21 Ιουν 2023

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: Συγχαίρουμε τή γονική ἐπαγρύπνηση

Μεγάλος σάλος προκλήθηκε ἀπό τήν προβολή ἑνός βίντεο ὁμοφυλοφιλικοῦ περιεχομένου μέ πρωταγωνιστές ἐφήβους, σέ μαθητές δημοτικοῦ ἀπό τή δασκάλα τους. Ἐδῶ καί πολλά χρόνια ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ὅπως καί πολλοί ἄλλοι φορεῖς ἔχουμε ἐπισημάνει τό σχέδιο προώθησης τῆς ὁμοφυλοφιλίας στήν παιδική καί ἐφηβική ἡλικία καί δυστυχῶς μᾶς ἐπιβεβαιώνει, μέρα μέ τή μέρα ἡ πραγματικότητα πού ζοῦμε ὅτι οἱ ἐπισημάνσεις μας δέν ἦταν προϊόν ἀρρωστημένης φαντασίας.

Πλέον ἡ ἠθική σήψη φιλοδοξεῖ νά μπεῖ σέ κάθε σπίτι καί δέν κάνει ἐξαιρέσεις. Ἡ συνταγματική ὑποχρέωση τοῦ Κράτους γιά ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν βρίσκεται ἐν ὑπνώσει, καθώς μοναδική μέριμνα ὑψηλά...

ἱσταμένων εἶναι νά προωθήσουν τά δικά τους πάθη μέ ἀπώτερο σκοπό μία σοδομιτική κοινωνία, ὅπου δέν θά ὑπάρχει παιδική ἀθωότητα καί ἁγνότητα.

Ἡ πνευματική ἐπαγρύπνιση ὅλων εἶναι ἀναγκαία. Ὁμοίως καί ἡ παροχή ὑγιῶν προτύπων στά παιδιά μας ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων. Ἀπαραίτητη κρίνεται καί ἡ ἔγκαιρη ἐνημέρωσή τους γύρω ἀπό τά ἠθικά ζητήματα, ὥστε νά μήν παρασυρθοῦν ἀπό τίς παγίδες τῶν ἐκμαυλιστῶν, πού «καραδοκοῦν στή γωνία».

Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά ἐπαινέσουμε τούς γονεῖς πού ἀντέδρασαν νομίμως καί ἔφεραν τό θέμα στή δημοσιότητα. Ἡ ἀντίδρασή τους εἶναι μία ἀκτίνα στό μαῦρο σκοτάδι τῆς ἠθικῆς παρακμῆς, θανατηφόρου ὠχαδερφισμοῦ καί ἀδιαφορίας. Φοβόμαστε ὅτι παρόμοια περιστατικά ἔχουν συμβεῖ πολύ περισσότερα, χωρίς νά λάβουν ἔκταση, ἀφοῦ οἱ γονεῖς πιθανόν νά τά ἀνέχτηκαν ἤ δίστασαν γιά νά μή χαρακτηρισθοῦν ὁμοφοβικοί. Ἡ ἀντίδραση τῆς κοινωνίας, ἀκόμα καί ἄν «στολίζεται» μέ τούς συνήθεις χαρακτηρισμούς τῶν ἰνστρουκτόρων τῆς Νέας Ἐποχῆς, τούς προκαλεῖ προβλήματα καί κάνει τούς κάθε λογῆς «προοδευτικούς» πιό διστακτικούς.

Ἀλλά καί ἀπό πνευματικῆς ἄποψης, ἡ ἀντίδραση σέ τέτοιες ἐπιθέσεις κατά τῶν παιδιῶν, εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἀποποίηση κάθε εὐθύνης καί συνενοχῆς στήν ἀπόπειρα ἠθικοῦ ἐκμαυλισμοῦ τῶν παιδιῶν μας, ἡ ὁποία φρονοῦμε πώς δέν μένει χωρίς ἐπιβράβευση ἀπό τό Δωρεοδότη Κύριο.

Τό σκηνικό τῆς ἐκπαίδευσης σήμερα εἶναι ζοφερό, ὅμως δέν ἀπογοητευόμαστε. Εἶναι ἕνα στάδιο πνευματικοῦ ἀγώνα γιά κάθε ἐκπαιδευτικό, κάθε γονέα καί κάθε παιδί, οἱ ὁποῖοι μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μποροῦν νά διέλθουν τά ἐμπόδια ἀλώβητοι καί νικητές.

Δριμύς ὁ νεοεποχήτικος χειμών, ἀλλά γλυκύς ὁ Παράδεισος.

orthros

Δεῖτε σχετική ἀνάρτηση ἐδῶ

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.