4 Μαρ 2022

Διδαχές τῆς Γερόντισσας Γαλακτίας

Γράφει ἡ Εὔα Τορνεσάκη
Θά περάσουμε δύσκολα...αμαρτίες μεγάλες ...ὅλα θέλει νά τά ἀλλάξει τό μαῦρο σκυλί (ὁ διάβολος). Ἔκανε τό τραπέζι μᾶς χοιροστάσιο.
Τά γυναικεῖα σώματα τά 'κάνε μακελάρικα (ἐκτρώσεις) καί βόθρους (ἄκαρθατες πράξεις).
Τό γάμο τόν ἔκανε πεζοδρόμιο (μοιχεία - ἀφύσικες πράξεις)!

Τήν ἐνδυμασία, τή σουλουπωσά (ροῦχα, ἐξωτερική ἐμφάνιση) τά κάνε σάν τά δικά του μοῦτρα ...σκουλαρίκια παντοῦ, ὄρθια μαλλιά ξεγυμνωσιά, ζωγραφιές (τατουάζ) στό δέρμα ....ἔτσι τόν βλέπω ὅταν ἔρχεται ...

Μετά ἀπό καιρό τά βλέπω πάνω στούς ἀνθρώπους ...

Τέλειους παιδιά μου μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός!

Τελειους!

Ἔρχεται αὐτός καί μασέ λέει: Ψέματα. Δέν εἶστε τέλειοι. Κάτσετε νά σασε συμπληρώσω ἐγώ ...καί τόνε πιστεύομε τόν ψεύτη. Καί μασε κάνει ὅμοιους τοῦ...

Παιδιά μου νά ξέρετε, ὅ,τι δέν μᾶς δίνει ὁ Θεός, μᾶς τό δίνει ὁ κακός !

Καί ἔχει μετά δικαίωμα ἀπάνω μας νά μασε τυραννᾶ.

Καί νά μή γυμνώνεστε ...καί σέ μένα ἔρχονται γυναῖκες ...ντρέπομαι ἐγώ πού τίς βλέπω ...τούς λέω ἁπαλά :'' θά κρυώσεις παιδί μου''. ''Ὄχι''μοῦ ἀπαντοῦν ,''κάνει ζέστη ''.''Στήν ψυχή θά κρυώσεις '' συμπληρώνω.'' Καί θά κολλήσεις μετά τή γρίπη καί σέ ἄλλους ( σκανδαλισμό).

Κάτι καταλαβαίνουν μετά ἀλλά ἐλάχιστες ἀλλάζουν ...

Ἄλλοτε συμβουλεύω πιό ἔντονα...

Ὅλα αὐτά, βγάζουν μαῦρο καπνό (δαιμονική ἐνέργεια).

Πνίγει ὁ καπνός αὐτός, τά σπίτια τους, τό σύμπαν ὀλόκληρο...το βλέπω καθαρά ...κλαίω μέ πόνο, δάκρυα ...δύσκολα θά ρθούν ἀπό ὅλα αὐτά ...Αὐτά μᾶς ἔλεγε καί κατέγραφα ἄλλοτε ἠχητικά ἄλλοτε μέ σημειώσεις .Τώρα πού ἦταν κατάκοιτη ,ὅταν ἔβλεπε γυναῖκες κυρίως μέ προκλητικό ντύσιμο, ἔλεγε "ἐκολύμπησες; Στή θάλασσα δέν ἤσουνα; "Μιλοῦσε καί πιό αὐστηρά .Ἔλεγε :"Ριρίκα !!! Φέρε τά τσιγκέλια νά κρεμάσουμε τά κρέατα πού ἤρθανε..."

-Κάποτε, μιά Κυριακή, ὅσο ἦταν ἀκόμη ἡ γερόντισσα στά πόδια της, τήν ἐπισκέφτηκε ἕνας εὐλαβής γιατρός, πανεπιστημιακός γιατρός μέ τή σύζυγο τοῦ...

Ἡ σύζυγος προέρχονταν ἀπό τόν προτεσταντικό χῶρο, ἦταν ἀπό ξένη εὐρωπαϊκή χώρα.

Ἔγινε δεκτή στήν ὀρθοδοξία μόνο μέ χρῖσμα .

Δυστυχῶς, μόλις μπῆκαν μέσα στό σπιτάκι τῆς γιαγιᾶς, ἄρχισε ἡ γυναῖκα τοῦ γιατροῦ νά φωνάζει , νά τρέμει, νά χάνει τήν ἀναπνοή της καί νά τραβᾶ ἔντονα τά ροῦχα της εἰδικά ἀπό τό στέρνο της ...

Ἔλεγε τό ὄνομα τοῦ ἄνδρα τῆς γιατροῦ .

Ἄς τόν ποῦμε Μανώλη γιά νά μήν ἀποκαλύψουμε τό πραγματικό καί ζωγραφίσουμε τόν ἄνθρωπο :''Μανώληηη, Μανώληηηη πνίγομαι, τρέμω ...δέν μπορῶ ἐδῶ μέσα ...ἐδῶ ἔχει τήν ἐνέργεια τήν ἴδια πού βρῆκα καί στό Σινᾶ πού μέ ἀνέβασες ...δέν μπορώωω...δυσπνοώ ...χτυπᾶ ἡ καρδιά μου...τρέμω.. μέ ἐγκαταλείπει τό σῶμα μου...πάμε νά φύγουμε..."Ἡ γιαγιά τήν κοίταζε ἤρεμα καί σιωπηλά. Ὁ γιατρός κάθισε καί ξεφύλλιζε ἕνα βιβλίο ...Δέν γύρισε κἄν νά τήν κοιτάξει...δεν ἤθελε μᾶλλον νά φύγουν. Ἡ γιαγιά ὁπωσδήποτε προσευχόταν... Σέ λίγο ἡ γυναῖκα ἠρέμησε. Κάθισαν λίγο καί ἔφυγαν.

- Ἤμουν ἐκεῖ καί ἦρθε ἕνας ἀπό τήν κεντροδυτική Κρήτη. Ἔλεγε πράματα καί θάματα: Ἡμερομηνίες πολέμων καί γεγονότων, ἐπαφές μέ ἀόρατους ἀσκητές, ὅτι εἶναι ὁ δάσκαλος ἑνός ἐπώνυμου στόν ὁποῖο μεταφέρει μηνύματα ἀοράτων ἀσκητῶν, ὅτι ὁ γνωστός ἐκεῖνος ἄνθρωπος σέ πάρα πολύ κόσμο, θά εἶναι ὁ πρωθυπουργός τοῦ ἁγίου βασιλέως πού ἔρχεται κ.α .Ἡ γιαγιά ἔλεγε " χαμηλά τό μῆλο"!!! Το χαβᾶ του αὐτός... Ὅταν ἔφυγε εἶπε: Δύο κακά ἄκρα!!! Ἡ Πλάνα ( ἡ πλάνη) καί ἡ Χάνα (ἀποχαύνωση - ἀπιστία). Ἐτουτονε τόν εἶχε κυριευμένο ἡ πρώτη. Μή δίνετε σημασία!!!

-Κάποτε ἦρθε μιά γυναῖκα ἀπό χωριό γύρω ἀπό τίς Μοῖρες. Ἤτανε πολύ μοντέρνα καί παρίστανε τήν Πυθία. Ἔλεγε ὁράματα καί ἀποκαλύψεις καί χρησμολογοῦσε γιά τήν ἡμερομηνία θανάτου, ἑνός νέου ἀνθρώπου, καρκινοπαθοῦς συγγενῆ τους... Ἔλεγε καί γιά μιά θεία της ὅτι εἶναι, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ζωντανή Ὁσία. Ἡ γερόντισσα ἦταν ἀκόμη στά πόδια της. Ἄκουγε σιωπηλή μέ σκυφτό τό κεφάλι. Ὁ π.Αντώνιος κόντραρε στή γυναῖκα ἐκείνη καί ἀναγκάστηκε νά φύγει. Ὅταν ἔφυγε, εἶπε ἡ γερόντισσα: "Τήν ἀγαπῶ ἀλλά χορεύει ὁ διάβολος σέ αὐτά πού νομίζει σωστά καί παίζει καί κοτσαμπάκια". Ὁ π. Ἀντώνιος τῆς εἶπε: "Γιατί δέν της τό εἶπες;" καί ἡ γερόντισσα: "Γιατί θά τήν ἔκανα χειρότερη". Ἔχουν παιδί μου ἐγωισμό αὐτά τά πρόσωπα καί δέν ἀντέχουν ἀμφισβήτηση!!! Θά τήν ἐπιβάρυνα!!! Θά προσεύχομαι, ὅμως, νά δεῖ τήν κατάστασή της πώς δέν εἶναι ἐκ Θεοῦ! Νά πρυτανεύσουν τά καλά της στοιχεία...κάνει καί ἐλεημοσύνες...!!!

Ὅταν ζητούσαμε τήν εὐχή τῆς γερόντισσας Γαλακτίας ἀπαντοῦσε:

-Νά ἔχετε τήν εὐχή τῆς μιᾶς Θεότητος, τοῦ Ἀνάρχου Πατρός,τοῦ Συνάναρχου Λόγου, τοῦ Συναΐδιου καί Ζωοποιοῦ Πνεύματος πού ἦρθε στόν κόσμο τήν Πεντηκοστή καί φέρνει την χάρη καί τή δύναμη καί τῶν ἄλλων Δύο (Πατρός καί Υἱοῦ). Κινεῖται συνεχῶς μέ μεγάλο κρότο ἀλλά δέν τόν ἀκούει κανείς! Κατοικεῖ στίς καρδιές πού μετανοοῦν καί ἐξομολογοῦνται. Ὅπου δάκρυα μετανοίας καί ἀγῶνας, ἐκεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο!!!

- Νά ἔχετε τήν εὐχή τῆς μάνας μας, τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ, τῶν Οὐρανίων Δυνάμεων, τοῦ Προδρόμου ,τῶν Προφητῶν, Ἀποστόλων, Ἱεραρχῶν, Μαρτύρων, Ὁσίων καί πάντων τῶν Ἁγίων!!!

- Καί ἄν ἔχω, καί ἐγώ ἡ τελευταία τοῦ κόσμου, εὐχή χαλάλι σας!!!

Ἡ γερόντισσα ἔλεγε:

-Νά προσεύχεστε γιά τούς νεκρούς, νά ἀνάβετε κεριά σ' αὐτούς, νά δίνετε ἐλεημοσύνες.. Πνίγονται ὁρισμένοι, ὅπως πνίγεται κάποιος μέσα στό νερό. Δέν παίρνουν ὀξυγόνο τοῦ Θεοῦ! Συνεχές μαρτύριο! Ἄν προσευχόμαστε γι' αὐτούς, ἀναπνέουν, καλυτερεύομε τήν κατάστασή τους. Εἰναι ὅσοι ἔφυγαν μέ ἁμαρτίες, ἀμετανόητοι...

-Καμιά φορά, ὅταν ἔβλεπε γυναῖκα μέ παντελόνια, τήν ρωτοῦσε: "Ἄνδρας εἶσαι;" Τό ἴδιο ἔκανε καί ὅταν ἔβλεπε ἄνδρα μέ κοτσίδα καί σκουλαρίκια. Τόν ρωτοῦσε :"Ποιά εἶσαι παιδί μου; Δέ σέ γνωρίζω."

Ἔλεγε ὅτι ἡ ἀλλαγή στήν ἐνδυμασία θά ἐπιφέρει ἀλλαγές στήν ψυχή. Ὁ σατανᾶς θέλει νά μᾶς κάνει ὅμοιους τοῦ. Μαῦρα ἐφαρμοστά μπλουζάκια, μαῦρα ἐφαρμοστά παντελόνια, ἴδια εἰκόνα τοῦ σατανᾶ!!! Ἔτσι δέχονται ἐπιδράσεις οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν πειρασμό, καί δέ ξέρουν τί εἶναι πιά... Ἄνδρες; Γυναῖκες; Πιό πολύ βλάπτονται τά μικρά παιδιά, ὅταν τά ντύνουν ἔτσι. Ἔλεγε: "Μαντάρα ἔκανε ὁ Κακός τούς ἀνθρώπους."

- Ὅταν ἔβλεπε μαλλί καρφάκι, ὁδηγοῦσε τά νέα παληκάρια στόν νιπτῆρα. Τούς τά χαλοῦσε. Ἔλεγε:" ἔτσι μοῦ ἐμφανίζονται ζωντανά οἱ κακοί (οἱ δαίμονες) τή νύχτα.."

- Εἶπε στό Κωστῆ Χαροκόπο ἀπό τίς Μέλαμπες: " Θά ἔρθει παιδί μου γιά τίς ἁμαρτίες μᾶς μιά καινούργια γρίπη (ἐννοοῦσε τόν κορωνοιό). Πολλοί θά πεθάνουν, ὅλοι θά ταλαιπωρηθοῦμε. Ἄν δέν ἐπέμβει ἡ Παναγία θά πέφτουν σάν κοτόπουλα οἱ ἄνθρωποι στούς δρόμους...οι ἁμαρτίες θά τά φέρουν αὐτά!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.