6 Μαρ 2024

Βορειοηπειρώτης: «Γιὰ τὸν Μητσοτάκη ἡ πραγματικὰ ἀόρατη μειονότητα εἴμαστε ἐμεῖς καὶ ὄχι ἡ κοινότητα τῶν ΛΟΑΤΚΙ. Μᾶς θυμήθηκε μόνο 1 ἡμέρα στὰ 5 χρόνια ποὺ εἶναι πρωθυπουργὸς τὴν ἡμέρα ποὺ μᾶς ἐπισκέφτηκε γιὰ νὰ μοιράσει φροῦδες ἐλπίδες καὶ νὰ μᾶς ξεχάσει ἀμέσως μόλις ἀπογειώθηκε μὲ τὸ ἑλικόπτερο ἀπὸ τὰ χώματά μας»!

Ἔπεσαν οἱ μάσκες στὴν ὑπόθεση Μπελέρη!
Δελτίο Τύπου τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α.
Μετὰ ἀπὸ μία δικαστικὴ ἰλαροτραγωδία εἰς βάρος τοῦ ἐκλεγμένου δημάρχου Χειμάρας Φρέντη Μπελέρη, ποὺ κράτησε σχεδὸν δέκα μῆνες, ἡ ἐλεγχόμενη ἀπὸ τὸ καθεστὼς Ράμα, ἀλβανικὴ «δικαιοσύνη» διεκπεραίωσε σήμερα τὸ καθῆκον ποὺ ἀνατέθηκε σὲ αὐτὴν ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ ἐκβιασμοὶ καὶ ἡ τρομοκρατία εἰς βάρος τοῦ πληθυσμοῦ της Χειμάρρας δὲν ἔπιασαν τόπο στὶς δημοτικὲς ἐκλογές. 
Ὁ Μπελέρης ἔπρεπε νὰ ἐξοντωθεῖ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν δεχόταν νὰ ὑποταχτεῖ στὸν σύγχρονο «σουλτᾶνο» τῆς γειτονικῆς χώρας. Ἡ ἀλήθεια αὐτὴ ἐκφράστηκε (πρὸς τιμήν τους) καὶ ἀπὸ ἀλβανοὺς πολιτικοὺς καὶ δημοσιογράφους ποὺ ἀηδιασμένοι ἀπὸ τὸ καθημερινὸ ὄργιο διαφθορᾶς στὴν γειτονικὴ... χώρα, δὲν ἀποδέχονταν ὅτι ξαφνικὰ ὁ δήμαρχος Χειμάρρας ἐν γνώσει του ὅτι ἦταν συνεχῶς ὑπὸ παρακολούθηση ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ κράτος καὶ παρακράτος, ἀποπειράθηκε νὰ δωροδοκήσει συμπολῖτες του, 2 ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν. 

Ὁ δήμαρχος Χειμάρας ἔμεινε ἀπροσκύνητος ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, ἀποτελῶντας γνήσιο παράδειγμα Ἐλεύθερου Ἀνθρώπου καὶ Ἀγωνιστὴ πρὸς ὅλο τὸν πολιτισμένο κόσμο. Οἱ «πολιτισμένες» χῶρες ὅμως δυστυχῶς δὲν κινοῦνται μὲ βάση τὶς ἀρχὲς τῆς δικαιοσύνης ἀλλὰ μὲ βάση τὸ στενὸ συμφέρον τῆς κάθε μίας γι΄ αὐτὸ καὶ ἔμειναν ἀπαθεῖς ὡς τώρα στὴν κατάφωρη παραβίαση κάθε ἀρχῆς δικαίου κατὰ τὴν πολύμηνη προφυλάκιση τοῦ κ. Μπελέρη. 

Καὶ ἂν γιὰ τὶς ὑπόλοιπες χῶρες δὲν μᾶς ἐκπλήσσει ἡ στάση τους καθὼς ἡ εὐαισθησία τους εἶναι ἐπιλεκτικὴ καὶ κατὰ τὸ δοκοῦν (βλ. Οὐκρανία, Παλαιστίνη, Κύπρος, Ἀρμενία κ.ἄ.) γιὰ τὴν πατρίδα μας ὅμως εἶναι ἀπογοητευτικὴ ἡ ἀνυπαρξία οὐσιαστικῆς ἀντίδρασης στὴν ἀλβανικὴ ἐπιθετικότητα. Ὁ Ράμα γελοιοποιῶντας τὴν ἑλληνικὴ διπλωματία, περιφρόνησε ὡς τώρα τὶς ἀναιμικὲς ἑλληνικὲς ἀντιδράσεις καὶ στέλνει σαφὲς μήνυμα ὅτι θέλει νὰ ἐλέγξει ἀπόλυτα τὴν περιοχὴ τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας στὴν ὁποία κανεὶς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ σηκώνει κεφάλι. Διαφορετικὰ θὰ ἐξοντώνεται εἴτε φυσικὰ ὅπως ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας, εἴτε νομικὰ καὶ ψυχολογικὰ ὅπως ὁ δήμαρχος Χειμάρρας. 

Καλεῖται ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ νὰ πάψει νὰ χαιδεύει τὴν ἀλβανικὴ πλευρὰ καὶ νὰ σταθεῖ δυναμικὰ στὸ πλευρὸ τοῦ ἐκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας. Ἡ ἤπια σημερινὴ ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν δυστυχῶς δὲν προδιαθέτει γιὰ κάτι οὐσιαστικό! Δυστυχῶς φαίνεται πὼς ἰσχύει αὐτὸ ποὺ μᾶς μετέφερε μὲ παράπονο ἕνας ἡλικιωμένος Βορειοηπειρώτης «Φαίνεται ὅτι γιὰ τὸν κ. Μητσοτάκη ἡ πραγματικὰ ἀόρατη μειονότητα εἴμαστε ἐμεῖς καὶ ὄχι ἡ κοινότητα τῶν ΛΟΑΤΚΙ. Μακάρι νὰ βλέπαμε ἀπὸ τοὺς ἕλληνες πολιτικοὺς καὶ τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ νὰ ἀφιερώναν σὲ ἐμᾶς, ποὺ εἴμαστε σάρκα ἀπὸ τὴ σάρκα τοῦ ἑλληνισμοῦ, τὸ 1/10 τοῦ χρόνου καὶ τοῦ ἐνδιαφέροντος ποὺ ἐπέδειξαν γιὰ τὴν ἐν λόγῳ κοινότητα. Ὁ κ. Μητσοτάκης δυστυχῶς μᾶς θυμήθηκε μόνο 1 ἡμέρα στὰ 5 χρόνια ποὺ εἶναι πρωθυπουργὸς τὴν ἡμέρα ποὺ μᾶς ἐπισκέφτηκε γιὰ νὰ μοιράσει φροῦδες ἐλπίδες καὶ νὰ μᾶς ξεχάσει ἀμέσως μόλις ἀπογειώθηκε μὲ τὸ ἑλικόπτερο ἀπὸ τὰ χώματά μας»

ΣΦΕΒΑ, 5/3/2024 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.