20 Νοε 2022

Ποιμαντορική ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ γιά τήν Ἁγία Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  

(ὑπ’ ἀριθ. 216/2022) 


Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων


«Ἀνερμήνευτος ἡ τοῦ Θεοῦ Πρόνοια,
καί ἀκατάληπτος αὐτοῦ ἡ κηδεμονία,
ἄρρητος ἡ ἀγαθότης καί ἀνεξιχνίαστος
ἡ φιλανθρωπία»

 (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε 33,538) 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, 

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά. 

Ἄς εἶναι εὐλογημένη, εἰρηνική κατά Θεόν καί ἀγλαόκαρπη ἡ ἁγία καί  κατανυκτική περίοδος τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων. Ἀπό Θεοῦ, τοῦ Τρισαγίου Τριαδικοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας, τοῦ Πατρός καί  τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀρχόμεθα τῶν ἀγώνων τοῦ πνευματικοῦ  σταδίου τῆς τεσσαρακονθημέρου νηστείας τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς τοῦ  Χριστοῦ Γεννήσεως. Εὐλογητός ὁ Θεός! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.