3 Νοε 2021

Meta: Ὁ Ζούκερμπεργκ φέρνει ἐπανάσταση στή κοινωνική δικτύωση ἤ ἕνα «matrix» τέλειας ὑποδούλωσης;

Ἄραγε τό «meta» φέρνει μιά νέα ἐποχή τέλειας ἀποβλάκωσης; Ὁ Μάρκ Ζούκερμπεργκ τῶν ἀτελείωτων σκανδάλων διαρροῆς δεδομένων, μᾶς καλεῖ νά «βουτήξουμε» σέ ἕναν εἰκονικό κόσμο, μέσα στόν ὁποῖο «θεός» θά εἶναι ὁ ἴδιος...
Ἡ θυγατρική πλατφόρμα «Meta» ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ «μετά», πού ἀνακοίνωσε ὁ Μάρκ Ζούκερμπεργκ τήν Πέμπτη 28/10, μπορεῖ νά ἀντιμετωπίστηκε μέ ἄπειρες δόσεις σαρκασμοῦ ἀπό τούς χρῆστες τῶν social media, ἄλλα ὁ νέος ψηφιακός κόσμος πού φέρνει ὁ κροῖσος τοῦ διαδικτύου, μᾶλλον θά ἔπρεπε νά μᾶς... βάζει σέ σοβαρούς προβληματισμούς.

Ἡ αὐτοκρατορία τοῦ Ζούκερμπεργκ κλονίζεται
Οἱ «κακές γλῶσσες» ὑποστηρίζουν πώς ἡ ἀνακοίνωση τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ «Metaverse» ἦταν μιά στρατηγική κίνηση ἐπιβίωσης ἀπό τόν στριμωγμένο Ζούκερμπεργκ πού βλέπει τά τελευταῖα χρόνια τό κῦρος καί τήν ἀξιοπιστία τοῦ Facebook νά γκρεμίζονται. Μέ πιό πρόσφατο φιάσκο, τό ἱστορικό blackout πού στίς ἀρχές Ὀκτωβρίου ἄφησε ἐκτός λειτουργίας γιά παραπάνω ἀπό 6 ὧρες τόν κολοσσό τῶν social media, μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργηθεῖ τρῦπα δεκάδων ἑκατομμυρίων στά ταμεῖα τοῦ Facebook καί νά κατρακυλήσει ἡ μετοχή του.

Καί ἡ πραγματικότητα εἶναι πώς ἡ ναυαρχίδα τῶν social media πού σήμερα μετρᾶ παραπάνω ἀπό δυό δισεκατομμύρια χρῆστες, τήν τελευταία δεκαετία ἔχει κατηγορηθεῖ πολλάκις γιά παραβάσεις τῆς ἰδιωτικότητας, διαρροή δεδομένων τῶν χρηστῶν πρός ὄφελος τοῦ Facebook ἤ τρίτων, φοροδιαφυγή, πρόκληση μεγάλων προβλημάτων ἐθισμοῦ σέ ἑκατομμύρια χρῆστες ἀνά τόν κόσμο, λογοκρισία καί φίμωση προσώπων, ἀπόψεων καί ἰδεολογιῶν.

Ἴσως ἡ κορυφαία στιγμή πού ἀποδείχθηκε πόσο διάτρητο καί ἀναξιόπιστο εἶναι τό διαδικτυακό «τέκνο» τοῦ Μάρκ Ζούκερμπεργκ, ἦταν τό σκάνδαλο τῆς Cambridge Analytica, ὅπου στίς 16 Μαρτίου 2018, τό Facebook ὁμολόγησε τή παράνομη μεταφορά 87 ἑκατομμυρίων προφίλ χρηστῶν στήν ἑταιρεία ἀνάλυσης δεδομένων Cambridge Analytica. Στοιχεῖα πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν προεκλογική ἐκστρατεία τοῦ Donald Trump, ἐνῶ ἡ ἴδια συμβουλευτική ἑταιρεία εἶχε ἀναλάβει καί τή καμπάνια γιά τό Brexit.

Τό «Μeta» ὡς δόλωμα γιά ἐπενδύσεις
Εἶναι φανερό πώς ἡ αὐτοκρατορία τοῦ Ζούκερμπεργκ κλονίζεται ὅσο ποτέ, καί γι' αὐτόν τόν λόγο ἔπρεπε νά προβεῖ σέ μιά ἀποφασιστική κίνηση γιά νά προσελκύσει ἐπενδύσεις. Κάπως ἔτσι προέκυψε τό «Meta», ἕνα ψηφιακό περιβάλλον πού θά συνδυάσει τίς ὑπηρεσίες πού παρέχουν διάφορες ἐφαρμογές τοῦ κολοσσοῦ (ἤδη ὑπάρχουσες ἄλλα καί νέες) καί θά ἀποτελέσει μιά... νέα ἐποχή στή κοινωνική δικτύωση, τίς online ἀγοραπωλησίες καί ἄλλους τομεῖς τῆς καθημερινότητας, μέσῳ τῆς τεχνολογίας εἰκονικῆς πραγματικότητας (VR) καί ἐπαυξημένης πραγματικότητας (AR).

Μέ τόν κατάλληλο ἐξοπλισμό, οἱ χρῆστες θά μποροῦν νά... βυθιστοῦν στόν κόσμο τοῦ Ζούκερμπεργκ μέ τά avatar τους, γιά νά συναντήσουν φίλους καί συναδέλφους, νά ψωνίσουν, νά «ἐπισκεφθοῦν» τό ὁλόγραμμα τοῦ σπιτιοῦ τους, νά κάνουν διαδικτυακές συνεδρίες ἤ ἀκόμα καί νά... ἀθληθοῦν.

Μιά νέα ἐποχή τέλειας ἀποβλάκωσης;
Μιά πολύ σοφή ρήση λέει πώς ἄν δέν πληρώνεις γιά ἕνα προϊόν γιά νά το ἀποκτήσεις, τότε πιθανότατα εἶσαι ἐσύ τό προϊόν. Τό Facebook ἦταν πάντοτε δωρεάν (φαινομενικά), ἄλλα ἀποδείχθηκε πώς τά προϊόντα πού διακινοῦνται ἐντός του, εἶναι οἱ ἴδιοι του οἱ χρῆστες.

Ὁ ἱδρυτής τῆς πλατφόρμας πού ἔβαλε «στό χέρι» δισεκατομμύρια ἀνθρώπων μέ ἀντάλλαγμα τά προσωπικά δεδομένα τους (τά ὁποῖα οὐκ ὀλίγες φορές διέρρευσε σέ τρίτους), τώρα καλεῖ τήν ἀνθρωπότητα σέ ἕνα «μετασύμπαν». Ζητᾶ νά τόν... ἐμπιστευθεῖ γιά τό νέο βῆμα. Μιά νέα ἐποχή τέλειας ἀποβλάκωσης καί ὑποδούλωσης. Μιά νέα εὐκαιρία γιά νά ἐπιτευχθεῖ τό ἀπόλυτο φακέλωμα. Μιά «βουτιά» σέ ἕναν εἰκονικό κόσμο, μέσα στό ὁποῖο «θεός» θά εἶναι ἕνας ζάμπλουτος προγραμματιστής, καί πιόνια του οἱ χρῆστες πού θά περνοῦν μερόνυχτα ὑπνωτισμένοι μέ μιά συσκευή VR στά μάτια τους.

Ἄν ἤδη στήν ἐποχή μας (πού ἀκόμα δέν ἔχει μπεῖ εὐρέως τό virtual reality στίς ζωές μας) τά φαινόμενα κατάθλιψης, ἄγχους καί αὐτοκτονιῶν λόγῳ ἐξάρτησης ἀπό τά social media καί τά παιχνίδια ὁλοένα καί πληθαίνουν, τί μπορεῖ νά γίνει μέ ἕνα «Meta» στίς ζωές μας;

Ἄν ἤδη οἱ κλινικές ἀπεξάρτησης ἀπ' τό internet ὁλοένα καί γεμίζουν, τρομάζει κανείς καί μόνο νά φανταστεῖ τίς κοινωνικές συνέπειες πού πιθανότατα θά φέρει μιά τέτοια πλατφόρμα.

Σῶμα καί ψυχή μέσα στόν ψηφιακό κόσμο
Θά ἔχουμε στρατιές ἀποκομμένων ἀπό τήν πραγματικότητα ἀνθρώπων, πλήρως ἐλεγχόμενων ἀπό ἕναν διαδικτυακό κολοσσό; Πού θά παραδίδουν στό ἔλεος μιᾶς ψηφιακῆς καταβόθρας ὄχι μόνο τά προσωπικά τους δεδομένα, ὄχι μόνο τίς προτιμήσεις τους σέ ἀγορές, τό ποιούς γνωρίζουν, το πού πηγαίνουν, τίς πολιτικές καί θρησκευτικές πεποιθήσεις τούς κλπ, ἄλλα ἀκόμα - ἀκόμα καί το ίδιο τους τό σῶμα;

Καί ἄν κρίνουμε ἀπό τό πῶς ἀντιμετώπισαν τά κράτη τό Facebook, πού γιά πολλά χρόνια τό ἄφησαν ἀνεξέλεγκτο νά σαρώνει προσωπικά δεδομένα καί νά διαφεύγει ἀπό τούς νόμους σά νά πρόκειται γιά ἕνα ἰδιότυπο «κράτος» ἀπό μόνο του, τότε δέν μποροῦμε νά ἔχουμε καί πολλές ἐλπίδες πώς τό «Meta» θά ἀποτελέσει ἐξαίρεση καί δέν θά ἐργαλειοποιηθεί ἀπό τά παγκόσμια συμφέροντα ὅπως ἔγινε μέ τό Facebook καί τρίς - χειρότερα.

Καί θά εἶναι λάθος ἄν κάποιος χαρακτηρίσει αὐτούς τούς προβληματισμούς ὡς προϊόν τεχνοφοβίας, γιατί ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Ζούκερμπεργκ μέ τό βιογραφικό του ἔχει φροντίσει ὥστε νά μᾶς κάνει ἄκρως ἐπιφυλακτικούς γιά κάθε νέο ἐγχείρημα πού παρουσιάζει...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.