10 Δεκ 2021

π. Γεώργιος Σχοινάς: "Ἡ ἀπάντηση στήν κατάσταση τῆς πνευματικῆς ἀκαρπίας, εἶναι ἡ συνταγή τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας"

Ἄν μέ τέτοια ἐπιμονή, ὑπομονή, ταπεινή διάθεση καί ἐπίμονη πίστη, σταθεῖ ὁ ἄνθρωπος μπροστά στόν Θεό καί τοῦ ζητήσει, θά εὐλογήσει ὁ Θεός νά τεκνογονήσει πνευματικά καρπούς πού θά ἀλλάξουν τήν ὕπαρξη τοῦ καί θά χαίρεται ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ μαζί του.
Ἱερά ἀγρυπνία τελέστηκε τήν Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου (Ἡ σύλληψις τῆς ἁγίας Ἄννης τῆς μητρός τῆς Θεοτόκου) στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας κήρυξε τόν θεῖο λόγο, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Σχοινάς, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ὁ π. Γεώργιος στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν ἑορτή τῆς σύλληψης τῆς ἁγίας Ἄννης, ὅπου σύμφωνα μέ τήν... διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, σάν σήμερα συνελήφθη, μέ φυσιολογικό μέν τρόπο, πλήν ὅμως θαυμαστό καί θαυματουργικό, ἡ Θεοτόκος, μέσα στήν κοιλία τῆς μητρός Της.

Καί ὅπως ἐξήγησε, ἦταν θαυματουργικός ὁ τρόπος γιατί ἡ Ἄννα ἦταν στείρα,στεῖρα, ἦταν μεγάλη σέ ἡλικία, ὅπως καί ὁ Ἰωακείμ, ἀλλά δέν εἶχαν χάσει τήν ἐλπίδα τους. Προσεύχονταν, ὑπέμεναν καί ἐπέμεναν, νά ζητοῦν ἀπό τόν Θεό νά τούς δώσει καρπό κοιλίας.

«Καί ὁ Θεός βλέποντας τήν σταθερή τους πίστη, τήν ὑπομονή τους, σέ αὐτό τό ὄνειδος τῆς ἀτεκνίας, πού τότε ἦταν πολύ ἔντονο, τούς δίνει καρπό κοιλίας τό εὐγενέστερο καί καθαρότερο πλάσμα πού ὑπῆρξε, ὑπάρχει καί θά ὑπάρξει στόν κόσμο. Ἐκείνη πού ἀργότερα ἀξιώνεται νά φέρει στά δικά Της σπλάχνα, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, τόν ἴδιο τόν λυτρωτή τοῦ κόσμου.»

Ὁ Θεός ἀνταποκρίνεται στήν μεγάλη τους ἐπιθυμία καί τήν ἀνάγκη τους, συνέχισε ὁ π. Γεώργιος, καί ἀνταποκρίνεται μέ τρόπο τόσο ἔντονο καί ἐμφατικό, ξεπερνῶντας τούς ὅρους τῆς φύσης.

Πολλοί ἄνθρωποι, τόνισε, βιώνουν τόν σταυρό τῆς ἀτεκνίας καί κάποιοι ἀπό αὐτούς ἀξιώνονται, πολλές φορές καί μέ τίς πρεσβεῖες τῆς ἁγίας θεοπρομήτορος Ἄννης, νά κάνουν παιδί ἤ καί παιδιά ἀκόμη.

«Πολύ μεγαλύτερο θαῦμα θά ἦταν, ἐμεῖς οἱ στεῖροι καί ἄκαρποι πνευματικά, νά μπορέσουμε μέ τίς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων Ἰωακείμ καί Ἄννης, νά φέρουμε καρπό. Γιατί αὐτό εἶναι μία στείρωση καί μία ἀκαρπία, ἡ ὁποία εἶναι πολύ χειρότερη ἀπό τήν βιολογική στειρότητα.

Γιατί πάρα πολύ ἄνθρωποι, ἀγωνίζονται, συμμετέχουν στά μυστήρια καί τίς ἀκολουθίες, ἀλλά δέν ἔχουν καρπούς πνευματικούς. Ζοῦν μία πνευματική στειρότητα, τόσο βασανιστική, πού μπορεῖ νά κρατάει γιά πολλά χρόνια. Σέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἴσως κάτι λείπει, ἀλλά καί γιά κάποιο λόγο καί ὁ Θεός ἀφήνει αὐτήν τήν κατάσταση, πολλές φορές καί γιά πολλά χρόνια.»

Ἡ ἀπάντηση σέ αὐτήν τήν κατάσταση πνευματικῆς στείρωσης καί παντελοῦς ἀκαρπίας, προχώρησε ὁ π. Γεώργιος, εἶναι ἡ συνταγή τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας.

Ὑπομονή, πού σημαίνει ὅτι σηκώνει ὁ ἄνθρωπος ὅλη αὐτήν τήν ἔλλειψη πνευματικῆς εὐχαρίστησης, τήν πνευματική αὐτή ξηρασία.

Ἐπιμονή, στό νά ζητάει, ὄχι κάτι ἀπό τόν Θεό, ἀλλά τόν ἴδιο τόν Θεό, νά ἔρθει στήν ζωή του καί νά τήν ἀλλάξει.

Πίστη, πού ὅσο κι ἄν φυλλοροεῖ καί τείνει νά ἐξαλειφθεῖ, πρέπει πεισματικά νά τήν κρατήσει μέσα του.

Καί μία σαφῆ ταπεινή τοποθέτηση, ὅτι δέν ἀξίζει καί δέν μπορεῖ νά ἔχει καρπούς, ἀλλά ξέρει ὅτι ὁ Θεός καί μπορεῖ καί θέλει νά τοῦ δώσει καρπούς, καί νά γεμίζει ἡ ὕπαρξη του ἀπό την χάρη Του.

«Κι ἔτσι νά εἶναι ἡ προσευχή του καυτή, τά δάκρυα νά ἀρχίσουν νά κυλοῦν στά μάτια του, ἡ μετάνοια τοῦ νά εἶναι οὐσιαστική, ἡ ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο νά μήν εἶναι μιά καθηκοντολογική ἀνταπόκριση σέ ἕνα «πρέπει», ἀλλά νά βγαίνει ἀπό τήν καρδιά του ὡς φυσική κίνηση.

Ἄν μέ τέτοια ἐπιμονή, ὑπομονή, ταπεινή διάθεση καί ἐπίμονη πίστη, σταθεῖ μπροστά στόν Θεό καί τοῦ ζητήσει, θά εὐλογήσει ὁ Θεός νά τεκνογονήσει πνευματικά καρπούς πού θά ἀλλάξουν τήν ὕπαρξη τοῦ καί θά χαίρεται ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ μαζί του.»

Ἄν κάποια φορά, παρατήρησε ὁ π. Γεώργιος, δέν τό πετυχαίνει αὐτό καί περνάει ἡ ζωή του χωρίς σοβαρούς πνευματικούς καρπούς, εἶναι ἐπειδή συνήθως, δέν ἔχει υἱοθετήσει τόν τρόπο τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας, την, ἐν ὑπομονῇ καί ἐπιμονῇ, ταπεινή ἐκζήτηση τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ.

Γιά νά κλείσει τόν λόγο του:

«Ἄς μήν καμπτόμαστε, ἄς μήν χάνουμε τό θάρρος μας, ἄς μήν ἀπελπιζόμαστε, ἄς ζητήσουμε ἀπό τόν Θεό, ἀπό αὐτήν τήν στιγμή καί ἔπειτα, μέ αὐτόν τόν τρόπο, νά στείλει την χάρη Του καί τό ἔλεος Τοῦ.

Καί τήν στείρα καί ἔρημο ψυχή μας, νά τήν κάνει νά βλαστήσει καρπούς πνευματικούς, καί μέσα ἀπό αὐτούς νά ἔρθει ἐν τέλει καί μέσα σέ ἐμᾶς νά γεννηθεῖ, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου, ὁ ἴδιος ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς Χριστός.»

Τήν ὁμιλία μπορεῖτε νά τήν παρακολουθήσετε ἐδῶ:


«ΕΝΟΡΙΑ ἐν δράσει 2021»: π. Γεώργιος Σχοινάς: Ἡ ἀπάντηση στήν κατάσταση τῆς πνευματικῆς ἀκαρπίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.