28 Νοε 2023

Οἱ αἰώνιες καὶ ἀκατάλυτες ἀξίες τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, οὔτε τροποποιοῦνται οὔτε παραβιάζονται ἀτιμωρητὶ

Γράφει ὁ Παῦλος Σαββίδης, Θεολόγος 
Ἀνοιχτὴ ἐπιστολή πρὸς τοὺς ἀξιοτίμους Βουλευτὰς Ν. Ἠμαθίας 
Κύριοι Βουλευτές 
Ὁ ἡμερήσιος Τύπος ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ ἄλλα μέσα ἐνημέρωσης μᾶς πληροφοροῦν πὼς ἡ σημερινὴ Κυβέρνηση ἐπείγεται μέχρι τέλους τοῦ ἔτους νὰ ψηφίσει τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ κατ' ἐπέκταση τὴν τεκνοθεσία τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν. (Ἐξαιρετικὴ ἐξαίρεση ὁ κ. Βορίδης) Αὐτὸ μὲ τὴν πιὸ εὐπρεπῆ λέξη σημαίνει ἀναγνώριση τῆς βδελυκτῆς ἁμαρτίας τοῦ σοδομιτισμοῦ σ' ἕνα ἀμιγὲς Ὀρθόδοξο κράτος. 
Κύριοι Βουλευτές 
Οἱ αἰώνιες καὶ ἀκατάλυτες ἀξίες τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας οὔτε τροποποιοῦνται οὔτε παραβιάζονται ἀτιμωρητὶ ἀπὸ... ἀνθρώπους ποὺ σήμερα βρίσκονται στὴν ἐξουσία καὶ αὔριο σίγουρα θὰ βρεθοῦν στὰ ἀζήτητα σύμφωνα καὶ μὲ τὸν λόγο τοῦ φωτισμένου ἁγίου Γέροντος τῶν ἡμερῶν μας Παϊσίου, ὅτι θὰ δουλέψουν οἱ πνευματικοὶ νόμοι! 
Σᾶς ὑπενθυμίζουμε τὸν διαχρονικὸ εὐαγγελικὸ λόγο, ποὺ εἶναι καὶ ἡ βάση τῆς ἔντονης διαμαρτυρίας μας, τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου: «...ἀπ' ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ Θεός». Αὐτὸ μὲ ἁπλὰ λόγια σας ὑπενθυμίζει ὅτι καὶ ἐσεῖς ὑπήρξατε καρπὸς τῆς ἀγάπης τῶν γονέων σας καὶ δὲν σᾶς υἱοθέτησαν δύο ἄκαρπες συκιές. Σ' αὐτὲς τὶς παραδοσιακὲς ἀξίες στηρίξατε καὶ ἐσεῖς τὴν οἰκογένειά σας χωρὶς ἄλλους ἀκροβατισμοὺς ἢ καὶ ξενόφερτους μοντέρνους πειραματισμούς. Κάθε ἄλλη παρέκκλιση ἢ ἄλλου τρόπου ζωῆς, ποὺ μὲ τήν-πιθανή- ψῆφο σας θὰ συναινέσετε, μπορεῖ ἀναπόφευκτα νὰ ὁδηγήσει καὶ τὰ δικά σας παιδιὰ σὲ γάμους σοδομικούς. Ἀλλὰ τότε θὰ τρέχετε καὶ δὲν θὰ προλαμβάνετε... 

Κύριοι Βουλευτές 
Ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων δηλαδὴ τῆς κατακόρυφης καὶ ἀβυθομέτρητης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο πλησιάζει. Καὶ ἐρωτοῦμε ὅλοι ἐμεῖς ποὺ σᾶς τιμήσαμε μὲ τὴν ψῆφο εἶναι δυνατὸν καὶ ἐσεῖς μὲ τὴν σειρά σας νὰ μὴν τιμήσετε τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων; Μὲ ποιά ἀδιαμαρτύρητη συνείδηση θὰ προσκυνήσετε τὸ Θεῖο Βρέφος καὶ θὰ ὁδηγήσετε τὰ βήματά σας χωρὶς ἐνοχικὰ αἰσθήματα στὸν ἐκκλησιασμὸ ἔστω καὶ τοῦ «φαίνεσθαι» ἀφοῦ προηγουμένως μὲ τὴν πιθανή- γιὰ νὰ μὴν εἴμαστε ἀπόλυτοι-ψῆφο σας θὰ συντελέσετε σ' αὐτὸ τὸ μέγα ἀνοσιούργημα; Μπορεῖτε νὰ βλέπετε «κατάμουτρα» τοὺς ψηφοφόρους σας πιστοὺς χωρὶς ἴχνος ἐνοχῆς ἢ ἐντροπῆς; Νὰ σᾶς ὑπενθυμίσουμε κατὰ τὸν λόγο τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου πὼς λίγες στιγμὲς πρὶν τὴ Γέννηση τοῦ Σωτῆρος ἄγγελος Κυρίου πέρασε μὲ μαχαίρι ὅλους τοὺς ἀπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ὁμοφυλόφιλους! 

Νὰ ἔρθουμε τώρα καὶ στὴν πολιτισμένη Εὐρώπη ποὺ κατὰ κόρον καὶ δίκην πανάκεια ὡς πειθήνιο ὄργανό της ἀκολουθοῦν οἱ κυβερνῶντες καὶ ὄχι χωρὶς ἴσως ἀνταλλάγματα τὰ προστάγματά της. Ποιά Γερμανία ποὺ αἰματοκύλισε τὸν κόσμο καὶ ἡ οἰκονομική της δικτατορία κατεδίκασε χιλιάδες οἰκογένειες σὲ πεῖνα ἐδῶ στὴν πατρίδα μας; Ἡ πονηρὰ καὶ γηραιὰ Ἀλβιῶνα μὲ τὰ πρόσφατα ἐγκλήματα στὴν Κύπρο καὶ τὴν ἀνθελληνικὴ διχαστικὴ πολιτική; Ἡ Γαλλία ποὺ ἔκοβε χέρια καὶ πετοῦσε στὴ θάλασσα τοὺς ἕλληνες τῆς Σμύρνης; Οἱ νομιζόμενες χῶρες ὡς παράδειγμα ὑψηλοῦ πολιτισμοῦ Ἑλβετία, Βέλγιο Ὁλλανδία δὲν εἶναι αὐτὲς ποὺ θεωροῦν τὰ γηρατειὰ ὡς ἕνα «ἐτόσιον ἄχθος ἀρούρης» περιττὸν βάρος τῆς γῆς (Ὅμηρος) γιὰ νὰ τοὺς «ξεκάνουν» πολιτισμένα μὲ τὴν εὐθανασία; καὶ σὰν συμπλήρωμα ὅλων αὐτῶν οἱ ἀντίχριστοι κατὰ τὸν Πατροκοσμὰ Πάπαι δὲν εἶναι οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τῆς δημιουργίας τοῦ Κοσσόβου ἀλλὰ καὶ τοῦ νόθου κράτους τῶν Σκοπίων; 

Κύριοι Βουλευτές 
Μία ἰσχυρὴ μειοψηφία τῶν ΛΟΑΤΚΙ στὴν ὀρθόδοξη μαρτυρικὴ Ἑλλάδα μας δὲν ἔχει κανένα λόγο ἀναγνώρισης. Μονόδρομος καὶ γι' αὐτούς, ποὺ εἶναι τσαλακωμένες εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ ἐπιστροφή τους στὸν φυσιολογικὸ τρόπο ζωῆς μὲ εἰλικρινῆ μετάνοια στὴν πάντοτε ἀνοιχτὴ ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Στὶς σύγχρονες ἐπώδυνες καὶ αὐτόχρημα θανατηφόρες πληγὲς τοῦ φαραὼ ποὺ τραυμάτισαν θανάσιμα συνειδήσεις καὶ συνανθρώπους μας (Τέμπη, Πυρκαϊὲς Πλημμύρες) ἅς μὴν προκαλέσουμε ἄλλο τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν πιθανὴ ψῆφο ἀναγνώρισής σας, νὰ ἔχουμε σεισμικὰ ἐπακόλουθα. 

Τελικὰ ἐλπίζουμε ὅτι δὲν θὰ ἐνδώσετε, δὲν θὰ μᾶς προδώσετε ἔστω καὶ ἂν ἀόρατοι παράγοντες σᾶς ἐπιβάλουν ἕνα «καταθλιπτικὸ ἄνωθεν» ὑποχώρησης! 
Τέλος λόγου: Σὲ περίπτωση μιᾶς κομματικῆς πειθαρχίας καὶ ἐρήμην ὅλων τῶν παρακλήσεών μας ἡ ἀπάντηση θὰ δοθεῖ στὴν μητρικὴ ποντιακή μου γλῶσσα «Τὸ κρίμαν σὴ γούλας». 

Μὲ τιμή 
Παῦλος Σαββίδης, 
Θεολόγος καὶ ὑπερπολύτεκνος πατέρας ἐννέα παιδιῶν 

ΥΓ Κάθε πιθανὴ διαφορετικὴ ἄποψη παρακαλῶ νὰ εἶναι ἐπώνυμη 

3 σχόλια:

 1. ΑΝ ΤΟ ΚΕΕΡΦΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΟΥΝ!
  ΑΦΟΥ θέλουν ἀνοιχτὰ σύνορα νὰ πετάξουν τὶς πόρτες ἀπὸ τὰ σπίτια τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και η Εκκλησία τα ίδια δηλώνει αλλά με χριστιανικό προσωπείο, δυστυχώς

   Διαγραφή
 2. Συγχαρητήρια κ. Σαββίδη ! Τι περιμένετε από μιά κυβέρνηση που δεν έχει ιερό και όσιο ; ! Πόντιος ΔυτικοΜακεδόνας

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.