4 Μαρ 2023

Ἀνησυχία γιά τά σχολεῖα ΟΜΗΡΟΣ στήν Ἀλβανία

Ἀνησυχίᾳ ἐπικρατεῖ στίς τοπικές κοινωνίες τῶν σχολείων "ΟΜΗΡΟΣ", στήν Ἀλβανία. Ἡ αἰτία δέν προέρχεται ἀπό τό ἀλβανικό κράτος ἀλλά ἀπό τό ἑλληνικό.

Δημοσιογραφικές διαρροές ἀπό τό Ἑλλαδικό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ΥΠΕΠΘ, μᾶς πληροφοροῦν ὅτι τά σχολεῖα "ΟΜΗΡΟΣ" στή Χιμάρα καί στήν Κορυτσά, δέχονται ἀνεπίσημες ὁδηγίες γιά τήν "σταθεροποίηση" τοῦ προϋπολογισμοῦ μέ βάση τίς περσινές ἀνάγκες, τή στιγμή πού... οἱ ἀνάγκες τῶν σχολείων αὐξάνονται, διότι τά σχολεῖα αὐτά εἶναι δημοφιλῆ στίς περιοχές τους.
Δηλαδή, οἱ ἐγγραφές αὐξάνονται γιά εὐνόητους λόγους, πού ἀφοροῦν μιά καλύτερη παιδεία γιά ἕνα καλύτερο μέλλον τῶν παιδιῶν τῶν οἰκογενειῶν πού τά ἔχουν ἐπιλέξει. Παρόλη τή θερμή ὑποστήριξη πού τούς παρέχουν οἱ τοπικές κοινωνίες, οἱ ὁδηγίες "κόπτονται" γιά τή μείωση τοῦ μαθητικοῦ πληθυσμοῦ, ὅπως καί γιά τή μείωση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ ὁμογενῶν-Ἑλλήνων ἀπό τήν Ἀλβανία, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν τό ἰσχνό ἐπίδομα τῶν 50 εὐρώ.

Ταυτοχρόνως καί ἀντιφατικά πρός τή μείωση τοῦ προϋπολογισμοῦ , οἱ ὁδηγίες, πού δέν εἶναι ἐπίσημες ἀκόμα, ἐξηγοῦν πώς πρέπει νά αὐξηθεῖ τό προσωπικό τῶν σχολείων ἀπό Ἐλλαδίτες ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν τριπλάσιο ἤ τετραπλάσιο μισθό ἀπό τούς ὁμογενεῖς-Ἕλληνες ἐκπαιδευτικούς.
Τό ἰδεολογικό ἐπικάλυμα εἶναι: "λιγότερα παιδιά καλύτερη ποιότητα", δηλαδή τό σύνθημα πού θά ἐκτοπίσει ὅποια προσπάθεια γίνεται γιά τήν προώθηση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας.

Σύν αὐτῷ, "κόπτονται" καί γιά τήν ὑποχρεωτική αὔξηση τῆς τάξεως τοῦ 2%, τήν ὁποία προβλέπει τό ἀλβανικό κράτος (γιά τούς δικούς του λόγους) καί ἡ ὁποία, ὅπως λένε οἱ ἀνεπίσημες ὁδηγίες, ἐπιβαρύνει τόν προϋπολογισμό. Κι αὐτό χωρίς νά ἐνδιαφέρονται -ἄν τό γνωρίζουν- πώς ἡ μή καταβολή ἐπισύρει πρόστιμο.
Ἐν τέλει, μέ ποιά μέτρα καί σταθμά ἀναγνωρίζει τό ἑλλαδικό κράτος τίς προσπάθειες νά κρατηθεῖ ἡ ἑλληνική παιδεία στίς περιοχές στίς ὁποῖες ἀμφισβητεῖται ἡ ὕπαρξη τοῦ ἑλληνισμοῦ τίς ὁποῖες αὐτό στηρίζει; Μήπως πρέπει νά ξαναδιαβάσουν Ἱστορία; Κορυτσά; Χιμάρα;

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ καί οἱ διθυραμβικές ἐξαγγελίες του, συμβαδίζουν μέ τά ὅσα πραγματικά συμβαίνουν καί τά ὅσα μαθαίνουμε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.