7 Δεκ 2021

π. Παῦλος Ντανᾶς: "Ἰλιγγιά ὁ νοῦς μας, ὅταν συνειδητοποιοῦμε ὅτι τέτοια λόγια ἑνός Ἐπισκόπου καί ἑνός κληρικοῦ κρύβουν ἐμπάθεια, κακότητα, σκληροκαρδία"

Ἀγρίνιο 5-12-2021
Πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο καί πατέρα Ἰωάννη Βάθη
Αὐτές τίς Ἅγιες μέρες τῶν Χριστουγέννων τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας δοκιμάζεται ἀπό τήν ἀσθένεια τοῦ πνευματικοῦ μας πατέρα καί Ἁγίου Ἐπισκόπου καθώς ἐπίσης καί ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἀγαποῦν καί σέβονται τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας στόν Ὀρθόδοξο κόσμο. Δέ θά πῶ τίποτα ἐγώ. Ἕνας γονιός μοῦ ἔγραψε τά ἑξῆς: «Σήμερα ὅλοι προσευχόμαστε γιά ἐκεῖνον πού ἐναποθέσαμε στό πετραχήλι του τήν πνευματική μας ζωή.... γιά τόν πνευματικό μας Πατέρα καί Γέροντα πού γιά ὅλους μας εἶναι ἡ καταφυγή καί ἡ παρηγορία. Προσευχή γιά τόν ταπεινό Ἱεράρχη πού ἀκόμα στίς καρδιές μας ἔχει παραμείνει ὁ Σεβάσμιος παπα-Κοσμᾶς. Ἀλλά σήμερα εἶναι ἡμέρα προσευχῆς. Νά μᾶς λυπηθεῖ ὁ Πανάγαθος Θεός, νά τόν κρατήσει... ἀκόμα ἀνάμεσά μας. Εἴθε νά μᾶς εὐλογεῖ μέ τήν παρουσία του καί νά μᾶς καθοδηγεῖ μέ τήν ἁγιότητά του».
Ἡ θλίψη μας ὅμως, ἔγινε πιό ἀνυπόφορη ἐξαιτίας σας Σεβασμιώτατε, πού τόν ὑποτιμήσατε καί φθάσατε στό σημεῖο νά τόν χαρακτηρίσετε «μικρόνοα», πού σύμφωνα μέ τόν γλωσσολόγο κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη, μικρόνους εἶναι αὐτός πού χαρακτηρίζεται ἀπό περιορισμένη διανοητική ἱκανότητα. Ἄς γνωρίζετε ὅμως, ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἔχει δυό πτυχία, τό Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατηγορεῖτε ὡς «μικρόνοα» ἕναν Ἱεράρχη πού ἔχει Ὀρθόδοξο φρόνημα, Ἐκκλησιαστική Παιδεία, ζηλωτή τῶν Πατρικῶν παραδόσεων, θερμουργό Ἱεροκήρυκα, Πνευματικό Πατέρα σαράντα καί πλέον κληρικῶν, πού ἀντιτίθεται στόν Οἰκουμενισμό καί στήν Νέα Ἐποχή. Ἐδῶ γιά τόν Μητροπολίτη μας ἰσχύουν τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν» (Α΄ Κορ. 4, 10).
Κατηγορεῖτε ἕναν Ἐπίσκοπο «ἀνεπίληπτον... νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτήν, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλ᾿ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον...» (Α΄ Τιμ. 3, 2-3). Ἀλήθεια, δέν μποροῦμε νά διανοηθοῦμε πώς φθάσατε ἐσεῖς ὡς Ἐπίσκοπος νά ἐκφράζεστε μέ τόσο σκληρά λόγια, γι' αὐτούς πού δέν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ «Κρέμασμα θέλουν ἔμ, τί; Ἡ Ἐκκλησία ἔχει κανόνες. Ὅπου δέν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος». Καί σείς πάτερ Ἰωάννη ὑβρίζετε ὅσους δέν ἐμβολιάστηκαν καί τούς ὀνομάζετε «ψευτοομολογητές» καί «ἀνηθίκους».

Ἰλιγγιά ὁ νοῦς μας, ὅταν συνειδητοποιοῦμε ὅτι τέτοια λόγια ἑνός Ἐπισκόπου καί ἑνός κληρικοῦ κρύβουν ἐμπάθεια, κακότητα, σκληροκαρδία, ἄρνηση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τοῦ πλησίον, ἀκύρωση τοῦ Εὐαγγελίου. Μιμεῖστε τούς παπικούς τοῦ Μεσαίωνα, πού μέ τήν Ἱερά Ἐξέταση ἔριχναν στήν πυρά ὅσους δέν συμφωνοῦσαν μαζί τους, καθώς ἐπίσης μιμεῖστε καί τούς τζιχαντιστές καί ὅλους ἐκείνους πού ἐμφοροῦνται ἀπό φανατισμό καί μισαλλοδοξία.
Μέ την χάρη τοῦ Θεοῦ δέν θά ἐμβολιαστοῦμε, Σεβασμιώτατε καί πάτερ Ἰωάννη. Γιά ποιούς λόγους;
  • γιατί ὅλα τά ἐμβόλια κατά τοῦ κορονοϊοῦ εἶναι λουσμένα στά αἵματα ἀθώων ἐμβρύων,
  • γιατί καταστρατηγεῖται τό θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας,
  • γιατί ἡ Ἑλλάδα εἶναι χώρα Δημοκρατική. Εἶπε κάποιος σοφός: «Ἐλευθερωθήκαμε ἀπό τούς Τούρκους καί σκλαβωθήκαμε ἀπό τόν κορονοϊό μετά ἀπό 200 χρόνια»
  • γιατί δέν μποροῦμε νά δεχθοῦμε τά «ἀργυρώνητα» κοπροκάναλα, τά ὁποῖα ἀπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ πολεμοῦν τούς μή ἐμβολιασμένους, διαφημίζουν τά ἐμβόλια καί ἀναλίσκονται σέ μιά πεθαμενολογία, πολύ δέ περισσότερο ὅταν ἡ πολεμική αὐτή στρέφεται ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Ἁγίων Μυστηρίων.
  • γιατί ζοῦμε τήν ἀπολυταρχία, τήν ὑγειονομική δικτατορία καί τήν θεοποίηση τῆς ἐπιστήμης καί τῆς ὑγείας. Στήν ἀπό 28/11/2021 ἐμπεριστατωμένη μελέτη τοῦ πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου (Ἰατρός - Ψυχίατρος καί Διδάκτωρ Βιοηθικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν), ἀναφέρεται ὅτι: ἡ ἐπιστήμη δὲν εἶναι αὐτόνομη. Εἶναι φυσικὴ συνέπεια τοῦ κατ' εἰκόνα, δώρημα τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπον γιὰ τὴν ἀνάψυξή του, λόγῳ τῶν συνεπειῶν, ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν παράχρηση τοῦ αὐτεξουσίου του στὸν Παράδεισον. ὁ Κύριος ''ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ, καὶ ἰατρὸν ἔκτισε καὶ μυρεψόν καὶ φάρμακα ἐκ γῆς (Σοφία Σειράχ, 38, 1-9)''. ἡ αὐτόνομη ἐπιστήμη καταντᾶ σὲ ''αὐτονομία πλάνης (Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγος 39, 7, P.G. 36,341c)'', δηλαδή εἰδωλολατρεία κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο.
  • γιατί δέν ἀπαρνούμαστε τόν Παντοδύναμο Θεό καί δέν φοβόμαστε ἕναν κορονοϊό,
  • γιατί μέ αὐτόν τόν τρόπο ἑτοιμάζεται ἡ Παγκόσμια Δικτατορία τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ἐμεῖς θά ἀκολουθήσουμε τήν προτροπή τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ «Τοῦτο σᾶς λέγω καὶ σᾶς παραγγέλω· κἂν ὁ οὐρανὸς νὰ κατεβῆ κάτω, κἂν ἡ γῆ νὰ ἀνεβῆ ἐπάνω, κἂν ὅλος ὁ κόσμος νὰ χαλάση, σήμερον, αὔριον, νὰ μὴ σᾶς μέλλη τί ἔχει νὰ κάμη ὁ Θεός. Τὸ κορμί σᾶς ἂς τὸ καύσουν, ἂς τὸ τηγανίσουν· τὰ πράγματά σας ἂς σᾶς τὰ πάρουν· μὴ σᾶς μέλλει· δώσατέ τα· δὲν εἶνε ἰδικά σας. Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δυὸ ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέση, δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρη, ἐκτὸς καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας. Αὐτὰ τὰ δυὸ νὰ τὰ φυλάγετε, νὰ μὴ τὰ χάσετε.»
Σᾶς παρακαλῶ ἱκετευτικῶς:

1ον. Νά ζητήσετε δημοσίως συγνώμη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, γιά νά σᾶς ἐλεήσει ὁ Θεός. Τούς ἀσθενεῖς δέν τούς μαστιγώνουμε ἀλλά τούς σεβόμαστε, τούς τιμοῦμε καί προσευχόμαστε γιά αὐτούς διότι ἡ ἀσθένεια εἶναι μεγάλη δοκιμασία.

2ον. Νά σταματήσετε νά κατακρίνετε τούς ἀνεμβολίαστους καί νά μήν διχάζετε τόν Ἑλληνικό Λαό. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος εἶπε τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά σέ ἕναν σεμνό ἄνθρωπο «μετά τόν θάνατό μου θά ἔλθει ἐμφύλιος πόλεμος στήν Ἑλλάδα».

3ον. Νά μελετήσετε σᾶς παρακαλῶ τόν ὓμνον τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καθώς ἐπίσης καί τίς τρεῖς Καθολικές Ἐπιστολές τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, γιά νά ἀποκτήσετε «σπλάχνα οἰκτιρμοῦ» (Κολ. 3, 12), γιά νά βιώσουμε τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως καί τήν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.


Μετά Σεβασμοῦ
Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς
Ἱεροκῆρυξ
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.