11 Μαρ 2022

Ντούγκιν, ὁ μεγαλύτερος Ρῶσος φιλόσοφος γιὰ τὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία...

Σχολιάζει ὀ Νίκος Κλειτσίκας
«Ἡ ἐποχὴ ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν οἰκοδόμηση
μίας κεντρικῆς παγκόσμιας τάξης ἔχει τελειώσει»
Βλαδίμηρος Πούτιν, Πρόεδρος τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας...
Ὁ φιλόσοφος Ἀλεξάντρ Ντούγκιν, Καθηγητὴς Κοινωνιολογίας τῶν Διεθνῶν Σχέσεων στὸ Κρατικὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μόσχας παρεμβαίνει στὸν "πόλεμο στὴν Οὐκρανία" κι ἐπισημαίνει;
« (...) Δὲν πρόκειται γιὰ πόλεμο μὲ τὴν Οὐκρανία. Εἶναι μία σύγκρουση μὲ τὴν... παγκοσμιοποίηση ὡς ἀναπόσπαστο πλανητικὸ φαινόμενο. Εἶναι μία ἀντιπαράθεση σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα - γεωπολιτικὸ καὶ ἰδεολογικό.

Ἡ Ρωσία ἀπορρίπτει τὰ πάντα στὴν παγκοσμιοποίηση: τὴ μονοπολικότητα, τὸν ἀτλαντισμό, ἀπὸ τὴ μία, καὶ τὸν φιλελευθερισμό, τὴν ἀντὶ-παράδοση, τὴν τεχνοκρατία, τὴ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση (Grande Reset) μὲ μία λέξη, ἀπὸ τὴν ἄλλη.

Εἶναι σαφὲς ὅτι ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἀποτελοῦν μέρος τῆς ἀτλαντικῆς φιλελεύθερης ἐλίτ.

Καὶ εἴμαστε σὲ πόλεμο μὲ αὐτὸ ἀκριβῶς. Ἐξ οὐ καὶ ἡ θεμιτὴ [κατανοητὴ] ἀντίδρασή τους.

Ἡ Ρωσία εἶναι πλέον ἀποκλεισμένη ἀπὸ τὰ παγκοσμιοποιητικὰ δίκτυα. Δὲν ἔχει πλέον ἐπιλογή: εἴτε νὰ φτιάξει τὸν κόσμο, εἴτε νὰ ἐξαφανιστεῖ. Ἡ Ρωσία ἔχει χαράξει ἕναν δρόμο γιὰ νὰ οἰκοδομήσει τὸν κόσμο της, τὸν πολιτισμό της. Καὶ τώρα ἔγινε τὸ πρῶτο βῆμα.

Ὅμως, ἐθνικὰ κυρίαρχος μπροστὰ στὴν παγκοσμιοποίηση δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι ἕνας μεγάλος χῶρος, μία ἤπειρος-κράτος, ἕνας πολιτισμὸς-κράτος. Καμία χώρα δὲν μπορεῖ νὰ ἀντισταθεῖ σὲ μία πλήρη ἀποσύνδεση γιὰ πολύ.

Ἡ Ρωσία δημιουργεῖ ἕνα παγκόσμιο πεδίο Ἀντίστασης.

Ἡ νίκη τοῦ παγκόσμιου πεδίου Ἀντίστασης θὰ ἦταν νίκη γιὰ ὅλες τὶς ἐναλλακτικὲς δυνάμεις, τόσο δεξιὲς ὅσο κι ἀριστερές, καὶ γιὰ ὅλους τους λαούς. Ξεκινᾶμε, ὅπως πάντα, τὶς πιὸ δύσκολες καὶ ἐπικίνδυνες διαδικασίες.

Ὅταν ὅμως κερδίζουμε, ὅλοι τὸ ἐκμεταλλεύονται. Ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι. Δημιουργοῦμε τὶς προϋποθέσεις γιὰ μία ἀληθινὴ πολυπολικότητα. Κι αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἕτοιμοι νὰ μᾶς σκοτώσουν τώρα θὰ εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὸ ἐγχείρημά μας αὔριο.

Σχεδὸν πάντα γράφω πράγματα ποὺ μετὰ γίνονται πραγματικότητα. Κι αὐτὸ θὰ γίνει πραγματικότητα.

Τί σημαίνει ἡ ρήξη τῆς Ρωσίας μὲ τὴ Δύση;

Εἶναι ἡ σωτηρία. Ἡ σύγχρονη Δύση, ὅπου θριαμβεύουν οἱ Rothschild, Soros, Schwab, Bill Gates καὶ Zuckerberg, εἶναι ὅ,τι πιὸ ἀηδιαστικὸ στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου.

Δὲν εἶναι πιὰ ἡ Δύση τοῦ ἑλληνορωμαϊκοῦ μεσογειακοῦ πολιτισμοῦ, οὔτε ὁ χριστιανικὸς Μεσαίωνας, οὔτε ὁ βίαιος καὶ ἀντιφατικὸς εἰκοστὸς αἰῶνας.

Εἶναι νεκροταφεῖο τῶν τοξικῶν ἀποβλήτων τοῦ πολιτισμοῦ, εἶναι ἀντὶ-πολιτισμός. Καὶ ὅσο πιὸ γρήγορα καὶ πιὸ ὁλοκληρωτικὰ ἡ Ρωσία ἀποσπαστεῖ ἀπὸ αὐτήν, τόσο πιὸ γρήγορα ἐπιστρέφει στὶς ρίζες της.

Σὲ τί;

Χριστιανική, ἑλληνορωμαϊκή, μεσογειακή… εὐρωπαϊκή… Δηλαδὴ στὶς κοινὲς ρίζες τῆς ἀληθινῆς Δύσης. Αὐτὲς τὶς ρίζες -τὶς δικές τους!- ἡ σύγχρονη Δύση τὶς ἔχει πετάξει ἔξω (κόψει) καὶ παρέμειναν στὴ Ρωσία.

Μόνο ποὺ τώρα ἡ Εὐρασία σηκώνει κεφάλι. Μόνο τώρα ὁ φιλελευθερισμὸς στὴ Ρωσία χάνει ἔδαφος κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του.

Ἡ Ρωσία δὲν εἶναι Δυτικὴ Εὐρώπη. Ἡ Ρωσία ἀκολούθησε τοὺς Ἕλληνες, τὸ Βυζάντιο καὶ τὸν ἀνατολικὸ χριστιανισμὸ καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἀκολουθεῖ αὐτὸν τὸν δρόμο. Ναί, μὲ ζὶγκ-ζὰγκ καὶ παρακάμψεις. Μερικὲς φορὲς σὲ ἀδιέξοδα. Ἀλλὰ κινεῖται.

Ἡ Ρωσία προέκυψε γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὶς ἀξίες τῆς Παράδοσης ἐνάντια στὸν σύγχρονο κόσμο. Εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ "ἐξέγερση ἐνάντια στὸν σύγχρονο κόσμο". Δὲν τὸ ἔχεις μάθει;

Καὶ ἡ Εὐρώπη πρέπει νὰ ἔρθει σὲ ρήξη μὲ τὴ Δύση κι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες πρέπει ἐπίσης νὰ ἀκολουθήσουν αὐτοὺς ποὺ ἀπορρίπτουν τὴν παγκοσμιοποίηση.Τότε ὅλοι θὰ καταλάβουν τὴ σημασία τοῦ σύγχρονου πολέμου στὴν Οὐκρανία.

Πολλοὶ ἄνθρωποι στὴν Οὐκρανία τὸ κατάλαβαν αὐτό. Ὅμως, ἡ τρομερὴ ὀργισμένη φιλελεύθερη-ναζιστικὴ προπαγάνδα δὲν ἄφησε λιθαράκι στὸ μυαλὸ τῶν Οὐκρανῶν. Θὰ συνέλθουν καὶ θὰ πολεμήσουν μαζί μας γιὰ τὸ βασίλειο τοῦ φωτός, γιὰ τὴν παράδοση καὶ μία ἀληθινὴ εὐρωπαϊκὴ χριστιανικὴ ταυτότητα. Οἱ Οὐκρανοὶ εἶναι ἀδέρφια μας. Ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι.

Ἡ ρήξη μὲ τὴ Δύση δὲν εἶναι ρήξη μὲ τὴν Εὐρώπη.

Εἶναι μία ρήξη μὲ τὸν θάνατο, τὸν ἐκφυλισμὸ καὶ τὴν αὐτοκτονία.

Εἶναι τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη.

Κι ἡ ἴδια ἡ Εὐρώπη, οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης, θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμά μας: ἀνατρέψτε τὴν ἀντεθνικὴ παγκοσμιοποίηση χοῦντα.

Νὰ χτίσουμε ἕνα ἀληθινὸ εὐρωπαϊκὸ σπίτι, ἕνα εὐρωπαϊκὸ παλάτι, ἕναν εὐρωπαϊκὸ καθεδρικὸ ναὸ»

Ἀλεξάντρ Ντούγκιν

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.