10 Δεκ 2021

ΟΗΕ καί Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης τάσσονται κατά τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ, ἀλλά ὁ Κ. Μητσοτάκης «ξέρει» καλύτερα

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἐνῶ ὁ ΟΗΕ τάσσεται κατά τῆς καταπάτησης δικαιωμάτων καί κατά τῶν ὁριζόντιων προστίμων, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης χαράζει τόν δικό του μοναχικό δρόμο...
Ἐνῶ ἡ χώρα μας ἀναδεικνύεται συμπρωταγωνίστρια (ἀγκαζέ μέ τήν Αὐστρία) σέ μέτρα πού προάγουν τόν ἐκφασισμό τῆς Εὐρώπης (μέ πρόσχημα τήν καταπολέμηση τῆς πανδημίας), ἄλλη μιά ἠχηρή παρέμβαση ἦρθε νά δείξει πώς οἱ πρακτικές ὑποχρεωτικότητας εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνες. Αὐτή τή φορά ἐκ μέρους τοῦ ΟΗΕ.

Σεβασμό στά ἀνθρώπινα δικαιώματα ζητᾶ ὁ ΟΗΕ
Ἡ Ὕπατη Ἁρμοστής τοῦ ΟΗΕ γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, Μισέλ Μπατσελέτ, δήλωσε πώς «ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός δέν εἶναι ποτέ ἀποδεκτός» καί ὁποιαδήποτε μορφή ὑποχρέωσης πρέπει νά γίνεται ὁπωσδήποτε μέ σεβασμό στά ἀνθρώπινα... δικαιώματα.

Ξεκαθάρισε πώς αὐστηρά μέτρα γιά ἐμβολιασμούς «θά πρέπει νά λαμβάνονται ὑπόψη μόνο ὅταν τά λιγότερο παρεμβατικά μέτρα, ὅπως ἡ χρήση μάσκας καί ἡ κοινωνική ἀπόσταση, ἔχουν ἀποδεδειγμένα ἀποτύχει».

Σημείωσε πώς ὅπου ἐπιλεχθεῖ νά ἐπιβληθοῦν κυρώσεις: «θά πρέπει νά εἶναι ἀναλογικές καί νά ὑπόκεινται σέ ἔλεγχο ἀπό τίς δικαστικές ἀρχές». Καί πώς εἶναι ἀπαραίτητο νά ὑπάρχουν «διαδικαστικές ἐγγυήσεις» ὥστε νά ἰσχύει τό «δικαίωμα προσφυγῆς σέ κάθε μορφή ποινῆς, ἐνώπιον μιά δίκαιης καί ἀνεξάρτητης ἀρχῆς».

«Σέ καμία περίπτωση δέν πρέπει οἱ ἄνθρωποι νά ἐμβολιάζονται διά τῆς βίας, ἀκόμη κι ἄν ἡ ἄρνηση ἑνός προσώπου νά συμμορφωθεῖ μέ μιά ὑποχρέωση ἐμβολιασμοῦ μπορεῖ νά ἔχει νομικές συνέπειες, ὅπως γιά παράδειγμα τήν ἐπιβολή ἁρμόζοντος προστίμου», δήλωσε ἡ Ὕπατη Ἁρμοστής.

Τό ὑγειονομικό χαράτσι εἶναι ἐκβιαστικό βασανιστήριο
Παρά τό ὅτι ὑπάρχει ψήφισμα τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης πού ἀπαγορεύει τόν ἄμεσο ἤ ἔμμεσο ἐξαναγκασμό γιά ἐμβολιασμό, καί παρά τή στάση τοῦ ΟΗΕ πού καταδικάζει τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό καί δικαιολογεῖ πρόστιμα μόνο ὡς τελευταία «λύση» καί μόνο μέ ἐνεργές δικλεῖδες ἀσφαλείας, ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδας βαδίζει τόν δικό του ἀπολυταρχικό δρόμο.

Τό ἀνήθικο χαράτσι πού ἐπέβαλλε στούς ἄνω τῶν 60, εἶναι ἕνα ἀπολύτως ὁριζόντιο μέτρο πού δέν ἔχει καμία σχέση μέ ἀναλογικότητα. Ἐξισώνει πλούσιους καί φτωχούς καί χτυπάει ἀλύπητα τούς δεύτερους.

Οἱ ἀποφάσεις παίρνονται μέ συνοπτικές διαδικασίες, οἱ δικαστικές ἀρχές ἀκολουθοῦν τήν... οὐρά τῶν κυβερνητικῶν ἀποφάσεων, τό Στέ ἀποφαίνεται μονάχα γιά ὅσους (λίγους) καταφεύγουν σέ αὐτό καί λειτουργεῖ μονίμως ὡς «χειροκροτητής» τῶν ἐμπνεύσεων τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ἡ μορφή ὑποχρεωτικότητας πού ἐφαρμόζεται στό χαράτσι τῶν 100 εὐρώ, παραβιάζει ἄμεσα τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Δέν πρόκειται κἄν γιά ἔμμεσo, ἄλλα γιά ἄμεσo ἐξαναγκασμό, ἀφοῦ γιά κάποιους τό νά στερηθοῦν 100 εὐρώ ἀποτελεῖ ἄμεσο κίνδυνο γιά τήν ἐπιβίωση τούς. Ὄχι σάν σχῆμα λόγου, ἄλλα ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ.

Ἡ δαμόκλειος σπάθη τῆς πείνας καί ἡ ὠμή προσβολή τῆς ἀξιοπρέπειας, τί ἄλλο μπορεῖ νά εἶναι παρά ἀληθινά βασανιστήρια πού ἐπιβάλλει τό ἴδιο τό κράτος; Καί πώς μποροῦν νά ἰσχυρίζονται πώς «ἦταν ἡ τελευταία λύση» ἀπό τή στιγμή πού μόνο ἡ Ἑλλάδα (μαζί μέ τήν Αὐστρία) ἔχει προχωρήσει σέ αὐτή; Οἱ ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Εὐρώπης πού διατηροῦν τεράστιες ἐπιφυλάξεις στό θέμα τῆς ὑποχρεωτικότητας βρῆκαν... ἄλλες λύσεις; Ἡ Σουηδία τῶν μηδενικῶν lockdown τί λύση βρῆκε καί ἔχει ἐλέγξει τήν πανδημία σέ μεγάλο βαθμό; Οἱ σκανδιναβικές χῶρες τί λύσεις βρῆκαν;

Προφανῶς γιά τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, ὁ κεφαλικός φόρος δέν ἦταν «ἡ τελευταία», ἄλλα ἡ πιό βολική λύση, γιά νά καλύψει τήν τραγική ἀνεπάρκεια τοῦ πίσω ἀπό ἕνα νέο κυνήγι μαγισσῶν. Πού στή προκειμένη περίπτωση εἶναι «κυνήγι» ἀνυπεράσπιστων γερόντων. Ἔσχατο σημεῖο πολιτικῆς παρακμῆς.

Φταίει ὁ... λαός, ὅταν ὑπάρχει τέτοιο κομφούζιο;
Ἀφοῦ ἡ κυβέρνηση ἐπένδυσε σέ ἕνα τεχνητό ἐπικοινωνιακό κατασκεύασμα ὅπου ἡ τρομοκρατία πρός τό κοινό ἔγινε αὐτοσκοπός, τά ἐμβόλια παρουσιάστηκαν ὡς πανάκεια, ἡ κίτρινη κάρτα ἔγινε «ἀπαγορευμένη» λέξη, τά μονοκλωνικά ὑποβιβάστηκαν, οἱ ΜΕΘ ἔγιναν «ἀχρείαστες» καί ἡ «ἔξοδος ἀπό τό τοῦνελ» ἦταν συνεχῶς 2 ἑβδομάδες μακριά, μετά κατηγόρησε τόν κόσμο πού ἀντιμετωπίζει ὅλη αὐτή τήν τερατώδη διαχείριση μέ ἀντιδραστική συμπεριφορά.

Σαφῶς δέν φταίει ἡ ἀντιδραστική συμπεριφορά, ἄλλα οἱ τακτικές τῆς κυβέρνησης πού τήν προκαλοῦν συνεχῶς. Τά δεδομένα μεταβάλλονται κατά ριπάς καί ἡ διέξοδος ἀπό τόν λαβύρινθο τῆς πανδημίας ὁλοένα καί ἀλλάζει θέση.

Ἡ (κάποτε διαφημιζόμενη) 95% ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐμβολίων, ἔγινε τελικά ἀνάγκη γιά τρίτη ἤ καί τέταρτη δόση. Ἡ ἀπόσταση μεταξύ δεύτερης καί τρίτης δόσης πῆγε στούς 6 μῆνες , μετά στούς 4 καί τέλος... κατοχυρώθηκε στούς 3. Τό «τελευταῖο μίλι» πού θά διανύαμε, ἔγινε διαμοιρασμός καινοφανῶν «προνομίων» μέ ἡμερομηνία λήξης.

Ἡ ἐπιχείρηση «ἐλευθερία» ἔγινε ἐπιχείρηση ἐπιδότησης «δικαιωμάτων» σέ credits. Τό περιβόητο τεῖχος ἀνοσίας δέν χτίστηκε ποτέ καί στή θέση του ὑψώθηκε ἕνα τεῖχος ὁμηρίας μέ πιστοποιητικά «ὑγειονομικῶν φρονημάτων». Οἱ ὑποχρεωτικοί ἐμβολιασμοί γιά τούς ὁποίους οἱ κυβερνητικοί ἔλεγαν πώς δέν μποροῦν νά ἐφαρμοστοῦν σέ μιά δημοκρατία, πλέον διαφημίζονται ἀπό τόν πρωθυπουργό στό CNN, σάν παράδειγμα πρός μίμηση.

Πότε μέ δωροκάρτες καί δωρεάν gigabytes γιά τούς νέους, πότε μέ καψόνια τῶν ἀνεμβολίαστων στούς ἀνοιχτούς χώρους καί πότε μέ χαράτσια - λαιμητόμους, ὅλη ἡ ἐκστρατεία ἐμβολιασμοῦ βασίζεται σέ μαστίγια καί καρότα πού προσβάλλουν τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ λαοῦ.

Πώς λοιπόν νά χτιστεῖ σχέση ἐμπιστοσύνης μεταξύ λαοῦ καί ἡγεσίας, μέσα σέ ἕναν τέτοιο κυκεῶνα; Πῶς μπορεῖ νά νοιώσει ὁ ἑλληνικός λαός πώς ἔχουν ὁποιοδήποτε ἀντίκρισμα τά ψηφίσματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου ἤ οἱ προειδοποιήσεις τοῦ ΟΗΕ; Ὁ πρωθυπουργός ὄχι μόνο ἀψηφᾶ ὅλες τίς προειδοποιήσεις ἀπό διεθνεῖς ὀργανισμούς, ἄλλα βάζει πλώρη γιά νέες μορφές ὑποχρεωτικότητας. Καί τό πιό ἐπικίνδυνο ἀπό ὅλα εἶναι πώς δηλώνει καί ὑπερήφανος γι' αὐτό...
sportime

2 σχόλια:

 1. Κουλης...Μασκούλης...

  ο παγκόσμιος μπροστάρης
  του απολυταρχισμού...

  ...

  δεν μπορείτε να... πείτε ...
  η ...κυρά η ιστορία,
  αν και γερασμένη...
  -με τα μυαλά της χαμένα... κάπου...
  μεταξύ...Μακεδονίας και Σκοπίων...-

  δεν χάνει το...ενίοτε...ιδιότυπο
  χιούμορ της...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΗ 10-20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.