12 Μαρ 2024

Τὸ ἔγκλημα τῶν Τεμπῶν δὲν θὰ κουκουλωθεῖ!

Ἡ κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ποὺ ἔχει πολλὰ νὰ κρύψει στὴν ὑπόθεση τῶν Τεμπῶν, νομίζει ὅτι θὰ κερδίσει χρόνο μέχρι τὸ θέμα νὰ ξεχαστεῖ. Εἶναι πεπεισμένοι καὶ ὁ πρωθυπουργὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ὅτι μὲ τὸ πέρασμα ἡμερῶν, ἑβδομάδων ἢ μηνῶν θὰ ἀτονήσει τὸ ἐνδιαφέρον τῆς κοινῆς γνώμης γιὰ τὸ ἔγκλημα ποὺ στέρησε τὴ ζωὴ ἀπὸ 57 συνανθρώπους μας καὶ βύθισε στὸ πένθος τὶς οἰκογένειές τους. Αὐτοὶ οἱ ὑπολογισμοὶ θὰ ἀποδειχθοῦν ἐσφαλμένοι. 
Πρῶτα ἀπ’ ὅλα πρέπει νὰ τονιστεῖ ἡ σημασία τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ὑπόθεση τῶν Τεμπῶν ἔχει περάσει τὰ ἑλληνικὰ σύνορα. Στὸ πόρισμα ποὺ συνέταξε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Εἰσαγγελία ἀναφέρεται ὅτι ἂν εἶχε ὁλοκληρωθεῖ ἡ σύμβαση 717, τότε τὸ δυστύχημα θὰ εἶχε ἀποτραπεῖ -κι αὐτὴ ἡ διαπίστωση ἀναιρεῖ τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα τοῦ πορίσματος τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη ἀλλὰ καὶ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Μεταφορῶν Κώστα Καραμανλή ὅτι καμία τεχνολογία... δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτρέψει τὴ σύγκρουση! 

Ἐπιπλέον, ἡ κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη θὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς οἰκογένειες τῶν 57 θυμάτων, ποὺ ἔχουν, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, θέσει ὡς ἀπόλυτη προτεραιότητά τους νὰ ἀπονεμηθεῖ Δικαιοσύνη γιὰ τὸ ἔγκλημα καὶ νὰ ἀποδοθοῦν οἱ δέουσες εὐθύνες καὶ στοὺς ἠθικοὺς καὶ στοὺς φυσικοὺς αὐτουργούς. 

Σ’ αὐτή τους τὴν προσπάθεια οἱ συμπολῖτες μας ποὺ ἔχασαν παιδιά, ἀνίψια, συγγενεῖς καὶ ἀγαπημένα πρόσωπα ἔχουν ὡς σύμμαχο τὸν ἑλληνικὸ λαό. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἔχουν ξεπεράσει τὸ 1.300.000 οἱ ὑπογραφὲς στὸ αἴτημα γιὰ κατάργηση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας καὶ τοῦ νόμου περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν ποὺ ἄρχισαν οἱ συγγενεῖς τῶν θυμάτων τῶν Τεμπῶν. Ὁ λαὸς θέλει νὰ δεῖ τοὺς ἐνόχους νὰ τιμωροῦνται καὶ θὰ προκαλέσει αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη. 

Τέλος, νὰ ὑπενθυμιστεῖ κάτι ποὺ τείνουν νὰ λησμονοῦν ὅσοι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ πολὺ ἀπὸ τὴ λαϊκὴ ψυχὴ καὶ τὶς πεποιθήσεις της: Ἡ θεία Δικαιοσύνη πάντοτε βρίσκει τρόπο κι ἐπιβάλλεται∙ ἀκόμα κι ὅταν ἡ ἀνθρώπινη Δικαιοσύνη εἶναι ἀποῦσα, σιωπᾶ, ἐλέγχεται ἢ πρόσκαιρα ἀδρανοποιεῖται ὑπακούοντας στὰ κελεύσματα τῆς πολιτικῆς ἢ τῆς οἰκονομικῆς ἐξουσίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.