26 Φεβ 2023

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Μ. Τεσσαρακοστῆς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ἐν Κυθήροις τῇ 23ῃ Φεβρουαρίου 2023
Ἀριθ. Πρωτ.: 46

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ ́ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων


«Διά τοῦτο ἀφίησιν (ὁ Θεός) αὔξεσθαι τά δεινά,
οὐχ ἵνα ἡμᾶς καταδύσῃ, ἀλλ’ ἵνα δοκιμωτέρους
ἐργάσηται, καί τῆς αὐτοῦ δυνάμεως μείζονα
παράσχηται τήν ἀπόδειξιν» (Ἁγίου Ἰωάννου
Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 6, 670)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Εὐλογημένη, εἰρηνική, εὔδρομος, χαριτόδωρος καί καλλίκαρπος ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή!
Εἰσερχόμεθα μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τό «στάδιον τῶν ἀρετῶν», «πολλοῖς συνεχόμενοι πειρασμοῖς», κατά τόν Παρακλητικόν Κανόνα εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.