26 Φεβ 2022

Ἡ Δύση καταρρέει - Ἡ Ἀνατολή καραδοκεῖ - Οἱ «πλανητάρχες» δέν ὑπάρχουν πιά

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Τά γεγονότα πού ἐξελίσσονται στήν Οὐκρανία, δείχνουν πώς πέρασε ἀνεπιστρεπτί ἡ ἐποχή τῶν «πλανηταρχῶν» καί μπαίνουμε σέ περίοδο πολλῶν «παικτῶν» στήν παγκόσμια σκακιέρα.
Πόλεμος στήν Οὐκρανία: Ὁ Ρωσο - Οὐκρανικός πόλεμος ἀπέδειξε μέ τόν πλέον ἐμφατικό τρόπο πώς ἡ ἐποχή τῶν «πλανηταρχῶν» ἔχει λάβει τέλος γιά τά καλά. Ὅσο καί ἄν τά δυτικά κέντρα ἐξουσίας ἐργάστηκαν σκληρά στόν καιρό τῆς πανδημίας γιά νά χτίσουν ἕνα (καί μόνο) διεθνές τεχνοφασιστικό σύστημα ἀπόλυτου ἐλέγχου, ἡ παγκόσμια σκακιέρα ἔδειξε πώς ὑπάρχουν καί ἄλλοι ἰσχυροί παῖκτες πού χαράζουν τή δική τους πορεία, καί μάλιστα... δέν ἀστειεύονται καθόλου.

Ἡ γλῶσσα τῶν ἐλεγχόμενων ἀγορῶν καί ἡ γλῶσσα τῶν ὅπλων
Τά τελευταῖα χρόνια ἡ Δύση (καί ἰδιαίτερα ἡ Εὐρώπη) ἀκολούθησε τήν τακτική ὑποδούλωσης τῶν λαῶν μέ γραφειοκρατικά μέσα, ὥστε νά προετοιμάσει τό ἔδαφος γιά τή «μεγάλη ἐπανεκκίνηση», ὅπου τά κράτη ὑποδουλώνονται (εὐκολότερα) μέ «τά χαρτιά» καί ὄχι κατ' ἀνάγκη μέ τά ὅπλα. Ἀντιλαϊκά νομοθετήματα «ἔκτακτης ἀνάγκης», ψηφιακή σκλαβιά, χειραγωγούμενη ἐπιστήμη, φίμωση τῆς ἀντίθετης γνώμης, κυρώσεις τῶν «ἀνυπάκουων» γιά τό «καλό» τῆς δημόσιας ὑγείας καί τοῦ κλίματος.

Τό δυτικό σύστημα ἐλέγχου τῶν κρατῶν καί τῶν λαῶν μπορεῖ νά λειτούργησε καλά στά χρόνια τῆς πανδημίας γιατί ὁ ἰός δημιούργησε μιά διεθνῆ ἰσορροπία (ἐργαλειοποιημένου) τρόμου, ἄλλα ἀμέσως μόλις παρουσιάστηκε ἡ ὕφεση τῆς Covid - 19, τό πεινασμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα τῶν δυτικῶν, ἀπαίτησε νέα γῆ ἤ νέο αἷμα. Ὁ κλῆρος ἔπεσε σέ μιά χώρα πού ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια ὑποσκάπτονται τά θεμέλια τῆς συνοχῆς της. Μιά χώρα διχασμένη πού εἶχε χάσει ἐντελῶς τήν ὁμοψυχία της, κυρίως λόγῳ μεθοδικῶν δυτικῶν παρεμβάσεων σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Τήν Οὐκρανία.

Ὅμως ἡ Ρωσία ἀντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά τό ζήτημα ἐπιβολῆς ἐλέγχου, ἀπ' ὅτι τό ἀντιμετωπίζουν σήμερα οἱ γραφειοκράτες καί οἱ γιάπηδες τῆς Δύσης. Προειδοποιεῖ καί ἄν δέν εἰσακουσθεῖ, ἀκολουθεῖ τήν πατροπαράδοτη «λύση» τῶν ὅπλων μέ συνοπτικές διαδικασίες. Τήν ὥρα πού οἱ Ρωσικές δυνάμεις ἔκαναν πολεμικό «περίπατο» πρός τό Κίεβο, ὁ Ὕπατος Ἐκπρόσωπος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, Χοσέ Μπορέλ, ἔκανε... tweet γιά νά ἀνακοινώσει ὡς ἀντίποινα στούς Ρώσους τήν ἀφαίρεση δικαιωμάτων γιά shopping therapy σέ Μιλάνο καί Παρίσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιά τί χαοτικές διαφορές μιλᾶμε;

Ἡ Οὐκρανία, ἀκόμα ἕνα θῦμα τῆς ὑποκρισίας τῆς Δύσης
Τό ΝΑΤΟ ἔφτασε νά χώσει τή μύτη του στό μαλακό ὑπογάστριο τῆς Ρωσίας, καί ἀσφαλῶς τό Κρεμλίνο δέν θά μποροῦσε νά στέκει ἀπαθές καί νά παρακολουθεῖ.

Δικαιωμένος πόλεμος ὅμως δέν ὑπάρχει, γιατί σέ κάθε πόλεμο ὁ ἁπλός καί ἀθῶος κόσμος πληρώνει τόν ματωμένο λογαριασμό. Ἐφόσον οἱ δυτικές δυνάμεις ἔφτασαν τήν ἀντιρωσική πίεση στό «μή παρέκει», ἦταν μοιραῖο νά θελήσει ὁ Πούτιν νά δείξει μέ τίς πράξεις του, ὅτι ὄχι μόνο δέν ἀνέχεται μιά μόνιμη ἐθνική ἀπειλή στά σύνορα τοῦ, ἄλλα καί ὅτι διεκδικεῖ βασικό μερίδιο ἐλέγχου στό νέο παγκόσμιο status, ὑπό τούς δικούς του ὅρους.

Ὅμως ἡ ἱστορία πού διαδραματίζεται στό Οὐκρανικό ζήτημα, οὐσιαστικά εἶναι ἕνα ἀκόμα ἐπεισόδιο πού μαρτυρά τόν ξεπεσμό τῆς Δύσης, καί τήν ἀνεπάρκεια μιᾶς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης πού καταρρέει στήν ἀνυπαρξία της. Ἄν οἱ κούφιες ὑποσχέσεις πού εἶχαν δοθεῖ στήν Οὐκρανία ἦταν ὅπλα, σήμερα ἡ χώρα πού κατελήφθη μέσα σέ 10 ὧρες θά ἦταν... παγκόσμια ὑπερδύναμη. Ἕνα γνώριμο καί αἱματοβαμμένο παιχνίδι τῆς Δύσης , τό νά ὁδηγοῦν ἐπιλεγμένες χῶρες σέ πολέμους, γιά νά καρπωθοῦν τά ὀφέλη τοῦ μακελειοῦ, ἔλαβε χώρα καί στήν Οὐκρανία.

Ἀντί γιά οὐσιαστική ὑποστήριξη τῆς χώρας πού τελοῦσε ὑπό κατάληψη, ἀκολούθησε μιά βροχή ἀπό «thoughts and prayers» (ἡ... σκέψη μας καί οἱ προσευχές μας εἶναι μαζί σας) ἀπό ἐπίσημα χείλη καί ἡ ὑποκρισία ἔγινε ποτάμι πού ξεχειλίζει ἀπό τά παράθυρα τῶν ἔκτακτων δελτίων.

Οἱ ἀλά - κάρτ «ἀνθρωπιστές» ἡγέτες τῆς Ε.Ε, σέ ἀπόλυτη παρακμή, σέρνονται μέ τό ἕνα πόδι πίσω ἀπό τό παρηκμασμένο ἅρμα τῆς Δύσης καί μέ τό ἄλλο πίσω ἀπό τίς ἐνεργειακές ἐξαγωγές τῆς Ρωσίας. Ἀνίκανοι γραφειοκράτες, πού τό μόνο πού γνωρίζουν εἶναι νά ἐπιβάλλουν λιτότητα, τεχνοφασισμό καί φτωχοποίηση στούς λαούς πού κυβερνοῦν. Καλοζωισμένοι «βρικόλακες» πού προμοτάρουν ἀκόμα τό πεθαμένο ὅραμα τῆς «Ἑνωμένης Εὐρώπης», προκειμένου νά ἐφαρμόσουν ἕνα... ἑνωμένο φαγοπότι στίς σάρκες τῶν λαῶν.

Συμπεριφέρονται σά νά εἶναι ἡ πρώτη φορά πού γίνεται εἰσβολή στό ἔδαφος τῆς Εὐρώπης μετά τον 2ο Παγκόσμιο, σά νά σβήστηκαν ἀπό τήν ἱστορία οἱ θηριωδίες τῶν Ἀμερικανῶν στήν ἀβοήθητη Σερβία τό 1999. Σήμερα ζητοῦν ἐπιτακτικά κυρώσεις γιά τούς Ρώσους, καί γιά τά αἴσχη τοῦ Σουλτάνου ποιοῦν τήν νῆσσαν ἀκόμα καί ἄν διοργανώνει φιέστες παντουρκισμοῦ στά Βαρώσια.

Εἶναι ὁλοφάνερο πώς ἡ Ε.Ε. ἔχει χάσει τό κῦρος της στήν παγκόσμια σκακιέρα, καί λειτουργεῖ ὡς βραχίονας ἑνός ΝΑΤΟ πού ἤδη βρισκόταν σέ κῶμα καί μετά τόν διασυρμό στό Ἀφγανιστάν, ἔπαθε νεκροφάνεια μήπως καί παρατείνει τήν ἐπιβίωση τοῦ.

Καί μέσα σέ αὐτό τό εὔφλεκτο καί ἄστατο παγκόσμιο κλίμα πού διαμορφώνεται καί ἀλλάζει συνεχῶς ἰσορροπίες, ὑπάρχει καί ἕνας Ἕλληνας πρωθυπουργός πού πασχίζει νά ἐκθέσει τήν Ἑλλάδα σέ ὅσους περισσότερους κινδύνους μπορεῖ. Ἦταν ἀπό τούς πρώτους πού ἔσπευσε νά καταδικάσει τήν εἰσβολή τῆς Ρωσίας καί νά ζητήσει ἄμεσα κυρώσεις, ἐνῶ δέν ὑπῆρχε κανένας λόγος νά μήν τηρήσει μιά πιό διακριτική στάση. Κανένας λόγος, ἐκτός τῆς ἐθελοδουλίας. Ὁπότε σάν σωστός θιασώτης τοῦ γιαπισμοῦ, ὁ γαλαζοαίματος ἀπό τό Γέϊλ βιάστηκε νά βάλει μιά ὁλόκληρη χώρα στό μάτι τοῦ κυκλῶνα, τήν ὥρα πού αὐτός σαρώνει ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη...

4 σχόλια:

 1. Απλά, περιεκτικό το άρθρο! Τα λέει όλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εξαιρετική ανάλυση. Αυτή είναι η αλήθεια που φυσικά δε θ' ακούσουμε στα συστημικά Μ.Μ.Ε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αδελφέ μου είσαι μία όαση μέσα σ' αυτή ερημιά της ενημέρωσης.Ισως ήταν και παραχώρηση Θεού για να σταματήσει και αυτή κατάσταση; να σκεφτούμε λίγο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οι "ηγέτες" της Ε.Ε. εκτός από γραφειοκράτες, είναι και λελούδες. Άλλος ένας λόγος ύπαρξης της Ευρώπης, η επιβίωση των απανταχού λελούδων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.