16 Ιουν 2023

Τί ὑποκρύπτει ἡ κράτηση τοῦ Φρέντι Μπελέρη...

Ἡ συνεχιζόμενη φυλάκιση τοῦ ἐκλεγμένου Δημάρχου τῆς Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη ἀπειλεῖ τίς ἑλληνοαλβανικές σχέσεις. Ἀπό πληροφορίες πού διαχέονται στόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό τύπο μαθαίνουμε ὅτι πίσω ἀπό τή φυλάκιση τοῦ νεοεκλεγέντος Δημάρχου Χιμάρας κρύβονται συμφέροντα ἀπό ἐξέχουσες ἀλβανικές προσωπικότητες.

Οἱ προσπάθειες πού καταβάλλονται ἀπό τίς Ἀλβανικές ἀρχές σκοπό ἔχουν νά καταδικαστεῖ ὁ Μπελέρης, ὥστε νά μήν ἔχει τό δικαίωμα νά ὁρκιστεῖ Δήμαρχος, ἀκόμη καί νά... ἐπαναληφθοῦν οἱ ἐκλογές.

Ἡ ἐφημερίδα «Καθημερινή» (Κυριακή 28 Μαΐου 2023) γράφει γιά «γκρίζα ἐπένδυση μέ πολιτικά πλοκάμια». Ὑπάρχουν σχέσεις κυβερνητικῶν στελεχῶν μέ ἐπενδύσεις στή Χιμάρα.

Ἡ σύλληψη τοῦ Μπελέρη ἦταν ὀργανωμένη καί προσχεδιασμένη. Ὁ ἐκλεγμένος Δήμαρχος τῆς Χιμάρας τυχαίνει νά εἶναι καί πρόεδρος τῆς Βορειοἠπειρωτικῆς ὀργάνωσης «Ὁμόνοια» παραρτήματος Χιμάρας. Καί αὐτό δέν πρέπει νά περάσει ἀπαρατήρητο. Ἡ καταγγελία τῆς ἐξαγορᾶς ψήφων δέν στηρίζεται νομικά καί γιά ἄλλους λόγους καί διότι ὁ καταγγέλλων εἶχε καταδικαστεῖ γιά ἀπάτη. Κύκλοι τῆς μειονότητας καταγγέλλουν ὅτι ὅλα ὅσα συνέβησαν ἦταν μεθοδεύσεις τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνησης πρωτοστατοῦντος του πρωθυπουργοῦ.

Καταγγέλλεται ἐπίσης ὅτι στήν παραλία τῆς Χιμάρας προχωράει ξενοδοχειακή ἐπένδυση 5,50 στρεμμάτων, πίσω ἀπό τήν ὁποία φέρεται νά βρίσκεται ὁ Ἀρτάν Γκάτσι, σύζυγος τῆς ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν Ὄλτα Τσάτσκα. Φαίνεται ὅτι καί ἡ δίωξη Μπελέρη σχετίζεται μέ αὐτή τήν ὑπόθεση, γιατί ἐάν ἀναλάβει τά καθήκοντά του ὁ νεοεκλεγεῖς Δήμαρχος, ὅλα ὅσα παράνομα ἔχουν κτιστεῖ ἤ προγραμματίζονται νά χτιστοῦν, θά ἐπανεξεταστοῦν. Καί βέβαια, αὐτό δέν συμφέρει τούς κυβερνητικούς παράγοντες.

Γιά νά καθοριστοῦν τά ὅρια τῆς παραλιακῆς ἔκτασης καί νά γίνει ἐκ νέου πολεοδομικός χαρακτηρισμός, ὥστε νά ἐπιτρέπεται νά κτιστοῦν ξενοδοχεῖα χρειάζεται ἡ ἔγκριση τοῦ δημάρχου καί αὐτό μέ τίποτε δέν συμφέρει τούς μεγάλους Ἀλβανούς ἐπιχειρηματίες.

Ἀγωνίζονται οἱ Χιμαριῶτες νά κρατήσουν τή γῆ τους, ἡ ὁποία συνεχῶς καταπατεῖται ἀπό τούς Ἀλβανούς. Αὐτός εἶναι καί ὁ βασικός λόγος, πού οἱ Χιμαριῶτες συσπειρώθηκαν καί βρέθηκαν ὅλοι νά διαδηλώνουν στή Χιμάρα, γιά τήν παράνομη σύλληψη τοῦ Μπελέρη.

Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι πρίν ἀπό τήν ἐκλογή στή θέση τοῦ δημάρχου του Φρέντι Μπελέρη, δήμαρχος συνεχῶς ἀπό τό 2011 ἦταν ὁ Γκέρκι Γκόρος, μέλος τοῦ σοσιαλιστικοῦ κόμματος τῆς Ἀλβανίας.

Πρίν ἀπό τίς ἐκλογές δήλωσε ὁ πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα γιά τή Χιμάρα καί τούς Χιμαριῶτες: «Δέν θά χάσουμε τή Χιμάρα καί οὔτε θά ἐπιτρέψω νά ἐξελληνίσουν τήν πόλη τῆς Χιμάρας καί τήν περιοχή της». Βαρύγδουπες δηλώσεις ἀπό ἕνα ἀνιστόρητο πρωθυπουργό τῆς Ἀλβανίας. Οἱ Χιμαριῶτες δέν χρειάζεται νά ἐξελληνιστοῦν. Εἶναι Ἕλληνες στό φρόνημα καί τή συνείδηση καί ζοῦν στά πατρογονικά τους χώματα ἀπό ἀπομνημονεύτων χρόνων. Τή γῆ τους τήν ὑπερασπίστηκαν καί τήν πότισαν μέ τό αἷμα τῶν προγόνων τους.

Τά πράγματα εἶναι τελείως διαφορετικά. Οἱ Ἀλβανοί ἐναγωνίως ἀγωνίζονται νά ἐξαλβανίσουν, μέ ἐκφοβισμούς καί διώξεις, τό ἑλληνικό στοιχεῖο, ἀπαγορεύοντας σιωπηρῶς στούς Ἕλληνες νά μιλοῦν τή μητρική τους γλῶσσα καί νά συμπεριφέρονται ὡς Ἕλληνες.

Ὁ Φρέντι Μπελέρης παραμένει φυλακισμένος. Ὁ στενός του συνεργάτης ὁ Κοκαβέσης Παντελής ἀποφυλακίστηκε γιά λόγους ὑγείας. Τό ὑπουργεῖο τῶν ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας ἀντέδρασε μέ τήν τελευταία ἐξέλιξη τῆς ὑπόθεσης καί δήλωσε ὅτι ὑπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες στή συνεχιζόμενη κράτηση τοῦ ἐκλεγμένου δημάρχου.

Ἡ ὅλη ὑπόθεση πρέπει νά μᾶς κάνει προσεκτικούς ὡς πρός τίς σχέσεις μας μέ τήν Ἀλβανία. Εἶναι καιρός ἡ Ἑλληνική Πολιτεία νά ἀναθεωρήσει τήν ἤπια στάση της πρός τήν «σοσιαλιστική» κυβέρνηση τοῦ Ἔντι Ράμα. Στήν περίπτωση πού θά ἐμμένουμε στήν ἤπια ἀντιμετώπιση τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας ἡ Ἐθνική Ἑλληνική μειονότητα θά ὑφίσταται συνεχῶς ἀποκλεισμούς καί διώξεις.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.