Δὲν ἔχουν καταλάβει τί γίνεται;». 
Οἱ περισσότεροι ἔχουν καταλάβει γι’ αὐτὸ ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ καὶ δὲν θέλουν οὔτε νὰ ἀκοῦνε γιὰ τὰ κοινὰ τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ χώρου μὲ ἀποτέλεσμα ὅμως νὰ μὴν συμμετέχουν καὶ νὰ ἀφήνουν ἄδειο τὸ γήπεδο γιὰ νὰ παίζουν μόνοι τους μπάλα οἱ συμφεροντολόγοι – κομματόσκυλα. 

Εἶναι καὶ πολλοὶ ὅμως ποὺ ἔχουν ὑποταχτεῖ στὴ μοῖρα τους καὶ λένε «Δὲν μποροῦμε τίποτα μόνοι μας, ἂς ἀκούσουμε τὸ ἐθνικὸ κέντρο», δηλαδὴ ἡ Νέα Δημοκρατία. 

Ὡς ἐκφραστὲς ἑνὸς παραγοντισμοῦ χοτζικῆς νοοτροπίας, κάποιοι πρόεδροι καὶ στελέχη σωματείων ἐπιχείρησαν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴ δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα γιὰ νὰ ἀναδείξουν τὴν ὑποψηφιότητα ὡς βουλευτῆ ἰσόβιου πρόεδρου βορειοηπειρωτικοῦ σωματείου τὸ 2019 μέ – ποιό ἄλλο κόμμα; τὴ Νέα Δημοκρατία. 

Τώρα, ἐν ὄψει τῶν εὐρωεκλογῶν, ἔχουμε βορειοηπειρωτικοὺς φορεῖς, ὅπως ἡ «Ἕνωση Χιμαριωτῶν» καὶ ὁ «Πολιτιστικὸς Σύλλογος Βορειοηπειρωτῶν Ν. Θεσπρωτίας» ποὺ διοργανώνουν προεκλογικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τοὺς δύο Χιμαριῶτες ὑποψήφιους εὐρωβουλευτὲς τῆς ΝΔ. Στὴν ἴδια γραμμὴ καὶ ἡ σελίδα facebook τῆς Νεολαίας Βορειοηπειρωτῶν, ποὺ ἂν καὶ σὰν σωματεῖο δὲν λειτουργεῖ, ὡστόσο προπαγανδίζει ἀποκλειστικὰ μία νεοδημοκρατικὴ ὑποψηφιότητα. 

Σὰν νὰ μᾶς λένε δηλαδὴ ὅτι δὲν ὑπάρχουν Βορειοηπειρῶτες ὑποψήφιοι μὲ ἄλλα κόμματα! 
Μόνο στὸ κόμμα τοῦ Μητσοτάκη εἶναι οἱ συντοπῖτες ποὺ πρέπει νὰ ψηφιστοῦν! 

Αὐτὸ ὅμως σημαίνει ὅτι οἱ συγκεκριμένοι φορεῖς κρατοῦν αὐτὰ τὰ ὀνόματα παράνομα καὶ καταχρηστικὰ καὶ τὸ νόμιμο θὰ ἦταν νὰ μετονομαστοῦν σὲ «ΝΟΔΕ Χιμάρας», «Σύλλογος Νεοδημοκρατῶν Βορειοηπειρωτῶν Ν. Θεσπρωτίας» καὶ «ΟΝΝΕΔ Βορείου Ἠπείρου». 

Γιὰ νὰ μὴν εἴμαστε ἀφοριστικοὶ μὲ ὅλους καὶ νὰ ἀποδίδουμε τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι φωτεινὴ ἐξαίρεση σὲ αὐτὴν τὴν παραγοντικὴ σαπίλα τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ χώρου ἀποτελεῖ ἡ πρωτοβουλία τῆς Ἀδελφότητας Τσαουσιωτῶν «Ὁ Ἅγιος Βασίλειος» ποὺ ἔχει ἑτοιμάσει διαδικτυακὸ ἀφιέρωμα γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες ὑποψήφιους εὐρωβουλευτὲς ΟΛΩΝ τῶν κομμάτων! 

Εἶναι στὸ χέρι τῶν ἁπλῶν, τίμιων καὶ ἀνιδιοτελῶν Βορειοηπειρωτῶν νὰ σκεφθοῦν καὶ νὰ ψηφίσουν τὸ κόμμα ποὺ πιστεύουν ὅτι τοὺς ἐκφράζει πραγματικὰ καὶ κατ’ ἐξακολούθηση τοὺς ὑποψήφιους του ποὺ θεωρεῖ καλύτερους καὶ νὰ ἀπορρίψουν τὴν πλύση ἐγκεφάλου ποὺ διεξάγουν τὰ ΜΜΕ τοῦ συστήματος καὶ τὰ γαλάζια φερέφωνα ποὺ τοὺς θεωροῦν πρόβατα. 

Δεῖτε σχετικές ἀναρτήσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.