5 Απρ 2024

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης: "Ἔτσι μπορεῖς νά ἀποκτήσεις καρδιακή πίστη"

Ἐάν ἐπιθυμεῖς νά σοῦ δώσει ὁ Θεός γρήγορα καρδιακή πίστη στήν προσευχή, ἀγωνίσου μέ ὅλη τήν καρδιά σου νά μιλᾶς καί νά κάνεις το κάθε τί εἰλικρινῶς καί οὐδέποτε νά εἶσαι ψεύτικος στίς δοσοληψίες σου μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους.

Ἐάν εἶσαι εὐθύς καί ἀληθινός μέ τούς ἄλλους, τότε ὁ Θεός θά σοῦ δώσει ἀμέσως ἀληθινή πίστη.

Αὐτός πού δέν εἶναι τίμιος στίς δοσοληψίες μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους, ὁ Θεός δέν τόν δέχεται εὔκολα, ὅταν...προσεύχεται. Τόν κάνει νά αἰσθανθεῖ ὅτι εἶναι ἀνειλικρινής μέ τούς ἄλλους καί γι' αὐτό δέν μπορεῖ νά εἶναι τελείως εἰλικρινής μέ το Θεό.

H καρδιακή πίστη εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν ἄνθρωπο, διότι τό φῶς τῆς διάνοιας μᾶς εἶναι πολύ περιορισμένο, ἀφοῦ δέν μπορεῖ αὐτή νά περιέχει πολύ διανοητικό φῶς. O Kύριος ὁ Θεός μας εἶναι ἄπειρο Φῶς καί ὁ κόσμος εἶναι μία ἄβυσσος τῆς Παντοδυναμίας Tου καί τῆς Σοφίας Tου, διότι μόνο τόσο καί ὄχι περισσότερο, μπορεῖ νά περιέχεται ἀπό αὐτά στή φθαρτή μας σάρκα.

O Xριστός εἰσέρχεται στήν καρδιά μέ τήν πίστη καί κατοικεῖ σ' αὐτή μέ εἰρήνη καί χαρά. Δέν εἰπώθηκε χωρίς λόγο ἀπό τό Θεό ὅτι "Aυτός εἶναι Ἅγιος καί ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἁγίοις".

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.