11 Μαΐ 2023

Ἡ ἑταιρεία τοῦ συζύγου τῆς von der Leyen πού ἔλαβε σχεδόν μισό δίς ἀπό τήν ΕΕ ἦταν ἀνενεργή!

Ἡ ἑταιρεία τοῦ συζύγου της Von Der Leyen, πού ἔλαβε 320 ἑκατομμύρια ἀπό τήν ΕΕ, ἦταν ἀνενεργή !
Ἡ Ursula Von der Leyen ἐπιχορηγεί οὐσιαστικά το σύζυγός της Heiko Von Der Leyen μέ μισό δίς.. Ἡ μεγάλη εὐρωπαϊκή οἰκογένεια εἶναι ἡ ἑξῆς μιά καί μερικές ἄλλες .. μιά κάστα. Cosa Nostra μιά μαφία... Πλιάτσικο καί λαφυραγώγηση τῶν λαῶν...
Παρά τίς πολυάριθμες ἔρευνες πού πραγματοποιήθηκαν ἀπό τά δυτικά μέσα ἐνημέρωσης καθώς καί τίς καταγγελίες πού ὑποβλήθηκαν κατά τῆς Ursula Von der Leyen, Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ τελευταία ἐξακολουθεῖ νά...παραμένει στή θέση της. Ἀκόμη χειρότερα, δέν τήν ἀνησυχοῦν καθόλου οἱ διάφορες ἀποκαλύψεις πού τήν κατακλύζουν. Μιά ἀπό αὐτές εἶναι ἡ ἐπιλογή τῆς ἑταιρείας τοῦ συζύγου τῆς ἡ ὁποία ἔλαβε 320 ἑκατ. εὐρώ χρηματοδότηση ἀπό τήν ΕΕ, θέτοντας ἀμφιβολίες γιά πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Ὁ Lecourrier-du-soir ἐπιστρέφει σέ αὐτή τήν ὑπόθεση πού, τόν περασμένο Ὀκτώβριο, πυροδότησε μιά ζωηρή διαμάχη στήν Εὐρώπη

Τό Lecourrier-du-soir.com εἶχε ὑποσχεθεῖ στούς ἀναγνῶστες του νά τούς φέρει κάτι νέο στό τεράστιο σκάνδαλο σύγκρουσης συμφερόντων στό ὁποῖο ἐμπλέκεται ἡ Ursula Von Der Leyen, τῆς ὁποίας ὁ σύζυγος ἐπωφελήθηκε (μέσῳ τῆς ἑταιρείας τῆς Orgenesis INC) ἀπό χρηματοδότηση 320 ἑκατομμυρίων εὐρώ ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή μέ ἐπικεφαλῆς τήν Οὔρσουλα.

Ἡ ὑπόθεση, πού ἀναμεταδόθηκε τόν περασμένο Ὀκτώβριο ἀπό τό Lecourrier-du-soir.com, ταλανίζει τήν ἰταλική πολιτική τάξη καί προκαλεῖ τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τῶν ἐρευνητικῶν μέσων σέ αὐτή τή χώρα πού θέλουν νά τήν κάνουν κρατική ὑπόθεση. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τά ἐπίμαχα 320 ἑκατομμύρια εὐρώ ἀφοροῦν τή χρηματοδότηση ἑνός ἔργου γονιδιακῆς θεραπείας στό Πανεπιστήμιο τῆς Πάντοβα στήν Ἰταλία. Γιά ἕνα ἔργο τοῦ ὁποίου εἶναι μέρος ὁ Heiko Von Der Leyen (σύζυγος τῆς Von Der Leyen), ἔχει ἐπιλεγεῖ τό ἀμερικανικό ἐργαστήριό του, Orgenesis.

Μέχρι πρόσφατα, ὁ Heiko (σύζυγος τῆς Von Der Leyen) συμμετεῖχε στό ἐποπτικό συμβούλιο αὐτοῦ τοῦ φιλόδοξου ἔργου στό ὁποῖο συμμετεῖχαν πολλά ἄλλα ἐργαστήρια, συμπεριλαμβανομένης τῆς Pfizer. Ὅμως, ἡ ὑπόθεση εἶναι πολύ πιό σκανδαλώδης ἀπό ὅ,τι θά φανταζόταν κανείς ἀπό τίς τελευταῖες πληροφορίες πού παρέχουν οἱ ἐρευνητές δημοσιογράφοι.

Ἔτσι, σύμφωνα μέ τό ἰταλικό μέσο PressKit.it πού παίρνει ἀποκλειστικές πληροφορίες ἀπό τήν Ἰταλίδα δημοσιογράφο Maddalena Roy, σημειώθηκαν σοβαρές ἐλλείψεις κατά τήν ἐπιλογή τῆς ἑταιρείας τοῦ συζύγου της Von Der Leyen. Ἀλλά, τότε, ποιό εἶναι τό πρόβλημα; Στό ἐρώτημα αὐτό ὁ δημοσιογράφος δίνει μιά σαφῆ καί ἀκριβή,ἀκριβῆ ἀπάντηση.

Πράγματι, σύμφωνα μέ τή Maddalena Roy, τό πιό σκανδαλῶδες σέ αὐτή τήν ἱστορία εἶναι ὅτι ἡ ἑταιρεία Orgenenis Italy πού ἐπιλέχθηκε σέ αὐτό τό ἔργο πού χρηματοδοτεῖται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή εἶναι τό παράρτημα τοῦ ἐργαστηρίου Orgenesis INC, πού ἑδρεύει στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καί διευθύνεται ἀπό τόν Heiko Von. Der Leyen.

Καί τό σκάνδαλο εἶναι ἐκεῖ: τό ἰταλικό παράρτημα τῆς American Orgenesis δημιουργήθηκε στήν πόλη Udine τῆς Ἰταλίας στίς 14 Ἰανουαρίου 2022. Ὅμως, μεταξύ 14 Ἰανουαρίου καί 14 Ὀκτωβρίου 2022, ἡ Orgenesis Italy κατεῖχε ἄδεια σύστασης πού ἦταν ἀνενεργή καί δέν μποροῦσε νά ἐκδώσει τιμολόγιο. Ὡστόσο, παρά τήν ἀδράνειά της, ἡ ἑταιρεία μπόρεσε νά λάβει μέρος στήν πρόσκληση ὑποβολῆς προσφορῶν καί μάλιστα νά ἐπιλεγεῖ.

Τά πράγματα εἶναι λοιπόν ξεκάθαρα: γιά τόν Ἰταλό δημοσιογράφο, ἡ ἑταιρεία Orgenesis Italy δημιουργήθηκε ἀποκλειστικά γιά νά συμμετάσχει σέ αὐτό τό ἔργο πού χρηματοδοτήθηκε μέ ποσό ὕψους 320 ἑκατ. εὐρώ.

Σέ ἕνα ντοκιμαντέρ πού δημοσιεύτηκε στίς 25 Ὀκτωβρίου ἀπό τό ἰταλικό μέσο MediasInfinity, ἕνας δημοσιογράφος μπόρεσε νά ἀποσπάσει δηλώσεις ἀπό τόν Rosario Rizzuto, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πρώην πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πάντοβα καί ἕνας ἀπό τούς ἡγέτες τοῦ χρηματοδοτούμενου ἀπό τήν ΕΕ ἔργου. Ἐρωτηθείς γιά τήν περίπτωση τοῦ Heiko Von der Leyen, ἡ ἀπάντησή του εἶναι συγκλονιστική: «Δέν ξέραμε ὅτι ἦταν ὁ σύζυγος τῆς Von Der Leyen. Τό μάθαμε ἀργότερα», εἶπε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.