30 Μαΐ 2024

Λόγια ἀγάπης πρός τούς ὑποψηφίους τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσεων

Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς, Ἱεροκήρυκας
Σείς οἱ νέοι εἶστε τό μέλλον τῆς Πατρίδος μας. Ἡ χαρά καί ἡ ἐλπίδα μας γιά μιά κοινωνία στά πρότυπα τῶν ἁγίων καί ἡρώων πού μεγαλούργησαν καί δημιούργησαν τόν ἑλληνοχριστιανικό πολιτισμό, ἀλλά καί μέ τή φιλοσοφία, τήν ἱστορία, τή γλῶσσα πού διαπρέψαμε σέ ὅλες τίς ἐπιστῆμες. Καί σείς στοιχούμενοι ὅλων αὐτῶν τῶν σοφῶν προγόνων μας, σᾶς καμαρώνουμε βλέποντάς σας νά προοδεύετε πάντοτε στή ζωή σας.
Τώρα ἔχετε ἐξετάσεις! Δύσκολος καί ἐπίπονος ὁ ἀγῶνας σας. Δέν εἶσθε ὅμως μόνοι. Ἔχετε τούς γονεῖς σας, οἱ ὁποῖοι ἀναλώνονται μαζί μέ τή σωστή ἀνατροφή πού σᾶς δίνουν, νά ἀνταποκριθοῦν στίς σκληρές ἀπαιτήσεις τῶν ἐξετάσεων ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως καί πολύ περισσότερο μέ τή στοργή καί τήν ἀγάπη τους. Ἔχετε τό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Τά Ἅγια Μυστήρια ποῦ σᾶς δίνουν τη χάρη... τοῦ Θεοῦ καί παρέχουν ἐλπίδα, θάρρος καί φωτισμό, γιατί μόνο ὁ Χριστός εἶναι ἡ πηγή τῆς σοφίας καί τῆς γνώσεως.
Ὁ σοφός Σολομῶν στίς Παροιμίες λέει τά ἑξῆς: «μακάριος ἄνθρωπος ὃς εὗρε σοφίαν καὶ θνητὸς ὃς εἶδε φρόνησιν· κρεῖσσον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς». Ἑρμηνεία: «Εὐτυχισμένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἀξιώθηκε νά βρεῖ καί νά γνωρίσει τή σοφία πού παρέχει ἡ θεία παιδαγωγία καί μακάριος εἶναι ὁ θνητός πού γνώρισε καί ἀπέκτησε τήν ἀπό Θεοῦ φρόνηση καί σύνεση. Εἶναι δέ μακάριος διότι εἶναι ἀσύγκριτα καλύτερο καί ἐπικερδέστερο νά ἐμπορεύεται κάποιος καί νά ἐξαγοράζει ἀντί ὁποιασδήποτε θυσίας τή σοφία αὐτή, παρά νά κερδίζει θησαυρούς ἀπό νομίσματα χρυσά καί ἀργυρά».
Ξέρουμε τούς κόπους, τίς ἀϋπνίες, τίς ἀγωνίες, τό τρέξιμο στά φροντιστήρια, ἀλλά καί τό ἄγχος σας. Μήν τά χάνετε ὅμως. Ἀνοῖξτε τήν καρδιά σας στό Χριστό, κάντε μιά καλή προετοιμασία, μιά πνευματική προετοιμασία, μιά καλή ἐξομολόγηση, κοινωνῆστε μέ τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ ἐξομολόγου τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, διαβάστε τήν παράκληση τῆς Παναγίας μας. Πολλά παιδιά τά ὁποῖα στήριξαν τόν ἑαυτό τους στό Θεό προόδευσαν στή ζωή τους.
Ἔχει ὁ Θεός! Τό ἄγχος εἶναι τοῦ διαβόλου λέει ὁ ἅγιος Παΐσιος. Ἔτσι ἀνανεωμένοι καί φωτισμένοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα θά φύγει ἀπό ἐσᾶς ἡ ραθυμία, ὁ σκοτισμός τοῦ νοῦ καί ἡ ἄγνοια.
Προσοχή ὅμως ἄν ἔρθει καί ἡ ἀποτυχία. Ἡ ἀπόγνωση εἶναι τό καλύτερο ὅπλο τοῦ διαβόλου. Ἡ ἀποτυχία μπορεῖ νά εἶναι καί ἡ ἀφετηρία γιά μιά νέα προσπάθεια, ἀλλά καί γιά κάτι καλύτερο πού μπορεῖ νά σᾶς κάνει ἀκόμη πιό εὐτυχισμένους καί καταξιωμένους στή ζωή σας.
Ὁ λαός λέει «κάθε ἐμπόδιο γιά καλό». Ἡ ὑπερβολική θλίψη καί οἱ λογισμοί τῆς αὐτοκτονίας πού ἔρχονται σέ πολλούς νέους εἶναι μιά δαιμονική κατάσταση, ἀλλά καί ἐκδήλωση τοῦ πληγωμένου μας ἐγωισμοῦ. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας λέει: «Ἔχε ἐμπιστοσύνη στό Θεό καί προχώρα». «Δέν ἐγκαταλείπει ὁ Κύριος ἐκείνους πού ἐλπίζουν στό Χριστό» προσθέτει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος.
Εὐχόμαστε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά κατευθύνει τό χέρι σας στά γραπτά καί νά σᾶς φυλάξει σώους καί ἀβλαβεῖς ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς σας.
Κλείνοντας παραθέτουμε ἕναν ὕμνο πού συνθέσαμε γιά τίς ἐξετάσεις σας καί μέ τόν ὁποῖο μπορεῖτε νά προσεύχεσθε γιά νά σᾶς δώσει ὁ Θεός τή δύναμή Του, το φωτισμό Του καί τη χάρη Του.

Μεγαλυνάριο Ἦχος γ΄.
Πάτερ Παντοκράτορ Δημιουργέ, σύν Υιῷ καί Πνεύματι, ὦ τρισάγιε καί Θεέ, χάρισε σοῖς νέοις ὑγείαν, εὐεξίαν ψυχῶν τε καί σωμάτων, Σέ μαγαλύνομεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.