13 Σεπ 2022

Καλά τά πρόστιμα γιά τήν κακοποίηση ζώων, ἄλλα γιά τό κάψιμο ἱερῶν εἰκόνων γιατί τέτοια ἀδιαφορία;

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Μιά 15χρονη στό Ρέθυμνο κλώτσησε μιά γάτα καί ἔγινε πρῶτο θέμα - Μιά ἀνήλικη στή Θεσσαλονίκη ἔκαψε μιά εἰκόνα τῆς Παναγίας καί δέν ἀσχολεῖται κανείς!
Μέσα στήν παράνοια τῶν ζοφερῶν καιρῶν πού ζοῦμε, πέρα ἀπό τήν λεκτική ὕβρη τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τῆς Ὀρθοδοξίας, πλέον φαίνεται πώς ἔχουμε καί μιά νέα ἀντι -ἐκκλησιαστική τάση: τήν ἱεροσυλία χωρίς προφανῆ δικαιολογία, τόν βανδαλισμό... χωρίς αἰτιολόγηση, τήν καταστροφή εἰκόνων «γιατί ἔτσι»!

Αὐτό φανερώνει τό ἀδιανόητο περιστατικό στή Θεσσαλονίκη, ὅπου παρέα ἀνήλικων ἔκλεψαν δύο χάρτινες εἰκόνες ἀπό ἕνα παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου νεομάρτυρος Ἀλεξάνδρου του ἐν Σμύρνῃ μαζί μέ κάμποσα κεριά, καί τίς ἔκαψαν σέ δημόσιο χῶρο. Ἄν ἡ ἀστυνομία δέν θεωροῦσε (πιθανῶς λανθασμένα) πώς ἐπρόκειτο γιά ἄτομα πού κουβαλοῦσαν βόμβες μολότοφ, πιθανότατα νά μήν εἶχε δοθεῖ κἄν σημασία σέ αὐτό τό ἀνατριχιαστικό γεγονός!

Τό στοιχεῖο δέ πού φανερώνει τήν πλύση ἐγκεφάλου πού γίνεται σέ σημερινά παιδιά, εἶναι πώς ὅταν οἱ νεαροί δράστες ρωτήθηκαν γιατί ἔκαψαν τίς εἰκόνες, ἀπάντησαν ὅτι δέν μποροῦν νά δικαιολογήσουν τήν πράξη τους. Μέ λίγα λόγια «κάψαμε τίς εἰκόνες γιατί ἔτσι μᾶς ἦρθε»!

Τό θέμα προβλήθηκε «στό πόδι», καί μέ ἐντελῶς ἐπιφανειακό τρόπο ἀπό κάποια μέσα ἐνημέρωσης πού μερικές ὧρες ἀργότερα ἐπέστρεψαν σέ «κανονική ροή» προγράμματος, δημοσιεύοντας ἐκτενῆ ἄρθρα γιά τήν 15χρονη στό Ρέθυμνο πού τῆς ἐπιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 εὐρώ ἐπειδή κλώτσησε μιά ἀδέσποτη γάτα «προκαλῶντας θλίψη καί ἀποτροπιασμό στήν τοπική κοινωνία»!

Ὁ «πολιτισμός» μας, ἀρκεῖται μόνο στή φιλοζωία;
Γιά νά σταθοῦμε λίγο ἐδῶ ὅμως. Εἴμαστε ὅλοι σύμφωνοι πώς τά περιστατικά κακοποίησης ζώων εἶναι ἀπολύτως καταδικαστέα. Κανένας ὑγιής νοῦς δέν τό ἀμφισβητεῖ αὐτό. Εἶναι ὅμως λιγότερο ἀποτρόπαιος ὁ βανδαλισμός ἱερῶν συμβόλων σέ κοινή θέα, καί μάλιστα ἀπό παιδιά; Εἶναι λιγότερο ἀνησυχητικό ὡς φαινόμενο τό νά προσπαθεῖ νά «ἐκδικηθεῖ» τήν Παναγία καί τήν εἰκόνα της, μιά ἀνήλικη πού καταλήφθηκε ἀπό ἀντι - χριστιανική μανία; Προκαλεῖ λιγότερη θλίψη τό φαινόμενο τοῦ νά μετατρέπονται νέα παιδιά σέ μαινόμενους «ταλιμπάν», πού σπᾶνε ἐκκλησίες, γράφουν συνθήματα μίσους καί καῖνε ἱερές εἰκόνες;

Τόν πολιτισμό μας τόν περιορίζουμε μόνο στήν φιλοζωία καί τόν σεβασμό στά ζῶα, ἄλλα ὁ σεβασμός τῆς θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας, μᾶς εἶναι πλέον περιττός καί ἀδιάφορος; Σέ ποιό διεστραμμένο κόσμο καί μέ ποιά λογική;

Μιά κλωτσιά σέ μιά γάτα στοίχησε 5.000 εὐρώ καί πανελλήνιο «λιθοβολισμό» ἀπό τά media. Γιά τή δημόσια καύση μιᾶς εἰκόνας τῆς Παναγίας, ἦταν ἁπλά... Παρασκευή. Ἔχουμε συνειδητοποιήσει πλέον πώς μονάχα μιά πίστη διώκεται στήν Ἑλλάδα καί αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία;

Καί θά εἶναι λάθος νά ἰσχυριστεῖ κανείς πώς αὐτό πού ἔγινε στή Θεσσαλονίκη πρόκειται γιά μεμονωμένο περιστατικό. Ἑκατοντάδες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες βανδαλίζονται κάθε χρόνο σύμφωνα μέ ἐπίσημη ἔκθεση τοῦ ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Βεβηλώσεις πού δέν γίνονται μόνο ἀπό ἀλλόθρησκους, ἀλλά πολλές φορές καί ἀπό βαπτισμένους χριστιανούς πού ἔχουν τήν ἐντύπωση πώς ἔτσι βλάπτουν τούς φαντασιακούς «ἐχθρούς» τους, μέ τό νά ἐπιβάλλουν σκοταδισμό καί νά σπέρνουν τήν καταστροφή.

Μέ τή βέβηλη μανία καί τίς πράξεις τους, δέν βλασφημοῦν μόνο τόν Θεό, ἄλλα συμπεριφέρονται ρατσιστικά πρός τούς χριστιανούς, καταπατοῦν ἀνθρώπινες ἀξίες, ἐλευθερίες καί δικαιώματα, γιά νά ἐπιβάλλουν τά δικά τους «δικαιωματιστικά» πείσματα. Δηλαδή ἐφαρμόζουν το νόμο τοῦ ἰσχυροῦ, το νόμο τῆς ζούγκλας, ἀπέναντι σέ εἰρηνικούς ἀνθρώπους.

Βλασφημία σπείραμε καί αὐτή «θερίζουμε»
Τί ἀπό ὅλα αὐτά πού συμβολίζει καί διδάσκει τό πάναγνο πρόσωπο τῆς Παναγίας εἶναι κακό καί ἐπιζήμιο γιά τόν ἄνθρωπο; Τί θά μποροῦσε νά δημιουργήσει μῖσος ἐναντίον τῆς Παναγίας, παρά μόνο ἡ διαστροφή καί τό μῖσος γιά τό καλό, ὡς ἀπότοκο μιᾶς δαιμονικῆς μανίας; Ἀλλιῶς γιατί πολεμᾶς μέ λύσσα, κάτι τό ὁποῖο δέν πιστεύεις; Ποιά ἡ λογική;

Τά ΜΜΕ καί τά Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης κυριαρχοῦνται ἀπό ἕνα ἀντι - ἐκκλησιαστικό πνεῦμα καί καθημερινῶς ποτίζουν μέ δηλητήριο τίς ψυχές τῶν παιδιῶν. Σπέρνουν τήν κενότητα καί τό μῖσος, καί μέ τή σειρά μας, θερίζουμε τά ἀποτελέσματα ἀπό τή νεολαία μας. Παιδιά πού ὀργίζονται μέ ὅλους καί μέ ὅλα. Πού ἔχουν μοναδικά ἰδανικά τήν καταστροφή καί τήν αὐτοκαταστροφή. Πού παλεύουν ἄδικα, σέ ἕναν κόσμο χωρίς νόημα καί αἰώνια προοπτική, ἀφοῦ δέν ὑφίσταται ὡς κέντρο τους ὁ Θεός.

Χάθηκε ἡ αἴσθηση τοῦ «ἱεροῦ»
Ἡ ἑλληνική κοινωνία ἔχει χάσει τόν προσανατολισμό καί τίς σταθερές της. Ἄν ἡ προφορική βλασφημία τῶν θείων ἔχει γίνει ἕνα φρικτό συνήθειο γιά πολλούς Ἕλληνες, πῶς νά μήν παραχθοῦν καί γενιές πού θά ἀρέσκονται στήν καταστροφή τῶν ἱερῶν εἰκόνων;

Ἡ κατάπτωση τῶν ἀξιῶν ἔχει ὁδηγήσει στήν ἀπώλεια τῆς αἴσθησης τοῦ ἱεροῦ καί τῆς ἱερότητας τῶν χώρων. Ἔχει ἰσοπεδωθεῖ ἀκόμα καί ἡ ἀνοχή στή διαφορετική ἄποψη.

Εἴδαμε καί τήν συγκέντρωση διαμαρτυρίας ἀπό ἕνα μικρό μπουλούκι φεμινιστικῶν συλλογικοτήτων ἔξω ἀπό τή Μητρόπολη. Τά πλακάτ πού κρατοῦσαν τά «ἔλεγαν» ὅλα. Στήθηκαν ἔξω ἀπό ἕναν Ἱερό Ναό γιά νά φωνάξουν γιά τό δικαίωμα στή δολοφονία ἀγέννητων παιδιῶν, ἐνῶ μερικές «ἀκτιβίστριες» ὕψωναν γραπτά συνθήματα ὑπεράσπισης τοῦ ἐξωτερικοῦ... γεννητικοῦ τους ὀργάνου.

Αὐτός ἄλλωστε εἶναι ὁ «θεός» τους, καί δέν δίστασαν νά τόν διακηρύξουν μπροστά ἀπό τά σκαλιά τῆς Μητρόπολης Ἀθηνῶν. Ἕνας «θεός» πού μάλιστα ἀπαιτεῖ θυσίες ἀγέννητων παιδιῶν, στά πρότυπα τῶν ἀρχαίων σκοταδιστικῶν θρησκειῶν.

Οἱ διαμαρτυρόμενοι ἔσπευσαν ἔξω ἀπό το ναό νά καταδικάσουν μιά ἐγκύκλιο πού στό κάτω - κάτω ἀπευθυνόταν ἀπό χριστιανούς σέ χριστιανούς. Κανένας δέν ἐπέβαλλε στίς συλλογικότητες νά δεχθοῦν τή θέση τῆς Ἐκκλησίας. Κι ὅμως ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης μπορεῖ νά ἀφορᾶ ὅλους, ἐκτός ἀπό τούς χριστιανούς. Οἱ χριστιανοί εἶναι ὁριακά «ἀνεκτοί», ἀρκεῖ νά μήν «ἐνοχλοῦν».

Καί ἄν φτάσαμε νά καίγονται καί εἰκόνες τῆς Παναγίας σέ κοινή θέα, ἔ δέν ἔγινε καί τίποτα...

2 σχόλια:

  1. Χτες, η παρουσιάστρια της πρωινής τηλε-εφημεριδας της ΕΡΤ , αφού "ενημέρωσε" πρώτα ότι είναι του Σταυρού και η νηστεία γίνεται και από λάδι, αμέσως μετά μας ενημέρωσε ότι τον κόκορά της σήμερα θα τον μαγειρέψει αλαδωτο, γιατί θα βγάλει το λίπος του. Ταυτόχρονα χαμογέλασε και πάτησε και μια ματιά στον συμπαρουσιαστή της. Δηλαδή σε πανελλήνια εμβέλεια "τρολαριζε" κοινώς ειρωνευόταν αγενεστατα όλους τους χριστιανούς που νήστευαν.
    Τι άλλο να πούμε; Αναισχυντοι πλέον γελούν και καγχαζουν με την δύναμη που ( νομίζουν) ότι έχουν. Ο Θεός να τους λυπηθεί.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ-οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ φαρισαίοι,ὑποκριταί-
    ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΟΔΟ ΚΟΣΜΟ,τοῦ ἐξαποδὼ δηλαδή !

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.