10 Απρ 2024

EE καὶ ΗΠΑ εὐθυγραμμίζουν τὰ πρότυπά τους γιὰ τὶς νέες ψηφιακὲς ταυτότητες!

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Στὸ δρόμο γιὰ μιὰ παγκόσμια ψηφιακὴ ταυτότητα; 
Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση συνεχίζουν νὰ ἐργάζονται ἄοκνα γιὰ νὰ καταστήσουν πλήρως συμβατὰ τὰ τεχνικὰ πρότυπα γιὰ τὶς νέες ψηφιακὲς ταυτότητες/ψηφιακὰ πορτοφόλια. 
Μετὰ ἀπὸ τὴν πρόσφατη συνάντηση τοῦ Συμβουλίου Ἐμπορίου καὶ Τεχνολογίας (Trade and Technology Council) στὸ Leuven τοῦ Βελγίου στὶς 4-5 Ἀπριλίου 2024, οἱ δύο πλευρὲς ἐξέδωσαν κοινὴ δήλωση, ἀναφέροντας λεπτομερῶς τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει σημειωθεῖ καὶ σκιαγραφῶντας τὰ μελλοντικὰ βήματα. 
Στὸ ἀνακοινωθὲν σημειώνεται ὅτι «ἡ ἑπόμενη φάση αὐτοῦ τοῦ ἔργου θὰ ἐπικεντρωθεῖ στὸν ἐντοπισμὸ τῶν πιθανῶν περιπτώσεων χρήσης... γιὰ διατλαντικὴ διαλειτουργικότητα καὶ συνεργασία μὲ σκοπὸ νὰ καταστεὶ δυνατὴ ἡ διασυνοριακὴ χρήση ψηφιακῶν ταυτοτήτων καὶ πορτοφολιῶν». 
O μηχανισμὸς συνεργασίας τοῦ Συμβουλίου Ἐμπορίου καὶ Τεχνολογίας, ὁ ὁποῖος ἐπιδιώκει νὰ εὐθυγραμμίσει τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν ΕΕ σὲ θέματα τεχνολογίας καὶ ἐμπορικῆς πολιτικῆς, ἱδρύθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2021 καὶ ἔχει ἐκπονήσει μεταξὺ αὐτὼν τὴν Ἔκθεση Χαρτογράφησης Ψηφιακῆς Ταυτότητας (Digital Identity Mapping Exercise Report) ποὺ καλύπτει πρότυπα γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτοποίηση καὶ ὑπηρεσίες ἐμπιστοσύνης γιὰ τὶς ἠλεκτρονικὲς συναλλαγές. 
Ἡ Ἔκθεση αὐτὴ καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ δύο πλευρὲς μοιράζονται σημαντικὰ κοινὰ σημεῖα στοὺς ὁρισμοὺς καὶ τὶς προσεγγίσεις τῆς ἀξιοπιστίας τῶν ψηφιακῶν ὑπηρεσιῶν. 
Οἱ δύο πλευρὲς ὑποσχέθηκαν νὰ συνεχίσουν τὴν ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν σχετικὰ μὲ τὴ διεθνῆ τυποποίηση μέσῳ τοῦ μηχανισμοῦ Strategic Standardization Information (SSI). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.