8 Φεβ 2022

Τό νέο κυβερνητικό θαῦμα στό ἀπέραντο φρενοκομεῖο μας: Πῶς 300.000 ἐμβολιασμένοι γίνονται «ἀνεμβολίαστοι» ἐν μία νυκτί

Μαθήματα ἄφταστης ὑγειονομικῆς πολιτικῆς παραδίδει ἡ κυβέρνηση σέ ὅλο τόν κόσμο. Τοὐλάχιστον τριακόσιες χιλιάδες πολῖτες κοιμήθηκαν ἐμβολιασμένοι καί ξύπνησαν ἀνεμβολίαστοι.
Πρώην... ἐμβολιασμένοι: Εἶναι γεγονός πώς ζοῦμε σέ μιά χώρα πού ἄν οἱ πολῖτες - ἐδῶ καί δύο χρόνια - ἔπαιρναν ἀπολύτως στά σοβαρά τά πεπραγμένα τῆς κυβέρνησης, θά μποροῦσαν κάλλιστα νά... ἔχουν γίνει πρώτης τάξεως τρόφιμοι ψυχιατρείου.

Ἀπό σήμερα, Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, τοὐλάχιστον 300.000 διπλοεμβολιασμένοι πολῖτες (ναί αὐτοί πού θά ἔπαιρναν τήν ἐλευθερία τούς πίσω) οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν κάνει τήν ἐνισχυτική δόση (μετά τό πέρας ἑπταμήνου), ἐγκαταλείπουν τήν πανδημική «ντόλτσε βίτα» πού ἑδραίωσε ἡ νέα πρωθυπουργοκρατία, καί διαβαίνουν τήν πύλη πρός τό ὑγειονομικό ἀπαρτχάϊντ των ἀνεμβολίαστων.

Χάνουν τά «προνόμια» πού ἐκπορεύονται - ὄχι ἀπό τό Σύνταγμα - ἄλλα ἀπό τήν... κοιλιά της Ἀριστείας καί βλέποντας τό δάχτυλο τοῦ Θάνου Πλεύρη νά τούς δείχνει τήν ἔξοδο, κατευθύνονται στήν σκοτεινή πλευρά τοῦ ἥλιου. Ἐκεῖ πού τούς περιμένει οἰκονομική ἀποστράγγιση γιά rapid test, ἀπαγόρευση εἰσόδου σέ κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας, διασκέδασης κλπ., ἄτυπη ἀδυναμία γιά εὕρεση ἐργασίας, στοχοποίηση, κοινωνικός ρατσισμός, ψυχολογικός πόλεμος. Δηλαδή ἕνα κοινωνικό «γκέτο» μέ τά ὅλα του.

Πέφτει σέ κυβερνητική δυσμένεια ἕνας πολίτης πού ἔκανε πέρα ὅλους τούς δισταγμούς του γιά τά πειραματικά σκευάσματα, ἐκβιάστηκε ἀπό τό σύστημα καί (πολλές φορές παρά τή θέληση τοῦ) ἐμβολιάστηκε γιά νά πάρει τήν ἐλευθερία τοῦ πίσω. Γιατί ἔτσι τοῦ ὑποσχέθηκε ὁ πρωθυπουργός, οἱ ὑπουργοί καί τηλε - εἰδικοί.

Καί 2 χρόνια μετά, ἄκουσε τόν Θάνο Πλεύρη νά τοῦ ἀνακοινώνει πώς ἀπό σήμερα αὐτός ὁ ἄνθρωπος θεωρεῖται «ἀνεμβολίαστος». Μιά ψυχρή καί κυνική ἀντιμετώπιση ἀπό ἕναν ὑπουργό Ὑγείας πού ἐπειδή δέν κατάφερε νά γίνει καί πολύ πετυχημένος «ἐξολοθρευτής» τῶν Ἐξαρχείων, βγάζει τό ἄχτι του ἐξολοθρεύοντας πολῖτες καί ἐν γένει τήν ἴδια τή δημοκρατία.

Μιά κυβέρνηση πού «ζωγραφίζει»
Τό πῶς γίνεται ὅμως ἕνας ὑγειονομικά ἐμβολιασμένος, ἐν μία νυκτί νά θεωρεῖται πολιτικά ἀνεμβολίαστος, εἶναι ἕνα «θαῦμα» τῆς ὑγειονομικῆς πολιτικῆς γιά τό ὁποῖο σίγουρα θά παραμιλάνε οἱ ἀκαδημαϊκοί τοῦ μέλλοντος. Ἐνόσῳ πολλές ἀπό τίς χῶρες τῆς ΕΕ ἐγκαταλείπουν μέτρα καί πιστοποιητικά (διότι δέν ἔχουν πλέον λόγο ὕπαρξης), ἐδῶ στήν Ἑλλάδα διδάσκουμε μαθήματα ἀφῃρημένης ὑποχρεωτικότητας.

Χωρίς νά ὑπάρχουν ἐπαρκῆ στοιχεῖα γιά τό ἄν ἡ τρίτη δόση καλύπτει τίς νέες μεταλλάξεις, ἡ κυβέρνηση ὑποβιβάζει ὁλόκληρες κοινωνικές μᾶζες ἀπό τόν «δημοκρατικό» τομέα Α, στόν γκρίζο τομέα Β. Ἀσφαλῶς οἱ δημοκρατίες δέν μποροῦν νά ἔχουν πολῖτες διαφορετικῶν ταχυτήτων, καί ὅπου δέν ὑπάρχει ἰσοπολιτεία δέν ὑφίσταται δημοκρατία.

Ἄλλα εἴπαμε, οἱ πολιτικοί «καλλιτέχνες» τοῦ τόπου μας, δέν χαμπαριάζουν ἀπό αὐτά.

Χωρίς στοιχεῖα, χωρίς δημοσιευμένες καί ἀξιόπιστες βάσεις δεδομένων, χωρίς κἄν κοινή λογική, «ζωγραφίζουν» στήν κοινωνία ὅ,τι τούς κατέβει στό κεφάλι, μέχρι νά ὁλοκληρωθεῖ τό ἔργο ἀπολυταρχικῆς τέχνης. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης σάν ἕνα ἄλλος χαρούμενος «Bob Ross» τῆς πολιτικῆς βλέπει πώς «κάπου ἐκεῖ» ὑπάρχουν 300.000 ἐμβολιασμένοι πού τούς βαφτίζει ἀνεμβολίαστους. Κάπου ἐκεῖ ζεῖ ἕνα πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ μέ λήξη στούς 6 μῆνες καί ἕνα νόσησης μέ λήξη στούς 3 μῆνες. Κάπου παραπέρα ὑπάρχουν μερικές ἑκατοντάδες χιλιάδες συνταξιοῦχοι ἀνεμβολίαστοι πού θά τρῶνε ἕναν κεφαλικό φόρο κατακέφαλα. Κάπου ὑπάρχουν 7.000 ὑγειονομικοί πού θά ἀπολυθοῦν ὄχι γιά ὑγειονομικούς λόγους ἄλλα ἐπειδή δέν ἐπιδεικνύουν «πιστοποιητικό» πολιτικῶν φρονημάτων. Ε... καί κάπου ἐκεῖ νά μήν κρύβονται καί ἄλλα 5 ἑκατομμύρια εὐρώ ὑπέρ ἐνισχύσεως τῶν καναλαρχῶν; Γενικότερα ζωγραφίζει ὁ ἄνθρωπος, κι ἐμεῖς οἱ ἐνοχλητικοί πᾶμε νά τοῦ χαλάσουμε τήν ἔμπνευση.

Ποιός νοιάζεται γιά στοιχεῖα; Ὑποχρεωτικότητα σέ ὅ,τι κινεῖται
Ἔξω ἀπό τήν ὑψηλή τέχνη τοῦ νεοφιλελευθεροφασισμοῦ, στήν πραγματική ζωή, ἐπιστήμονες πού ἀκόμα δέν ἔχουν γίνει (καί αὐτοί) τρόφιμοι ψυχιατρείου, ἀποδοκιμάζουν τίς ἐμμονικές ὑποχρεωτικότητες. Ἡ κα. Λινοῦ χαρακτηριστικά εἶπε πώς: «παίρνουμε μέτρα τά ὁποῖα εἶναι σπασμωδικά ὑπέρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ χωρίς νά ἔχουμε ἀποδείξεις ὅτι γιά την Ὄμικρον 1 καί Ὄμικρον 2 ὁ ἐμβολιασμός εἶναι τόσο ἀποδοτικός, ὅσο ἦταν καί γιά τίς προηγούμενες μεταλλάξεις καί δέν ξέρουμε πῶς θά κινηθεῖ ὁ κορονοϊός».

Ναί, μπορεῖ νά μήν ἔχουμε ἐπιστημονικές ἀποδείξεις, ἄλλα ἔχουμε Θάνο Πλεύρη. Ἔχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Αὐτό πού τό πᾶς; Δέν εἶναι ἀρκετό αὐτό γιά νά ἐφαρμόζεται μιά ξεκρέμαστη ὑποχρεωτικότητα τό μῆνα βρέ ἀδερφέ; Καί ποιά εἶναι ἡ κα. Λινοῦ τέλος πάντων, μπροστά στίς αὐθεντίες της ἀριστείας;

Κανείς ἁρμόδιος δέν ἀσχολήθηκε νά ψάξει γιατί αὐτοί οἱ ἄνθρωποι (πού ἐνδεχομένως εἶναι πολύ περισσότεροι ἀπό 300.000) δέν ἔκαναν τήν ἐνισχυτική δόση.

Ἔνοιωσαν κοροϊδεμένοι καί προδομένοι; Ἔχασαν τήν ἐμπιστοσύνη τους βλέποντας τίς non - stop παλινωδίες τῆς κυβέρνησης; Ἐμφάνισαν κάποια παρενέργεια (σοβαρή ἤ ἤπια) καί δέν βρῆκαν κἄν πρόθυμο γιατρό γιά νά τους τό βεβαιώσει; Ἤ ἁπλά βλέπουν πώς τά σοβαρά κράτη ἀποσύρουν τίς ὑποχρεωτικότητες ἀφοῦ ἡ πανδημία (φαίνεται πώς) ὁδηγεῖται σέ ὕφεση, κι ἔτσι περιμένουν ἐκείνη τήν ἅγια μέρα πού ὁ Θάνος Πλεύρης (μέ βαριά καρδιά) θά παραδεχθεῖ πώς ἕνα πιστοποιητικό δέν πιστοποιεῖ ἀπολύτως τίποτα;

Μέχρι ἐκείνη τή μέρα πού μᾶλλον ἀργεῖ γιά τήν Ἑλλάδα, θά παραμένουμε δέσμιοι τῶν συγκλονιστικῶν ἐμπνεύσεων τῆς κυβέρνησης, μέ τελευταία προσθήκη τό καταπληκτικό μάθημα: «πώς ὁ ἐμβολιασμένος μπορεῖ νά γίνει ἀνεμβολίαστος μέσα σέ ἕνα βράδυ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.