31 Ιουλ 2023

Ἠλεκτρονικές οἱ νέες ταυτότητες μέ chip RFID

Ἠλεκτρονικές οἱ νέες ταυτότητες μέ chip RFID.
Στό μέλλον θά γίνουν καί "κάρτα πολίτη" μέ ἀποθήκευση καί τῶν κωδικῶν ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
Οἱ ἀπαντήσεις τοῦ ὑφυπουργοῦ ἐλλιπεῖς καί ἀνακριβεῖς.

Ἀπό τίς ἐπίκαιρες ἐρωτήσεις τῶν βουλευτῶν τῆς ΝΙΚΗΣ, κ. Γεωργίου Ἀποστολάκη καί κ. Κομνηνοῦ Δελβερούδη, πού ὑποβλήθηκαν στίς 24/7/2023 πρός τόν κ. Ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτη, γιά τήν ἔκδοση νέων ταυτοτήτων ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2023 καί ἀπαντήθηκαν ἀπό τόν ὑφυπουργό κ. Κωνσταντῖνο Κατσαφάδο στίς 28/7/2023.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.