18 Ιουν 2022

Πολλοί γονεῖς μαλώνουν μπροστά στά παιδιά καί τούς δίνουν ἄσχημα μαθήματα.

Ἄγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου 
(ΛΟΓΟΙ Δ΄ «Οἰκογενειακή Ζωή») 
Πολλοί γονεῖς μαλώνουν μπροστά στά παιδιά καί τούς δίνουν ἄσχημα μαθήματα. Τά καημένα τά παιδιά θλίβονται. Ἀρχίζουν μετά οἱ γονεῖς, γιά νά τά παρηγορήσουν, νά τούς κάνουν ὅλα τά χατίρια. Πηγαίνει ὁ πατέρας καί καλοπιάνει τό παιδί: «Τί θέλεις, χρυσό μου, νά σού πάρω;». Πηγαίνει καί ἡ μάνα, τό καλοπιάνει κι ἐκείνη, καί τελικά τά παιδιά μεγαλώνουν μέ νάζια καί καμώματα καί ὕστερα, ἄν δέν μποροῦν οἱ γονεῖς νά τούς δώσουν ὅ,τι τούς ζητοῦν, τούς ἀπειλοῦν ὅτι θά αὐτοκτονήσουν. Καί βλέπω πόσο βοηθάει τά παιδιά τό καλό παράδειγμα τῶν γονέων. 

Ἦρθαν σήμερα δύο κοριτσάκια – τό ἕνα θά ἦταν τριῶν χρονῶν καί τό ἄλλο τεσσάρων – μέ τούς γονεῖς τους πού ἦταν πολύ εὐλαβεῖς. Πόσο τά χάρηκα! Σάν ἀγγελούδια ἦταν. Κάθονταν καί σκέπαζαν μέ τά φορεματάκια τούς τά γονατάκια τους. Εἶχαν μία συστολή, ἕναν σεβασμό! Καί ὅλο αὐτό προερχόταν ἀπό τήν συμπεριφορά τῶν γονέων. Ὅταν τά παιδιά βλέπουν τούς...
γονεῖς τους νά ἔχουν ἀγάπη μεταξύ τους, νά ἔχουν σεβασμό, νά φέρωνται μέ σύνεση, νά προσεύχωνται κ.λπ., τότε αὐτά τά τυπώνουν στήν ψυχή τους. 

Γί αὐτό λέω ὅτι ἡ καλύτερη κληρονομιά πού μποροῦν νά ἀφήσουν οἱ γονεῖς στά παιδιά τούς εἶναι νά τούς μεταδώσουν τήν δική τους εὐλάβεια. 

Γέροντα, μερικοί γονεῖς πού ἀρχίζουν νά ζοῦν πνευματικά σέ μεγάλη ἡλικία στενοχωριοῦνται πού δέν ἔδωσαν χριστιανική ἀγωγή στά παιδιά τους, ὅταν ἦταν μικρά. 

– Ἄν ἔχουν εἰλικρινῆ μετάνοια καί παρακαλέσουν τόν Θεό νά βοηθήση τά παιδιά τους, ὁ Θεός κάτι θά κάνη γί αὐτά· θά τούς ρίξη κανένα σωσίβιο, γιά νά σωθοῦν ἀπό τήν φουρτούνα στήν ὁποία βρίσκονται. 

Ἀκόμη καί ἄν δέν παρουσιασθοῦν ἄνθρωποι, γιά νά τά βοηθήσουν, μπορεῖ καί κάτι πού θά δοῦν νά συντελέση, ὥστε νά πάρουν μία καλή στροφή. 

Νά ξέρετε, αὐτοί οἱ γονεῖς εἶχαν καλή διάθεση, ἀλλά δέν βοηθήθηκαν μικροί ἀπό τήν οἰκογένειά τους καί δικαιοῦνται τήν θεία βοήθεια. 

– Καμμιά φορᾶ, Γέροντα, τά παιδιά ζοῦν πνευματική ζωή, ἀλλά συναντοῦν πολλές δυσκολίες ἀπό τούς γονεῖς τους πού εἶναι ἀδιάφοροι. 

– Γί αὐτά τά παιδιά ὁ Θεός φροντίζει περισσότερο ἀπό τά ἄλλα πού ἔχουν γονεῖς πού ζοῦν πνευματικά, ὅπως φροντίζει καί γιά τά ὀρφανά. 

Ἄγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Δ΄ «Οἰκογενειακή Ζωή» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.