7 Απρ 2022

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης: "Ὁ Θεός εἶναι ἡ Ζωή καί οἱ ἀρρώστιες ἀποκλίνουν ἀπό τήν ζωή"

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης γιά τόν μολυσμό στό Ναό.
Τό σύντομο ἀπόσπασμα εἶναι ἀπό ὁμιλία τοῦ π. Πέτρου Χίρς 
[στήν ἀρχή τοῦ βίντεο]
«Ὁ Θεός εἶναι ἡ Ζωή καί οἱ ἀρρώστιες ἀποκλίνουν ἀπό τήν ζωή, συνεπῶς καί μόνο τό ἄγγιγμα ἀπό τήν Πηγή τῆς Ζωῆς μας θεραπεύει ἀπό αὐτές. Γι' αὐτόν τόν λόγο ὁ Σωτῆρας, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ Ζωή, θεράπευε καί ἀκόμη θεραπεύει τούς ἀνθρώπους μόνο μέ τό ἄγγιγμά Του.»

[Σχολιάζει ἐδῶ ὁ π. Πέτρος: «ἀκόμη θεραπεύει τούς ἀνθρώπους». Ποῦ τό κάνει αὐτό; Στήν Ἐκκλησία. Πῶς; Μέσα ἀπό... τά Μυστήρια. Στό Ναό. Μέ τό ἄγγιγμά Του, την παρουσία Του, τό Ἅγιο Πνεῦμα].

«Τό ἴδιο μπορεῖ νά εἰπωθεῖ καί γιά τήν ἀλλαγή σέ ὁποιοδήποτε μεταδοτικό ἀντικείμενο - μέ ἕνα μόνο σημεῖο, μία μόνο λέξη τοῦ Δημιουργοῦ τῶν πάντων αὐτό γίνεται ἀβλαβές (ἀέρας, νερό, φυτά, ζῶα).»

[Σχολιάζει ἐδῶ ὁ π. Πέτρος: «ὁποιοδήποτε μεταδοτικό ἀντικείμενο... γίνεται ἀβλαβές». Πῶς σᾶς φαίνεται αὐτό; Καλό; Πῆραν ἀπάντηση ὅλοι οἱ ὀρθολογιστές; Οἱ ὀρθολογιστές μας λοιπόν ἄς κοιτάξουν τόν Ἅγιο Ἰωάννη. Δέν κοιτάει τό θέμα ὀρθολογικά. Οἱ ὀρθολογιστές θά ἔλεγαν ὅτι πρέπει νά λάβουμε ὑπόψη την ἐπιστήμη καί νά τό ἐξετάσουμε, καί νά φοβόμαστε διότι εἶναι μεταδοτικό, καί δέν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος ἔξω ἀπό τήν ἐπιστήμη νά τό καταλάβει κανείς, καί δέν ὑπάρχει κάτι πού μπορεῖ νά κάνει ὁ Θεός διότι ὅλα βρίσκονται μέσα στόν χῶρο τῶν νόμων τῆς φύσης. ΟΧΙ. Οἱ νόμοι τῆς φύσεως ὑποκύπτουν στό ἄγγιγμα τοῦ Κυρίου. ...]Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.