6 Νοε 2022

Ὁ Ἅγιος Παῦλος Α' ὁ Ὁμολογητὴς καὶ Ἱερομάρτυρας Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (6 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἅγιος Παῦλος γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη, στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰώνα μ.Χ. καὶ ὑπῆρξε γραμματέας τοῦ ἁγιοτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἀλεξάνδρου (30 Αὐγούστου). 
Ὅταν ἀπεβίωσε ὁ Ἀλέξανδρος, τὸ 377 μ.Χ., ὁ Παῦλος ἐξελέγχθηκε Πατριάρχης. Ὁ αὐτοκράτορας Κωνστάντιος, ὅταν τὸ πληροφορήθηκε δυσανασχέτησε, μία καὶ ἦταν ὀπαδὸς τῆς αἵρεσης τῶν Ἀρειανῶν. Ὅταν ὁ Κωνστάντιος ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὸν πατριαρχικὸ θρόνο τὸν Παῦλο καὶ ἀνακήρυξε αὐθαίρετα Πατριάρχη, τὸν ἀρειανόφρονα Νικομήδειας Εὐσέβιο. Τότε ὁ Ἅγιος Παῦλος πῆγε στὴ Ρώμη. Ἐκεῖ βρῆκε τὸν Μέγα Ἀθανάσιο (18 Ἰανουαρίου), τὸν...ὁποῖο εἶχε ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας ὁ Κωνστάντιος. 

Πληροφορηθεῖς τὰ γεγονότα, ὁ αὐτοκράτορας Κώνστας, ἔστειλε γράμμα στὸν ἀδελφό του τὸν Κωνστάντιο, διαμαρτυρόμενος γιὰ τὴ στάση του. Ἔτσι ὁ Παῦλος καὶ ὁ Ἀθανάσιος ἐπανῆλθαν στὸ ἀξίωμά τους. 

Δυστυχῶς μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ ὁ Κώνστας πέθανε. Ἔτσι ὁ Κωνστάντιος διέταξε, ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια ποὺ ἦταν, νὰ ἀπομακρύνουν τὸν Παῦλο ἀπὸ τὸν Πατριαρχικὸ θρόνο. Μάλιστα τὸν ἐξόρισε στὴν Κουκουσὸ τῆς Ἀρμενίας. 

Μία μέρα ποὺ τελοῦσε τὴν Θεία Λειτουργία ὅρμησαν καταπάνω του Ἀρειανοὶ καὶ τὸν ἔπνιξαν μὲ τὸ ἴδιο του τὸ ὠμοφόριο. Ἔτσι ὁ Ἅγιος ἐτελείωσε καὶ παρέδωσε τὴν ψυχή του στὸν Κύριο. 

Τὸ 385 μ.Χ., τὸ ἀδιάφθορο Λείψανο τοῦ Ἁγίου Παύλου, μετακομίσθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τὴν βασιλεία τοῦ Μεγάλου Θεοδοσίου. Ἀρχικὰ κατατέθηκε στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης καὶ ἔπειτα σὲ ναὸ πρὸς τιμή του. Τὸ Λείψανο μεταφέρθηκε στὴ Βενετία τὸ 1226 μ.Χ. καὶ κατατέθηκε στὴ γυναικεία Μονὴ τοῦ Ἁγίου Λορέντζου, ὅπου φυλάσσονταν καὶ τὰ Λείψανα τοῦ Ὅσιου Βαρβάρου του Μυροβλύτου καὶ τῆς Ἁγίας Κανδίδης. Ἄγνωστο κάτω ἀπὸ ποιὲς συνθῆκες τὸ Λείψανο χάθηκε, γιὰ νὰ βρεθεῖ τὸ 1493 μ.Χ. Κατὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ 1686 μ.Χ. ὁ Βολλανδιστὴς C. Jannik διαπίστωσε καὶ περιέγραψε τὴν ἀκεραιότητα τοῦ Λειψάνου.

Μέρος τῆς Κάρας τοῦ Ἁγίου βρίσκεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Σιμωνόπετρας Ἁγίου Ὅρους.
Τὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου βρίσκεται ἀδιάφθορο στὸν ρωμαιοκαθολικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μείζονος Βενετίας. 
Ἀποτμῆμα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου βρίσκεται στὴν Λαύρα Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.