5 Μαρ 2024

Βερολῖνο: Ἀποσύρεται μετὰ τὶς ἀντιδράσεις ἕνα πρόγραμμα ἐπιθετικῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης γιὰ νήπια!

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Μετὰ ἀπὸ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις γονέων, o Ὑφυπουργὸς Νεολαίας καὶ Οἰκογένειας τοῦ Βερολίνου Falko Liecke ἀποφάσισε νὰ ἀποσύρει ἕνα ἀκραῖα προκλητικὸ πρόγραμμα σχολικῆς ἐκπαίδευσης ποὺ εἰσήγαγε ἀπὸ τὶς εὐαίσθητες νηπιακὲς ἡλικίες (3-6 ἐτῶν) τὰ «δωμάτια τοῦ σὲξ» (sexräume), ὅπου τὰ παιδιὰ θὰ ἀνακάλυπταν «τὴν αἴσθηση τῆς ἡδονῆς». 
Τὸ συγκεκριμένο ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα γιὰ τοὺς βρεφονηπιακοὺς σταθμοὺς στόχευε στὴν προαγωγὴ τῆς περιέργειας γιὰ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα καὶ τὴν σεξουαλικότητα σὲ πολὺ μικρὲς ἡλικίες. 
Ὁ ἁρμόδιος Ὑφυπουργὸς Falko Liecke σὲ πρόσφατες δηλώσεις του ἐπεσήμανε τὴ σημασία τῆς διατήρησης τῆς παραδοσιακῆς καὶ συμβατικῆς... προσέγγισης στὴ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν. 
Σύμφωνα μὲ τὸν Ὁδηγὸ τοῦ συγκεκριμένου ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος ποὺ φέρει τὸν τίτλο "Berliner Bildungsprogramm für Kitas und Kindertagespflege" καὶ εἶδε το φῶς τῆς δημοσιότητας: 
«Τὰ παιδιὰ ἀνακαλύπτουν τὰ γεννητικά τους ὄργανα, τὰ ἐξερευνοῦν ἐντατικὰ καὶ θέλουν νὰ μοιραστοῦν αὐτὲς τὶς ἐμπειρίες μὲ ἄλλα παιδιά. Τοὺς ἀρέσει νὰ παίζουν καὶ νὰ ἀνακαλύπτουν τὸ σῶμα τους, γιὰ παράδειγμα μέσῳ παιχνιδιῶν ρόλων ἢ κινήσεων». 

Ὁ Ὁδηγὸς αὐτὸς προέβλεπε τὴν δημιουργία ἐντὸς τοῦ σχολικοῦ περιβάλλοντος «ἀτομικῶν χώρων ἐμπειρίας» γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ ὥστε νὰ «ἀπολαμβάνουν τὴν αἴσθηση τῆς εὐχαρίστησης μὲ τὸ σῶμα τους». Ὡστόσο, «λόγῳ τοῦ κινδύνου τραυματισμοῦ, ἡ πρωκτικὴ ἢ ἡ στοματικὴ διείσδυση τῶν παιδιῶν στοὺς παιδικοὺς σταθμοὺς θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγεται», ἐπισημαίνει ὁ Ὁδηγός. 

ΠΗΓΕΣ: 
https://www.die-tagespost.de/leben/familie/sexuelle-erfahrungsraeume-in-kitas-berliner-senat-rudert-zurueck-art-248508 
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2024/sexraeume-fuer-kita-kinder-nun-aeussert-sich-der-berliner-senat/#comments 
https://kindergartenmanufaktur.de/wp-content/uploads/2019/03/berliner bildungsprogramm 2014.pdf 
https://bnnbreaking.com/world/germany/berlin-daycare-sex-rooms-plan-for-toddlers-scrapped-after-public-outcry 

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.