12 Απρ 2024

Νομοσχέδιο γιὰ τὴν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία εἰσάγει ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση

Ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση παρουσίασε τὴν Τετάρτη (10 Ἀπριλίου) τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ὑποβοήθηση τοῦ θανάτου καὶ ἡ ὑπουργὸς Ἐργασίας καὶ Ὑγείας Catherine Vautrin περιέγραψε τὶς λεπτομέρειες τοῦ μελλοντικοῦ νόμου ποὺ θὰ ἐπιτρέπει σὲ ἀσθενεῖς τελικοῦ σταδίου ποὺ πάσχουν ἀπὸ μακροχρόνιες ἀσθένειες νὰ ἀποφασίσουν νὰ τερματίσουν τὴ ζωή τους. 

Τὸ νομοσχέδιο εἶχε καθυστερήσει ἀπὸ καιρό, ἰδίως μετὰ τὶς ἐργασίες ποὺ διεξήγαγε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2022 ἡ Συνέλευση τῶν πολιτῶν γιὰ τὸ τέλος τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ 150 πολῖτες ποὺ κληρώθηκαν τυχαία. 

Στὶς ἀρχὲς Μαρτίου, ὁ Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron ἀνακοίνωσε ὅτι ἑτοιμάζεται ἕνα νομοσχέδιο... 
«γαλλικοῦ τύπου», μὲ αὐστηρὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν πρόσβαση. Ὁ Macron δήλωσε ἐπίσης ὅτι δὲν ἐπιθυμεὶ νὰ χρησιμοποιεῖ τοὺς ὅρους ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία ἢ εὐθανασία. 

Ἕνα μῆνα ἀργότερα, καὶ ἀφοῦ τὸ Conseil d'État, τὸ ἀνώτατο διοικητικὸ δικαστήριο τῆς Γαλλίας, ἔδωσε τὶς παρατηρήσεις του τὴν περασμένη ἑβδομάδα, ἡ ὑπουργὸς Ὑγείας ἔδωσε τὸ περίγραμμα τοῦ μελλοντικοῦ νόμου κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τὴν Τετάρτη. 

«Μεταξὺ ἄλλων, προβλέπει τὴν εἰσαγωγὴ τῆς 'βοήθειας στὸ θάνατο' ὑπὸ ὁρισμένες προϋποθέσεις γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ βρίσκονται στὸ τέλος τῆς ζωῆς τους καὶ οἱ ὁποῖοι πλήττονται ἀπὸ 'σωματικὴ ἢ ψυχολογικὴ ταλαιπωρία' λόγῳ τῆς ἀσθένειάς τους», δήλωσε ἡ Vautrin. 

Ὁ ἀσθενὴς πρέπει ἐπίσης νὰ εἶναι τοὐλάχιστον 18 ἐτῶν, νὰ ἔχει γαλλικὴ ὑπηκοότητα ἢ νὰ διαμένει σταθερὰ καὶ νόμιμα στὴ Γαλλία καὶ ἡ ἀσθένειά του πρέπει νὰ εἶναι ἀνίατη βραχυπρόθεσμα ἢ μεσοπρόθεσμα. 

Ἡ Vautrin ἐπέμεινε σὲ δύο ὅρους ποὺ περιγράφονται ὡς 'πυλῶνες': Ὁ πρῶτος εἶναι ὅτι ὁ ἀσθενὴς πρέπει νὰ ἔχει «πλήρη διάκριση», γεγονὸς ποὺ ἀποκλείει τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὴ νόσο Ἀλτσχάϊμερ, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Βέλγιο. 

Ὁ δεύτερος πυλῶνας εἶναι ὅτι ἕνας γιατρὸς ποὺ δὲν γνωρίζει τὸν ἀσθενῆ πρέπει νὰ τὸν δηλώσει «κατάλληλο». Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση, οἱ ἀσθενεῖς μποροῦν νὰ χορηγήσουν οἱ ἴδιοι τὴ θανατηφόρα δόση στὸν ἑαυτό τους. 

Ἐὰν δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ πράξουν, ὅπως θὰ συνέβαινε ἰδίως σὲ ἄτομα ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὴ νόσο Charcot, μποροῦν νὰ ὁρίσουν ἕνα τρίτο πρόσωπο γιὰ νὰ ἐκτελέσει τὴ διαδικασία. 

«Αὐτὸ εἶναι ἕνα πρῶτο βῆμα πρὸς ἕνα νέο δικαίωμα στὸ τέλος τῆς ζωῆς», δήλωσε ὁ Jonathan Denis, πρόεδρος τῆς Ἕνωσης γιὰ τὸ Δικαίωμα στὸ Θάνατο μὲ Ἀξιοπρέπεια (ADMD) , σὲ δελτίο τύπου. «Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴ Γαλλία ποὺ μιὰ κυβέρνηση εἰσάγει νομοθεσία γιὰ τὴ νομιμοποίηση τῆς ἐνεργητικῆς βοήθειας στὸ θάνατο». 

Ὡστόσο, ἡ ADMD ἐπιθυμεὶ νὰ ἐξαλειφθεῖ ἡ πρόγνωση τοῦ τελικοῦ σταδίου βραχυπρόθεσμα ἢ μεσοπρόθεσμα στὸν μελλοντικὸ νόμο. «Μιὰ τέτοια διάγνωση [...] ἀποκλείει οὐσιαστικὰ ὅλες τὶς ἀργὰ ἐξελισσόμενες ἀσθένειες ποὺ συνοδεύονται ἀπὸ σημαντικὴ ἐπιδείνωση στὰ προχωρημένα στάδια». 

Τὸ κείμενο θὰ συζητηθεῖ ἀπὸ τοὺς Γάλλους βουλευτὲς τὸν Μάϊο. Ἡ συζήτηση «θὰ ἀπαιτήσει τεράστιο βαθμὸ ἀκρόασης, τεράστιο βαθμὸ ταπεινότητας (...) καὶ τεράστιο βαθμὸ σεβασμοῦ τῆς ἐλευθερίας τῆς συνείδησης», κατέληξε ἡ Vauntrin. 

Ἄλλες χῶρες τῆς ΕΕ, ὅπως ἡ Ὁλλανδία ἢ ἡ Ἑλβετία, ἔχουν νομοθετήσει γιὰ τὴν εὐθανασία, ἀλλὰ τὸ γαλλικὸ μοντέλο θὰ εἶναι διαφορετικό, δήλωσε τὸ προεδρικὸ γραφεῖο στὸ Euractiv τὸν Μάρτιο μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Γάλλου Προέδρου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.