7 Απρ 2022

Νούλαντ καί Πάϊατ πίσω ἀπό τίς ὁμιλίες τοῦ Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Πῶς πείστηκε ὁ Οὐκρανός πρόεδρος νά γίνει «εὐχάριστος» στό ἑλληνικό κοινό. Κρίσιμη παράμετρος ἄν θά ἀναφέρει τή λέξη «Τουρκία»
Ἕνα πολύ πλούσιο παρασκήνιο, διπλωματικό καί ὄχι... μόνο, κρύβεται πίσω ἀπό τίς δύο ὁμιλίες πού θά ἐκφωνήσει σήμερα ὁ Βολοντίμιρ Ζελένσκι στά Κοινοβούλια Ἑλλάδας καί Κύπρου. Ἀόρατος ὑποβολέας, σύμφωνα μέ ἀσφαλεῖς πληροφορίες τῆς «δημοκρατίας», εἶναι ὁ ἀμερικανικός παράγοντας, πού ἐπιθυμεῖ διακαῶς, γιά μιά σειρά λόγων, νά ἀμβλύνει τίς ἐπιφυλάξεις γιά τή στήριξη τῆς πολιτικῆς του ΝΑΤΟ σέ σημαντική μερίδα τῆς ἑλληνικῆς καί.... κυπριακῆς κοινῆς γνώμης.

Εἶναι γνωστό ὅτι οἱ τηλεοπτικοί (μονό) λόγοι τοῦ Οὐκρανοῦ προέδρου, ἀνάλογα μέ τή χώρα ἤ τόν ὀργανισμό στόν ὁποῖο ἀπευθύνεται, συντάσσονται ἀπό ἐξειδικευμένα ἐπιτελεῖα πού πλαισιώνουν τήν ἐπικοινωνιακή ὁμάδα του. Καί εἶναι φτιαγμένοι γιά νά ἐπενδύουν στό συναίσθημα, κολακεύοντας τίς ἰδιαίτερες εὐαισθησίες τοῦ ἑκάστοτε ἀκροατηρίου καί ἐνεργοποιῶντας τίς κεραῖες τῶν δυτικῶν μέσων ἐνημέρωσης πού ἀγωνίζονται στό πρόσωπο τοῦ Ζελένσκι νά φιλοτεχνήσουν ἕνα προφίλ πολιτικοῦ μεγάλου διεθνοῦς διαμετρήματος.

Ὁ ἴδιος ὁ Ζελένσκι, ὁ ὁποῖος ἔχει πολύ σοβαρά προβλήματα νά διαχειριστεῖ στήν καθημερινότητα, δέν εἶναι ἀσφαλῶς... ὁ Τσόρτσιλ γιά νά μιλάει ἀπό στήθους. Διαβάζει τίς ὁμιλίες λίγα λεπτά προτοῦ τίς ἐκφωνήσει (συχνά τίς βιντεοσκοπεῖ) καί λόγῳ τοῦ ὑποκριτικοῦ ταλέντου του ἔχει τήν ἱκανότητα νά τούς προσδίδει δραματουργική ὑφή, χρωματίζοντας τες μέ τή γλῶσσα τοῦ σώματος καί ἐκφράσεις τοῦ προσώπου πού προδίδουν ἄνθρωπο σέ ἀπόγνωση.

Στήν περίπτωση ὅμως τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Κύπρου, οἱ ὁμιλίες αὐτές ἔχουν ἰδιαίτερη πολιτική σημασία, ἰδιαίτερα ἐπειδή ὁ Οὐκρανός πρόεδρος δέν παραλείπει σέ πλεῖστες ὅσες περιπτώσεις νά ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τήν Τουρκία καί τήν προσωπική συμπάθειά του πρός τόν Ταγίπ Ἐρντογάν.

Τή σημασία τῶν ἐντυπώσεων πού θά ἀποκομίσει ἡ ἑλληνική κοινή γνώμη ἀπό τίς ὁμιλίες Ζελένσκι συνειδητοποίησε πρῶτος ὁ Ἀμερικανός πρέσβης στήν Ἀθήνα Τζέφρι Πάϊατ, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε προσωπικά χρέη «σκιώδους λογογράφου» στά ἐπίμαχα σημεῖα. Ὑψηλή ἐπιστασία στό «στήσιμο» τοῦ Οὐκρανοῦ προέδρου προσέφερε τό τελευταῖο 48ωρο καί ἡ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Βικτόρια Νούλαντ, ἐπιχειρῶντας νά συντονίσει στό ἐγχείρημα καί τήν τουρκική πλευρά, πού παραμένει ὅμως ἀστάθμητος παράγοντας.

Ἡ ἀμερικανική διπλωματία κατέγραψε μέ ἰδιαίτερο ἐκνευρισμό τό γεγονός ὅτι οἱ χουλιγκανικοῦ τύπου ρωσοφοβικές κραυγές, κυρίως ὅμως ἡ ἀπόφαση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη νά στείλει ὅπλα στήν Οὐκρανία, δέν ἄρεσαν καθόλου στή συντριπτική πλειονότητα τῆς ἑλληνικῆς κοινῆς γνώμης. Θορυβημένο ὅμως εἶναι καί τό Μέγαρο Μαξίμου, τό ὁποῖο βλέπει ἤδη τά ποσοστά τῆς Ν.Δ. νά γκρεμίζονται στή βόρεια Ἑλλάδα καί τή δημοφιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ νά «γρατσουνιέται» ἐπικίνδυνα, σέ συνδυασμό μέ τήν ἀκρίβεια καί τήν ἐνεργειακή κρίση ἀπό τίς ἐπιπτώσεις τῶν κυρώσεων στίς ὁποῖες ἡ Ἑλλάδα πρωτοστάτησε χωρίς νά ἔχει προηγηθεῖ κάποια διαδικασία διαβούλευσης, οὔτε κἄν σέ ἐπίπεδο πολιτικῶν ἀρχηγῶν.

Ὁ ἄνθρωπος γιά νά... διορθώσει τή ζημιά κρίθηκε ὅτι εἶναι ὁ Ἀμερικανός πρέσβης Πάϊατ, ὁ ὁποῖος ἀφενός ἔχει ζήσει ἀπό κοντά, ὡς ὀργανωτής, τήν «ἀντιρωσική» χειραφέτηση τῶν Οὐκρανῶν, ταυτόχρονα ὅμως γνωρίζει καί τίς ἑλληνικές ἰδιαιτερότητες ἀπό τή θητεία του στήν Ἀθήνα. Αὐτός ἦταν πού συνέστησε στόν Ζελένσκι νά «γίνει ὅσο πιό εὐχάριστος μπορεῖ» στίς σημερινές του ὁμιλίες, ἐνῶ ἡ κυρία Νούλαντ ἀνέλαβε τή λεπτή ἀποστολή νά κατευνάσει τήν τουρκική πλευρά γιά ὅσα τυχόν ἀκουστοῦν.

Ἡ «δημοκρατία» εἶναι σέ θέση νά γνωρίζει ὅτι ὁ Οὐκρανός πρόεδρος ἔχει λάβει ἰσχυρές συστάσεις νά ἀναφερθεῖ σέ κοινά βιώματα πού ἔχουν προκαλέσει στόν οὐκρανικό καί τόν κυπριακό λαό ἡ εἰσβολή καί ἡ κατοχή, ἀλλά παραμένει ἄγνωστο ἄν θά τολμήσει νά ἀναφέρει τή λέξη «Τουρκία».

Οἱ πιέσεις, πάντως, πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση εἶναι πολλές γιατί ἀποφέρουν -στούς Ἀμερικανούς- σημαντικά πολιτικά ὀφέλη: Στήν περίπτωση τῆς Ἑλλάδας τονώνουν τό προφίλ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος θά μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ ἐκ νέου ὅτι πῆρε τή σωστή ἀπόφαση, θέτοντας τή χώρα στή σωστή πλευρά τῆς Ἱστορίας. Στήν περίπτωση τῆς Κύπρου, ὅπου οἱ ἀναφορές Ζελένσκι ἀναμένονται ἀκόμη πιό θερμές, οἱ στόχοι εἶναι ἀπόλυτα πρακτικοί.

Νά διευκολύνουν τήν κυβέρνηση Ἀναστασιάδη νά προβεῖ σέ πλήρη ἀπαγόρευση τοῦ ἐλλιμενισμοῦ ρωσικῶν πλοίων (ἤδη ἔχει κάνει τό πρῶτο βῆμα) καί πιθανῶς νά ἀμβλύνουν τίς ἀντιρρήσεις τοῦ ΑΚΕΛ γιά τήν ἄμεση ἀποστολή ρωσικῆς προέλευσης ὁπλικῶν συστημάτων τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς στήν Οὐκρανία. Ἐνας πρόσθετος, μεσοπρόθεσμος στόχος εἶναι νά γίνει ἡ ζωή δύσκολη στούς δεκάδες χιλιάδες Ρώσους ὑψηλῆς εἰσοδηματικῆς στάθμης πού κατοικοῦν στήν Κύπρο ὥστε νά ἐγκαταλείψουν τό ἔδαφός της καί νά βροῦν καταφύγιο στά Κατεχόμενα ἤ στήν Τουρκία.

Αὐτό εἶναι καί ἕνα πρῶτο «τυράκι» πρός τήν Ἀγκυρα γιά νά ἀνεχθεῖ τυχόν λεκτικές παρεκτροπές τοῦ Ζελένσκι, πού μετέφερε μεταξύ ἄλλων καί ἡ κυρία Νούλαντ στόν Ἰμπραχίμ Καλίν, χωρίς ὡστόσο νά ἀποσπάσει θετική ἀνταπόκριση.

Σύμφωνα μέ ὁρισμένες πηγές, τήν «κατανόηση» τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς ζήτησε καί ὁ ἐξ ἀπορρήτων σύμβουλος τοῦ Ζελένσκι, Μιχαήλ Ποντόλιακ, ὁ ὁποῖος συνδέεται ἄμεσα μέ τουρκικά συμφέροντα. Πρόσφατα ἀπαθανατίστηκε σέ... σέλφι μέ τόν Τοῦρκο κατασκευαστῆ τῶν φονικῶν drones «Mπαϊρακτάρ», ἐκφράζοντας τήν εὐγνωμοσύνη του γιά τή συνεισφορά τῆς Τουρκίας στήν οὐκρανική ἀμυντική προσπάθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.