28 Μαΐ 2022

Μιά «ἱστορική» ἀποκαλυπτική πρωθυπουργική ὁμιλία

Παναγιώτη Τσαγκάρη
Θεολόγου, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας
Ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στήν πρόσφατη (16-17 Μαΐου 2022) ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες πραγματοποίησε μιά ὁμιλία πού χαρακτηρίστηκε «ἱστορική» -καί λόγῳ περιεχομένου καί ἐπειδή ἦταν ἡ πρώτη ἐμφάνιση Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ-, στό Κογκρέσο στήν Κοινή Σύνοδο τῆς Γερουσίας καί τῆς Βουλῆς... τῶν Ἀντιπροσώπων(17/5/2022).

Μάλιστα, ἡ Ὑπουργός Παιδείας τῆς κυβέρνησης τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Νίκη Κεραμέως, ἡ ὁποία σχεδόν πάντα, συνοδεύει τόν πρωθυπουργό στά ἐπίσημα ταξίδια του στήν Ἀμερική -προφανῶς θά ὑπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος γιά τόν ὁποῖον γίνεται αὐτό-  τόνισε στόν προσωπικό της λογαριασμό στό twitter, γιά τήν παρουσία καί τήν ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ στήν αἴθουσα τοῦ Καπιτωλίου, ὅτι:  «Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ, Κυριάκου Μητσοτάκη, στίς ΗΠΑ καί ἰδιαιτέρως ἡ ὁμιλία του στό Κογκρέσο εἶναι μιά ἱστορική στιγμή γιά τήν Ἑλλάδα. Καί αὐτό γιά πολλούς λόγους:

εἶναι σπάνιο νά καλεῖται ξένος ἡγέτης νά μιλήσει στό Κογκρέσο,

εἶναι πιό σπάνιο ἡ ὁμιλία νά ἀπευθύνεται καί στά δυό σώματα τοῦ Κογκρέσου,

εἶναι ἀκόμη πιό σπάνιο ἡ πρόσκληση νά ὑπογράφεται διακομματικά,

εἶναι ἐξαιρετικά σπάνιο, κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας, νά χειροκροτοῦν ὄρθιοι οἱ γερουσιαστές τόν ξένο ἡγέτη γιά πάνω ἀπό 10 φορές (37 φορές γιά τήν ἀκρίβεια) καί 

εἶναι ἐντυπωσιακό ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς νά χρειάζεται νά ἀνατρέξει 30 χρόνια πίσω γιά νά βρεῖ ὁμιλία ἄλλου ξένου ἡγέτη, πού νά συγκρίνεται μέ αὐτήν τοῦ Πρωθυπουργοῦ σήμερα.

Καί κάτι ἀκόμη... Τό χειροκρότημα ἦταν πάρα πολύ ζεστό. Ἡ Ἑλλάδα ἰσχυρός καί ἀξιόπιστος πρωταγωνιστής. Ἡ ἐθνική ὑπερηφάνεια ὅλων μας πάρα πολύ μεγάλη».

Δέν ἔχουμε κανέναν λόγο νά μήν ἀναφέρουμε καί νά μήν ἀποδεχθοῦμε τίς παραπάνω διαπιστώσεις τῆς κ. Κεραμέως καθώς θεωροῦμε ὅτι δέν εἴμαστε τόσο μίζεροι, ὥστε νά ἀμφισβητοῦμε τά ὀφθαλμοφανῆ καί αὐταπόδεικτα καί νά παραβλέπουμε τά θετικά τῶν πολιτικῶν γεγονότων. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως πλευρά, πιστεύουμε ὅτι εἴμαστε σέ θέση νά διακρίνουμε τήν οὐσία ἀπό τόν τύπο καί τό ἐπικοινωνιακό περιτύλιγμα, πού συνοδεύει τίς πολιτικές ἐνέργειες τῶν πολιτικῶν ἐκπροσώπων μας καί τῶν κομμάτων τους.

Ἕν προκειμένω, σημειώνουμε ὅτι μπορεῖ νά ἦταν, ὅπως χαρακτηρίστηκε, μιά καταπληκτική ὁμιλία, ἑνός καταπληκτικοῦ πρωθυπουργοῦ, σέ καταπληκτικούς ἀνθρώπους, πού δημόσια ἀρέσκονται στό νά ἐκπλήσσονται καί νά καταπλήσσονται ἀπό κοινοτοπίες, κάτ΄  ἰδίαν, βέβαια, νά συγκλονίζονται ἀπό ἄλλα πράγματα. Ὡστόσο, ἡ ὁμιλία αὐτή ὑπῆρξε ἀποκαλυπτική τῶν πεποιθήσεων τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ καί ἐπεξηγηματική τῶν στάσεων καί τῶν συμπεριφορῶν του καί ὅσον ἀφορᾶ στή σχέση του μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη.

Ἦταν πραγματικά μιά ὁμιλία πολιτικά ὀρθή ἑνός  ἀνθρώπου πού πιστεύει στήν ἀξία τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας σέ ἀνθρώπους πού οἰκοδομοῦν τήν ζωή τους στά πλαίσια τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας. Μιά ὁμιλία πού φανερώνει ἕνα ἄνθρωπο κοσμοπολίτη, ὁ ὁποῖος πιστεύει στήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου σέ τέτοιο βαθμό, πού ἀρχίζει πλέον νά διαφαίνεται ὅτι δέν ὑπάρχει μέσα σ΄ αὐτόν ἡ πίστη στόν Θεάνθρωπο στόν ὁποῖον καμία ἀναφορά δέν ἔγινε. Ἴσως κάποιος καλοπροαίρετος βέβαια, νά ἀντιτείνει : Μά θά ἔπρεπε νά μιλήσει γιά Θεό μέσα σέ μιά τέτοια ὁμιλία;

Τήν ἀπάντηση στό παραπάνω ἐρώτημα μᾶς τή δίνει ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, ὁ βετερᾶνος ἰρλανδοαμερικανός πολιτικός, ὁ Τζό Μπάϊντεν, ὁ ὁποῖος, κατά τήν ὁμιλία του στήν αἴθουσα δεξιώσεων τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, πρίν ἀπό τή δεξίωση πρός τιμήν τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ἐπέτρεψε στόν ἑαυτό του μιά πολύ προσωπική ἀφήγηση ἐξηγῶντας πῶς ἔγινε... Μπαϊντενόπουλος καί γιατί κάνει τόν Σταυρό του σάν τούς Ἕλληνες. Συγκεκριμένα, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε μέ τά μικρά τους ὀνόματα σέ κάποιους ἀπό τούς ὁμογενεῖς πού βρίσκονταν στήν αἴθουσα δεξιώσεων, εἶπε πώς ἡ φιλία του μέ τούς Ἕλληνες ὁμογενεῖς καί ἰδιαίτερα μέ τον ἐπί 30 χρόνια ἰσχυρό ἄνδρα  τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, πατέρα Ἀλέξανδρο Καρλοῦτσος, τόν γνωστό στήν Ἀμερική ὡς «father Alex», μέ τόν ὁποῖο τόν συνδέει βαθιά φιλία ἐπί 40 συναπτά ἔτη, εἶναι ὁ λόγος πού κάνει τόν Σταυρό του... λάθος (ἔδειξε πώς κάνει το Σταυρό του, ὅπως καί οἱ ὀρθόδοξοι, μέ ἀντίθετη φορά ἀπό ό, τί οἱ καθολικοί).

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς, λοιπόν, δέν δίστασε, μέ τόν πλέον ἐπίσημο τρόπο, νά μιλήσει γιά τά θρησκευτικά του πιστεύω, ἐρχόμενος ἔτσι καί ἀντιμέτωπος, θά ἔλεγε κανείς, μέ τίς ἄλλες θρησκευτικές κοινότητες τῆς χώρας του, νά μιλήσει γιά ἑλληνορθοδοξία, νά κάνει το Σταυρό του ἐνώπιον ὅλων ὅσων παρακολουθοῦσαν τήν ἐκδήλωση, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν καί οἱ ἑλληνορθόδοξοι τῆς Ἀμερικῆς.

Τό ὅτι ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ὁμολογεῖ δημόσια ὅτι κάνει τόν Σταυρό του, ὅπως οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοί εἶναι τιμητικό γιά τούς ὀρθοδόξους. Ὅμως, ἡ θρησκευτική αὐτή ἀναφορά τοῦ Προέδρου Μπάϊντεν εἶναι, ταυτόχρονα, καθοριστική καί τῆς διαφορᾶς ἀντιλήψεων τῶν δύο ἡγετῶν, τοῦ Προέδρου τῆς Ἀμερικῆς καί τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδας.

Διότι ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδας ἀντίθετα ἀπό τόν κ. Μπάϊντεν, ἔκανε μιά ὁμιλία στό Κογκρέσο, ἀπό τήν ὁποία ἀπουσίαζε ὁ Θεός, μιά ὁμιλία χωρίς Θεό μπροστὰ σέ ἕναν λαό πού θέλει νά πιστεύει σέ Θεό καί ἀναζητεῖ τόν ἀληθινό Θεό, ἔχοντας ὡς ἐπίσημο σύνθημα τοῦ τό «In God We Trust». Τί σημαίνει αὐτό ἄραγε; Ἡ πρωθυπουργική ὁμιλία, ἀνέδειξε ἕναν  ἄνθρωπο πού ἴσως δέν ἔχει Θεό ἤ δέν τολμάει νά μιλήσει γιά τόν Θεό καί τήν  πίστη του ἀλλά ὡστόσο ἐκπροσωπεῖ ἕναν λαό, πού στήν συντριπτική του πλειονοψηφία πιστεύει στόν Ἀληθινό Θεό καί πού οἱ πρόγονοι αὐτοῦ τοῦ λαοῦ ἔχουν δώσει καί τήν ζωή τούς ἀκόμη, γί΄ αὐτή τους τήν ὀρθόδοξη πίστη.

Ἡ «ἱστορική» ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ στό Κογκρέσο, σαφῶς ἔχει διαγράψει τό πολιτισμικό ὑπόβαθρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τό σταυρικό πολίτευμα, τή ρωμιοσύνη, τή μισή δηλαδή, ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, παραμένοντας μονομερῶς κολλημένη στήν ἀρχαιότητα καί τή Δημοκρατία παρουσιάζοντας ἔτσι, μιά Ἑλλάδα κολοβωμένη πολιτισμικά.

Ἡ μόνη ἀναφορά τοῦ πρωθυπουργοῦ σέ θέματα πίστης ἦταν ὅταν ἀναφέρθηκε στήν κοινή πίστη καί ἱστορία πού συνδέει τόν ἑλληνικό  μέ τόν ρωσικό λαό, χωρίς φυσικά καί σέ αὐτή τήν περίπτωση,   νά κατονομάζει οὔτε κάτ΄ ἐλάχιστο αὐτήν τήν πίστη ὡς ὀρθόδοξη.

Ὁ συμβολισμός καί τό ἱστορικό καί θεολογικό περιεχόμενο τῆς Ὀρθοδοξίας φαίνεται ὅτι προκαλεῖ ἔντονη ἀλλεργία στούς συντάκτες αὐτῆς τῆς «ἱστορικῆς» ὁμιλίας, οἱ ὁποῖοι λογικά, πρέπει νά ἔχουν στενή σχέση μέ τά λαμπερά προσκήνια καί κυρίως μέ τά ὀργιώδη παρασκήνια τοῦ διεθνοῦς πολιτικοῦ κατεστημένου ἀλλά δέν ἔχουν καμία σχέση μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη τοῦ λαοῦ μας καί, πάντως, δέν δείχνουν νά εἶναι καθόλου περήφανοι μέ αὐτήν τήν πίστη.

Μετά ἀπό ὅσα προαναφέραμε ἔρχεται στό νοῦ γιά κάποιο ἀνεξήγητο λόγο, ἡ ἐμμονή τοῦ Κολοκοτρώνη νά συμπεριληφθεῖ στήν ἐπιστολή πού θά ἔστελναν οἱ Ἕλληνες στόν Πρίγκιπα τοῦ Sachsen-Goburg Gotha, Λεοπόλδο Α', ὁ ὅρος πού ἔλεγε ὅτι «ὁ Κυβερνήτης τῶν Ἑλλήνων νά ἔχει καί τήν πίστη τῶν Ἑλλήνων»!

Βέβαια, ὑπάρχει μιά ἀναφορά στήν ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ «στούς ἄγραφους νόμους τῶν ὁποίων ἡ παραβίαση προκαλεῖ ντροπή» καθώς καί σέ «τρεῖς ἰσχυρές δυνάμεις, πού συλλογικά συνδέουν τίς ἐπιτυχημένες δημοκρατίες: τό κοινωνικό κεφάλαιο, καί μέ αὐτό ἐννοῶ ἐκτεταμένα κοινωνικά δίκτυα, μέ ὑψηλά ἐπίπεδα ἐμπιστοσύνης, πού τόσο θαύμαζε ὁ Alexis de Tocqueville. Οἱ ἰσχυροί θεσμοί. Καί κοινές ἀφηγήσεις πού σφυρηλατοῦν μιά ἑνοποιημένη ἐθνική ταυτότητα. Καί οἱ τρεῖς αὐτές δυνάμεις σήμερα διαβρώνονται.» Ἀλλά ὁ πρωθυπουργός δέν προχώρησε σέ αὐτά τά σημεῖα περισσότερο τή σκέψη του γιά νά μᾶς διασαφηνίσει σε ποιούς ἄγραφους νόμους ἀναφέρεται ἤ πάλι  πώς, ἀπό ποιούς καί γιατί διαβρώνονται αὐτές οἱ ἰσχυρές δυνάμεις πού συλλογικά συνδέουν τίς ἐπιτυχημένες δημοκρατίες καί κυρίως πώς «οἱ κοινές ἀφηγήσεις πού σφυρηλατοῦν μιά ἑνοποιημένη ἐθνική ταυτότητα» ἀποδομοῦνται, διαρκῶς, συστηματικά στήν ἐποχή μας.

Ἴσως αὐτά τά ἐρωτήματα ἀπαντηθοῦν σέ νεότερη πρωθυπουργική ὁμιλία. Ὀψόμεθα

1 σχόλιο:

  1. Απογοητεύομαι! Δεν μπορεί να ασχολούμαστε με την ομιλία Μητσοτάκη ή το τί πιστεύει για την ορθοδοξία ο Μπάιντεν , όταν και οι δύο έχουν πουλήσει τη ψυχή τους στον διάολο!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.