13 Φεβ 2022

Ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας Πολύκαρπος σέ Οἰκουμενιστική Προσευχή μέ τόν Πάπα Φραγκίσκο γιά τήν Ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν

Σχόλιο-Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο 
ερομονάχου Ἰσαὰκ «Βίος ὁσίου Παϊσίου τοῦ ἁγιορείτου»: [...] Εἶχε μεγάλη ὀρθόδοξη εὐαισθησία, γι΄ αὐτὸ δὲν δεχόταν συμπροσευχὲς καὶ κοινωνία μὲ πρόσωπα μὴ ὀρθόδοξα. Τόνιζε: «Γιὰ νὰ συμπροσευχηθοῦμε μὲ κάποιον, πρέπει νὰ συμφωνοῦμε στὴν πίστη». Διέκοπτε τὶς σχέσεις του ἢ ἀπέφευγε νὰ δῆ κληρικοὺς ποὺ συμμετεῖχαν σὲ κοινὲς προσευχὲς μὲ ἑτεροδόξους. Τὰ «μυστήρια» τῶν ἑτεροδόξων δὲν τὰ ἀναγνώριζε καὶ συμβούλευε οἱ προσερχόμενοι στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, νὰ κατηχοῦνται καλὰ πρὶν βαπτισθοῦν.
Καταπολέμησε τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ μιλοῦσε γιὰ τὸ... μεγαλεῖο καὶ τὴν μοναδικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν πληροφορία του ἀρυόμενος ἀπὸ τὴν ἐν καρδία του θεία χάρι. Ὁ βίος του ἀποδείκνυε τὴν ὑπεροχὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. [...] Χωρὶς νὰ ἐπιδιώκει νὰ φαίνεται ὁμολογητής, μὲ τὸν τρόπο του, ἀντιδροῦσε, μιλοῦσε καὶ ἔγραφε σὲ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα. Ἡ «Ἐκκλησία», ἔλεγε, «δὲν εἶναι καράβι τοῦ κάθε ἐπισκόπου νὰ κάνη ὅ,τι θέλει». Οἱ ἀντιδράσεις τους αὐτὲς συνωδεύονταν ἀπὸ πολλὴ προσευχὴ καὶ ἀγάπη γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς παρεκτρεπομένους, καὶ προϋπέθεταν ἀπάθεια, διάκριση καὶ ἄνωθεν φωτισμό.
  
Ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας Πολύκαρπος σέ Οἰκουμενιστική Προσευχή μέ τόν Πάπα Φραγκίσκο γιά τήν Ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν


Πηγή εἴδησης: orthodoxostypos

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.