12 Ιαν 2022

Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεῶν, Σίμος Δανιηλίδης: «Βρῆκα μοριακά τέστ μέ 7 εὐρώ καί ὁ ΕΟΔΥ μέ μπλόκαρε»

Καταπέλτης εἶναι ὁ δήμαρχος Νεάπολης - Συκεῶν Σίμος Δανιηλίδης γιά τό θέμα τῆς ἀγορᾶς τῶν PCR tests ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ δήμου πού προκάλεσε πανελλήνιο ἐνδιαφέρον, ἀφοῦ ἡ τιμή πού πῆρε μέ δημοπρασία (27 εὐρώ) εἶναι κατά πολύ χαμηλότερη ἀπό τό πλαφόν (47 εὐρώ) πού ἀνακοίνωσε ἡ κυβέρνηση!
Αὐτή ἡ πολύ μεγάλη διαφορά ἀποκαλύπτει τό μέγεθος τῆς αἰσχροκέρδειας σέ βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, πού «υἱοθετεῖ» προφανῶς καί ἡ ἴδια ἡ κυβέρνηση, ἀφοῦ τήν ἀνακοίνωση γιά τήν τιμή τοῦ PCR τήν ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ ὑπουργός Ἀνάπτυξης Ἀδωνις Γεωργιάδης καί ἐπέμεινε ὅτι δέν μποροῦσε νά κάνει κάτι καλύτερο. Οἱ νέες συγκλονιστικές ἀποκαλύψεις πού κάνει... ὁ δήμαρχος Νεάπολης - Συκεῶν, μιλῶντας ἀποκλειστικά στή «δημοκρατία» ξεγυμνώνουν ἕνα ὁλόκληρο «κύκλωμα» πού λυμαίνεται τόν χῶρο τῆς ὑγείας σέ βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί εἶναι σαφές ὅτι θά πρέπει νά ἀπασχολήσουν σοβαρά τή Δικαιοσύνη! Ὁ δήμαρχος ἀνέφερε μιλῶντας στήν ἐφημερίδα μας:

«Τούς ἔστειλα ὅλους ἀδιάβαστους, γιατί ἔψαξα τό θέμα καί καθαρά μέ βάση τόν νόμο ἔκανα διαγωνισμούς, ξεκινῶντας ἀπό τό 2020, ὅταν θέλαμε μοριακά τέστ στούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, στά ΚΑΠΗ κ.λπ. Τότε ἔμαθα ὅτι τό μοριακό κοστίζει 140-150 εὐρώ, ἀλλά ἐάν τό παίρναμε σάν δῆμος, χωρίς ἀπόδειξη (!), μπορούσαμε μέ 120 εὐρώ "μαῦρα". Πῶς θά γίνει αὐτό, ρέ παιδιά; Φυλακή δέν πάω γιά κανέναν. Ἔψαξα τήν παγκόσμια ἀγορά καί ἦταν τρομερά "καπελωμένο", ἔκανα διαγωνισμό στόν δῆμο, στά μέσα του 2020, καί τό πήραμε μέ 40 εὐρώ, γιά 1.500 τεμάχια. Στό τέλος τοῦ 2020 κάνω νέο διαγωνισμό, μέ διαφανεῖς διαδικασίες, τό παίρνουμε στά 33 εὐρώ, γιά 1.500 τεμάχια. Ἡ τρίτη δημοπρασία ἔγινε τόν Αὔγουστο τοῦ 2021 καί τό κλείνουμε στά 29 εὐρώ, ἀλλά τήν ἴδια στιγμή κάνει δημοπρασία τό νομικό πρόσωπο τοῦ δήμου, πού ἐξυπηρετεῖ τίς ἀνάγκες τῶν ΚΑΠΗ, τῶν βρεφονηπιακῶν σταθμῶν, ἀρχές Σεπτεμβρίου 2021, καί τό βρίσκει τό μοριακό τέστ στά 27 εὐρώ, μέ ἐπίσημο διαγωνισμό, παρακαλῶ. Τί ἔπρεπε νά κάνουμε; Νά τό πληρώσουμε μέ 47; Νέο διαγωνισμό θά κάνω τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2022 καί πιστεύω ὅτι θά τό βροῦμε κάτω ἀπό 25 εὐρώ».

Καί γιά τίς δικές του ἐνέργειες ἀναφέρει: «Ὅλη αὐτή ἡ οἰκονομική διαφορά μέ ὁδήγησε στή σκέψη νά φτιάξω στόν δῆμο ἕνα ἀνάλογο δημοτικό ἐργαστήριο γιά PCR καί τό ἔψαξα πολύ καλά. Ξέρετε πόσο βρῆκα τήν τιμή τοῦ PCR ἀπό τούς χονδρέμπορους; Κάθεστε; Μόλις 7 εὐρώ... Πρός ἑπτά εὐρώ, ἐάν παίρναμε 1.500 τεμάχια, καί 10 εὐρώ γιά 1.000 τεμάχια, καί φυσικά τρελάθηκα. Δέν εἶναι δυνατόν τόσο μεγάλη αἰσχροκέρδεια».

Μετά, τί κάνατε;

Ἔψαξα τήν περίπτωση ἀγορᾶς ἐξοπλισμοῦ, γιά τή δημιουργία του ἐργαστηρίου, καί βρῆκα μεταχειρισμένα μηχανήματα ἀπό τήν Εὐρώπη, τριετίας καί πενταετίας, ἀπό 7.500 ἕως 10.000 εὐρώ! Τό ἔψαξα τό θέμα καί γιά καινούργια μηχανήματα ἡ ἀνώτερη τιμή πού βρῆκα ἦταν 35.000-40.000 εὐρώ, γιά σύγχρονο ψηφιακό ἐξοπλισμό καί γιά ἐξέταση ἕως 96 ἄτομα συγχρόνως! Θά μπορούσαμε, δηλαδή, νά ἐξετάζουμε συγχρόνως 96 ἄτομα, καί μάλιστα μέ πολύ χαμηλές τιμές, ἀφοῦ ὁ δῆμος δέν θέλει νά βγάλει λεφτά ἀπό τούς δημότες του. Μέ μπλόκαρε ὅμως ὁ ΕΟΔΥ, δέν μέ ἀφήνει νά τό κάνω...

Γιατί;

Γιατί μᾶς εἶπαν ὅτι δέν κάνουν συμβάσεις μέ τούς δήμους, δέν ὑπάρχει νόμος πού νά τό ἐπιτρέπει καί νά τό καλύπτει, γιά νά μᾶς ἀποθαρρύνουν. Ἐνῶ ἐγώ τά εἶχα κανονίσει ὅλα μέ τούς συνεργάτες μου, νά φτιάξουμε τό ἐργαστήριο καί νά βοηθήσουμε τούς συμπολῖτες μας νά βρίσκουν τό PCR σέ πολύ φθηνή τιμή. Σᾶς εἶπα, ἀγορά 7 εὐρώ!

Σᾶς τηλεφώνησε ὁ ὑπουργός Ἀνάπτυξης Ἀδωνις Γεωργιάδης καί λέγεται ὅτι σᾶς ἐπιτέθηκε, τί συνέβη ἀκριβῶς;

Αὐτά πού λέει ὁ Πολάκης δέν ἰσχύουν. Οὔτε μοῦ ἐπιτέθηκε οὔτε μέ ἔβρισε, αὐτό ἔλειπε. Μοῦ εἶπε ἁπλῶς γιά ποιόν λόγο δέν μπορεῖ νά κατεβάσει τίς τιμές καί μοῦ εἶπε ὅτι θά τόν ξεφωνήσουν ἀπό τόν ἰατρικό σύλλογο ἐάν τό κάνει. Μοῦ εἶπε ἀκόμη ὅτι σέ μιά μικρή ἐπαρχία δέν μπορεῖ τό μικροβιολογικό ἐργαστήριο νά ζήσει ἐάν βάλουμε κατώτερη τιμή, γιατί αὐτοί δέν ἔχουν τά μηχανήματα στήν ἐπαρχία, δέν ἔχουν τόν ἐξοπλισμό καί ἔτσι στέλνουν τά δείγματα γιά ἔλεγχο σέ μεγάλα ἐργαστήρια καί πρέπει νά πάρουν καί τό... ποσοστό τους, ὡς μεσάζοντες!

Ναί, ἀλλά ὑπάρχει ἀνακοίνωση τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθήνας. Σᾶς εἶπε κάτι ὁ κ. Γεωργιάδης γιά τόν κ. Πατούλη;

Ναί, μοῦ εἶπε ὅτι ὁ Πατούλης μπῆκε ὠρυόμενος στό γραφεῖο του, οὔρλιαζε ἐναντίον μου καί μετά ἔβγαλε ἀνακοίνωση σάν Ἰατρικός Σύλλογος Ἀθήνας. Ὁ Πατούλης ἀκόμη μιά φορά ἐμφανίζεται κατώτερος τῶν περιστάσεων, ἀντί νά κοιτάξει τίς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας, ἐξυπηρετεῖ τά συμφέροντα τῆς κλειστῆς συντεχνίας. Δέν βλέπει ὁ ἄνθρωπος τή φτώχεια τοῦ κόσμου, τά προβλήματα ἀπό τόν κορονοϊό, δέν βλέπει νά ἐλαφρύνει τόν λαό, ἀλλά νά διατηρήσει τήν κερδοσκοπία. Ἄς τόν κρίνουν ἄλλοι, εἶναι ὅμως ἐκτεθειμένος.

Τώρα τί σκέφτεστε νά κάνετε;

Θά φανεῖ στήν πορεία. Ἀπό αὐτά πού σᾶς εἶπα, μπορεῖτε νά βγάλετε τά συμπεράσματά σας γιά τήν αἰσχροκέρδεια πού ἐπικρατεῖ. Κρίμα...

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.