17 Νοε 2021

«Εὐλογεῖτε καί μή καταρᾶσθε…» Κύριε Ὑπουργέ Ἄδωνι Γεωργιάδη.

Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς
Ἱεροκῆρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας
«Εὐλογεῖτε καί μή καταρᾶσθε…»
Κύριε Ὑπουργέ Ἄδωνι Γεωργιάδη.
Πρός τόν Ὑπουργό Ἀνάπτυξης καί Ἐπενδύσεων
Κύριο Ἄδωνι Γεωργιάδη
Νίκης 5-7, 101 80, Ἀθήνα

Μέ ἔκπληξη ἄκουσε ὁ Ἑλληνικός λαός τήν Πέμπτη 21 Ὀκτωβρίου 2021 στό Tηλεοπτικό Κανάλι «Κόντρα», τίς δηλώσεις σας γιά τούς ἀνεμβολίαστους: «Προσωπικά, κουράστηκα. Δέν θέλεις κύριε, νά ἐμβολιαστεῖς; Μή σώσεις! Τέρμα! Πᾶμε παρακάτω, ἡ ζωή συνεχίζεται. Ὅποιος ἐμβολιαστεῖ! Τέρμα! Δέν μπορῶ νά ἀσχοληθῶ ἄλλο! Κουράστηκα! Δέν ὑπάρχει, νά κάνει τό κράτος, κάτι παραπάνω σέ αὐτό τό θέμα. Τά ἔχει κάνει ὅλα!». Καί συμπληρώσατε: «Ἀπό ἐδῶ καί μπρός, ὁ καθένας ἔχει ἀτομική εὐθύνη. Σοῦ λέει «θέλω νά ἐμβολιαστῶ» ἤ «δέν θέλω ...» Τό κράτος δέν θά ξανακλείσει, ἡ ἀγορά δέν θά ξανακλείσει. Δέν θά...

κλείσουμε τόν κόσμο στά σπίτια του, ἐπειδή κάποιοι δέν θέλουν νά ἐμβολιαστοῦν. Τελεία καί παύλα!».

Εἶναι ἀδιανόητο αὐτά νά συμβαίνουν στήν Πατρίδα μας!  Οἱ Ὑπουργοί οἱ ὁποῖοι καλοῦνται νά ὑπηρετήσουν μέ ἀγάπη, μέ σύνεση καί εὐγένεια τόν Ἑλληνικό λαό πού τούς ἐξέλεξε, ἀντί νά θυσιάζονται καθημερινά γι’ αὐτόν - ἄλλωστε αὐτό σημαίνει «ὑπουργός»-  ὄχι μόνο δέν γίνεται κάτι τέτοιο, ἀλλά ἐσεῖς τολμήσατε μέ πολλή θρασύτητα νά καταραστεῖτε ἐκείνους πού δέν θέλουν νά ἐμβολιαστοῦν. Σέ μιά διορθωτική «δήλωσή» σας δέν ζητήσατε κἄν συγγνώμη γιά ὅσα εἴπατε, ἀλλά τά κάνατε χειρότερα.

Κύριε Ὑπουργέ,

1.       Ἁμαρτήσατε ὡς χριστιανός, γιατί ἡ κατάρα εἶναι ἀντίθετη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τί εἶναι κατάρα; Ἡ κατάρα εἶναι εὐχή νά πάθει κάποιος κάτι κακό. κάθε φράση πού ἐκφωνεῖται μέ σκοπό τήν πρόκληση κακοῦ στό ἄτομο πού ἀπευθύνεται.

Ὁ Κύριός μας παρήγγειλε: «Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τούς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καί προσεύχεσθε ὑπέρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καί διωκόντων ὑμᾶς» (Ματθ. 5, 44). Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς προτρέπει: «Εὐλογεῖτε καί μή καταρᾶσθε» (Ρωμ. 12, 14), νά μή καταριόμαστε τούς συνανθρώπους μας, ἀλλά νά εὐχόμαστε καί νά θέλουμε τό καλό τους. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος λέγει, ὅτι δέν πρέπει νά ἀνταποδίδουμε κακό ἀντί κακοῦ, βρισιά ἀντί βρισιᾶς, ἀδικία ἀντί ἀδικίας, ἀλλά νά εὐλογοῦμε τούς ἀνθρώπους ἐκείνους πού μᾶς ἀδικοῦν καί νά τούς κάνουμε καλό ἀντί κακοῦ (Α΄ Πέτρου 3, 9-11).

Ἐδῶ θά πρέπει νά ἀκούσετε τόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη:

«-Γέροντα, πότε πιάνει ἡ κατάρα;

Ἡ κατάρα πιάνει, ὅταν ὑπάρχει στή μέση δικία… Ὅταν ὅμως δέν ὑπάρχει ἀδικία, τότε ἡ κατάρα γυρνᾶ πίσω σέ αὐτόν πού τήν ἔδωσε.

– Καί τιμωρεῖται μόνον αὐτός πού δέχεται τήν κατάρα ἤ καί αὐτός πού τήν δίνει;

– Αὐτός πού δέχεται τήν κατάρα, βασανίζεται σέ αὐτή τή ζωή, αὐτός ὅμως πού καταράστηκε θά βασανίζεται καί σ’αὐτή τή ζωή καί στήν ἄλλη, γιατί ὡς ἐγκληματίας θά τιμωρηθεῖ ἐκεῖ ἀπό τό Θεό, ἄν δέν μετανοήσει καί δέν ἐξομολογηθεῖ…».

Γιά νά καταραστεῖ κανείς σημαίνει ὅτι ἔχει κακία, ἐμπάθεια. κατάρα δίνει κανείς ὅταν τό λέει μέ πάθος, μέ ἀγανάκτηση. Ποιούς καταραστήκατε ὅμως; Καταραστήκατε ἐκείνους πού δέν ἐμβολιάζονται.

·                  Εἶναι δίκαιο αὐτό πού κάνατε;

·                  Ζοῦμε στήν Ἑλλάδα πού γέννησε τή Δημοκρατία;

·                  Τό Σύνταγμά μας δέν μιλάει γιά τήν ἐλευθερία ἔκφρασης τοῦ κάθε πολίτη;

·                  Ἤ ἔχετε ὑποκύψει στή Νέα Τάξη Πραγμάτων καί τήν πολιτικοϋγειονομική τρομοκρατία;

·                  Ἐάν τόσο «κόπτεσθε» γιά τήν ὑγεία μας, γιατί πεθαίνουν τόσοι ἄνθρωποι ἀπό τά ἐμβόλια καί δέν καταγράφονται οἱ παρενέργειες τῶν ἐμβολιασμένων;

·                  Ἄν τόσο πολύ ἐνδιαφέρεστε γιά τήν ὑγεία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, γιατί δέν δίνετε δωρεάν φάρμακα σέ γονεῖς πού εἶναι ἄνεργοι καί δέν κάνουν τά βασικά ἐμβόλια στά παιδιά τους;

·                   Ὡς Ὑπουργός Ἀνάπτυξης, γιατί δεν αὐξάνετε τούς μισθούς ὅλων ἐκείνων πού παίρνουν 300 εὐρώ σύνταξη ἤ  τό Κοινωνικό Εἰσόδημα ἀλληλεγγύης (ΚΕΑ) καί δέν ἔχουν νά πληρώσουν τά φάρμακά τους καί νά καλύψουν τίς βασικές τους ἀνάγκες;

·                  Ποῦ εἶναι ἡ ἀνάπτυξη στή Χώρα, ὅταν μέ τά Μνημόνια 600.000 νέοι ἔφυγαν ἀπό τήν Πατρίδα μας καί ξενιτεύτηκαν γιά νά ἔχουν μιά καλύτερη σταδιοδρομία;

·                  Γιατί τόση κακότητα ἐναντίον ἐκείνων πού δέν θέλουν νά ὑποταχθοῦν στή Νέα Τάξη Πραγμάτων καί νά γίνουν ἀνθρωπάκια καί δοῦλοι χωρίς προσωπικότητα καί ἐλευθερία; Ὁ Χριστός σέβεται τόν κάθε ἄνθρωπο καί μᾶς καλεῖ καί λέγει: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν…» (Μᾶρκ. 8, 34).

·                  Ἐσεῖς, γιατί «δικτατορικῷ τῷ τρόπῳ» θέλετε νά ἐμβολιάσετε ὅλους τούς ἀνθρώπους;

·                  Μήπως γιά νά ἔρθει τό τσιπάκι προκειμένου ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά  ἐλέγχονται καί νά μήν ὑπάρχει πλέον ἰδιωτική ζωή;

Ἐμεῖς σᾶς ἀγαπᾶμε καί θά σᾶς δώσουμε μιά … «κατάρα» σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Παΐσιο: «Ὁ Θεός νά πλημμυρίσει τήν καρδιά σας μέ τήν καλωσύνη Του καί τήν πολλή Του ἀγάπη, μέχρι πού νά παλαβώσετε, γιά νά φύγει ὁ νοῦς σας πιά ἀπό τήν γῆ και νά βρίσκεται ἀπό τώρα κοντά Του στόν Οὐρανό. Νά τρελαθεῖτε ἀπό τήν θεία τρέλα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ! Νά σᾶς κάψει ὁ Θεός μέ τήν ἀγάπη Του τίς καρδιές σας! (Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄, Μέ πόνο καί ἀγάπη γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 2006).

2.               Ἀστοχήσατε ὅμως ὡς ἡγέτης καί πολιτικός. Πολιτική εἶναι ἡ τέχνη διακυβέρνησης ἑνός Κράτους καί οἱ σκοποί της εἶναι ἡ προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν, ἡ διασφάλιση τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος καί ἡ θέσπιση καλῶν Νόμων γιά τήν ἁρμονική συμβίωση τοῦ συνόλου. Κατά τόν Ἀριστοτέλη, Πολιτική εἶναι «ἡ κυριωτάτη τῶν ἐπιστημῶν, τά καλά καί τά δίκαια σκοπουμένη». Ὁ Πλάτωνας στήν «Πολιτεία» του παρομοιάζει τόν ἄξιο πολιτικό μέ ἐπιδέξιο ὑφαντή.

Ἐσεῖς, κύριε Ὑπουργέ μαζί μέ τήν Κυβέρνησή σας καί τά ἄλλα κόμματα, ἔχετε σπείρει τή διχόνοια μεταξύ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καί τούς χωρίσατε σέ ἐμβολιασμένους καί μή ἐμβολιασμένους. Ἔτσι δημιουργοῦνται μίση, ἔχθρες καί φανατισμοί πού διαταράσσουν τό κοινωνικό σύνολο. προκαλοῦνται διαμάχες, διαφωνίες, ἀντιθέσεις, ἀναταραχές, συγκρούσεις καί ἐθνικές συμφορές, ὅπως τίς ζήσαμε στό παρελθόν. Καταστρέφεται κάθε δημιουργική προσπάθεια καί γενικότερα ὁ πολιτισμός.

Γνωρίζουμε, ἄλλωστε, ὅτι δύο εἶναι τά πάθη τῆς φυλῆς μας, ἡ διχόνοια καί ἡ προδοσία. Ὁ ἀείμνηστος  Ἀρχιμανδρίτης  Γεώργιος Καψάνης  ἔλεγε ὅτι τά κόμματα κομματιάζουν, ἡ Ἐκκλησία ὅμως ἑνώνει. Ὁ Χριστός μας στήν Ἀρχιερατικὴ Του προσευχὴ στόν Κῆπο τῆς Γεσθημανῆ, ἔκανε λόγο γιά τήν ἑνότητα μεταξύ τῶν Ἀποστόλων, ἀλλά καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων «ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς …» (Ἰω. 17, 11). Ἔρχεσθε, λοιπόν, σέ ἀντίθεση μέ τό Εὐαγγέλιο, ἀλλά ταυτόχρονα σπέρνετε καί τή φιλονικία άνάμεσα στούς ἀνθρώπους, γεγονός πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ ἐθνικές τραγωδίες. Αὐτό τό εἴδαμε στόν Πελοποννησιακό πόλεμο, στίς διαμάχες τῶν διαδόχων τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, στά πρῶτα χρόνια μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, στή Μικρά Ἀσία, στήν Κύπρο καί στόν Ἐμφύλιο.

       Τελικά, ἡ διχόνοια ἀποτελεῖ προγονική κατάρα. Χαρακτηριστικές εἶναι οἱ παρακάτω στροφές τοῦ «Ὕμνου εἰς τήν Ἐλευθερίαν» τοῦ Ἐθνικοῦ μας ποιητή Διονυσίου Σολωμοῦ πάνω στό θέμα τῆς ἐθνικῆς ἀρρώστιας μας, τῆς διχόνοιας.

«…Παλικάρια μου! Οἱ πολέμοι γιά σᾶς ὅλοι εἶναι χαρά,

καί τό γόνα σας δέν τρέμει στούς κινδύνους ἐμπροστά.

Ἀπ’ ἐσᾶς ἀπομακραίνει κάθε δύναμη ἐχθρική·

ἀλλά ἀνίκητη μιά μένει πού τές δάφνες σας μαδεῖ·

Μία, πού ὅταν ὡσάν λύκοι ξαναρχόστενε ζεστοί,
κουρασμένοι ἀπό τή νίκη, ἄχ! τό νοῦ σας τυραννεῖ.

Ἡ Διχόνοια πού βαστάει ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερή
καθενός χαμογελάει, "πάρ' το", λέγοντας, "καί σύ".

Κειό τό σκῆπτρο πού σᾶς δείχνει ἔχει ἀλήθεια ὡραία θωριά·
μήν τό πιάστε, γιατί ρίχνει εἰσέ δάκρυα θλιβερά.

Ἀπό στόμα ὁπού φθονάει, παλληκάρια, ἄς μήν ‘πωθεῖ,
πώς τό χέρι σας κτυπάει τοῦ ἀδελφοῦ τήν κεφαλή.

Μήν εἰποῦν στό στοχασμό τους τά ξένα ἔθνη ἀληθινά:
"Ἐάν μισοῦνται ἀνάμεσό τους δέν τούς πρέπει ἐλευθεριά"…».

Γνωρίζετε καλά, ὅτι στή δημοκρατία κατοχυρώνονται οἱ ἐλευθερίες τῶν ἀνθρώπων καί ὁ σεβασμός τῶν δικαιωμάτων ὡς ὑπέρτατη ἀξία καί καθολικό τρόπο ζωῆς. Ἡ δημοκρατική πολιτεία σέβεται τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα, καθώς καί τίς πολιτικές ἀντιθέσεις τῶν πολιτῶν της. Ἐπικρατεῖ τό Κράτος Δικαίου μέ τίς ἀποφάσεις τῆς ἐξουσίας πού στόχο ἔχουν τό συμφέρον τοῦ λαοῦ καί προστατεύονται ὅλες οἱ μορφές ἐλευθερίας.

 Ὁ Σόλων λέει σχετικά τά ἑξῆς: «Ὅταν μάθεις νά κυβερνιέσαι θά μάθεις καί νά κυβερνᾶς». «Ὁ πιό καλός βασιλιάς εἶναι αὐτός πού μπορεῖ νά κυβερνήσει τά πάθη του» δηλώνει ὁ  Σωκράτης. Γιά τόν Ἀναξίμανδρο «ὁ πραγματικός ἥρωας εἶναι αὐτός πού κατορθώνει νά νικήσει τά πάθη του». Ὁ Μακρυγιάννης καταθέτει ἐμπειρικά: «Ὁ πολιτικός ἡγέτης δέν πρέπει νά αἰσθάνεται ὑπερήφανος γιά τά λόγια του, ἀλλά γιά τίς πράξεις του. Ὅταν εἶσαι μικρός ἄνθρωπος βλάπτεις ὀλίγο, ὅταν εἶσαι μεγάλος βλάπτεις πολύ». Ὁ Κορνήλιος Καστοριάδης ὑποστηρίζει ὅτι «ἡ Δημοκρατία εἶναι ἀδύνατη χωρίς πολιτικό πάθος, πάθος γιά τήν ἐλευθερία τοῦ καθενός καί τοῦ ὅλου, πάθος γιά τίς κοινές ὑποθέσεις πού γίνονται ἀκριβῶς προσωπικές ὑποθέσεις τοῦ καθενός». Τέλος, ὁ Benjamin Disraeli (1804-1881 Ἄγγλος πρωθυπουργός) ἐπισημαίνει: «Ὅσοι θεωροῦνται ἄξιοι νά κυβερνήσουν τόν κόσμο εἶναι ἄνθρωποι ἀπαλλαγμένοι ἀπό συναισθηματικές ἀδυναμίες καί μέ δυνατό μυαλό».

Ὁ ἀείμνηστος π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος ὁμολογεῖ: «Πονῶ και ἀγωνιῶ γιά τήν πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τό ὁποῖο συνεχῶς ἀφελληνίζεται, ἀποχριστιανίζεται, ἀποχρωματίζεται, ἀποκόπτεται ἀπό τίς ρίζες του καί χάνει τά στοιχεῖα τῆς ταυτότητάς του». Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὑποδεικνύει: «Οὔτε ἐκεῖνος πού ἀσκεῖ την πολιτική ἐξουσία, οὔτε ἐκεῖνος πού ἀσκεῖ τήν πνευματική θά μπορέσουν νά τίς διαχειριστοῦν δίκαια, ἄν προηγουμένως δέν κυβερνήσουν τόν ἑαυτόν τους ὅπως πρέπει». Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς ἐπισημαίνει: «Οἱ ἄνθρωποι πού δέν μποροῦν νά βάλουν τάξη στήν καρδιά τους ἀκόμη λιγότερο μποροῦν νά βάλουν τάξη στό Κράτος». Καί ὁ γλυκύτατος Ἅγιος Παΐσιος προφητικά λέγει: «Σέ μιά ἐποχή πού ὁ Σατανάς ὀργιάζει καί οἱ ἄνθρωποί του ὀργανώνονται, οἱ Ἑλληνες βρίσκονται σέ νάρκη. Τόν ἑαυτό του μόνο κοιτάει νά βολέψει ὁ καθένας καί τίποτε περισσότερο. Καί ὅ,τι νά τούς κάνεις, ὅσο κι ἄν τούς κουνήσεις, μέ τίποτε δέν ξυπνοῦν». Καί συνεχίζει: «Ὅταν δεῖτε συμφορές στήν Ἑλλάδα, τό κράτος νά βγάζει παλαβούς νόμους καί νά ὑπάρχει γενική ἀστάθεια, μή φοβηθεῖτε. Θά βοηθήσει ὁ Θεός» (Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, 1981).

Διαβάστε, παρακαλῶ, τό 2ο Τόμο «Πνευματική άφύπνιση» τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου στό ὁποῖο ἀναφέρει τά σημεῖα τῶν καιρῶν. Μόνο οἱ  έγωιστές, οἱ ἀλαζόνες καί ἐκεῖνοι πού ἔχουν θεοποιήσει τή λογική, τήν Ἐπιστήμη καί την ὑγεία δέν μποροῦν νά καταλάβουν τά ὅσα μᾶς λέει τό θεόπνευστο Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως καί τά λόγια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, τά ὁποῖα, δυστυχῶς, κάποιοι μέσα ἀπό τόν Ἐκκλησιαστικό καί Μοναστικό χῶρο τά ἔχουν διαστρέψει.

Τέλος ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Αἰγίνης διαπιστώνει ὅτι «ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Πατρίδα ἔχουν σήμερα περισσότερη ἀνάγκη ἀπό ἄνδρες πού νά ζοῦν ὄχι γιά τόν ἑαυτό τους, ἀλλά γιά τό Γένος καί τήν Ἐκκλησία».

Τί μᾶς λένε ὅλα αὐτά κύριε Ὑπουργέ; Ὅτι θά πρέπει ἐσεῖς καί ὅλοι οἱ πολιτικοί τῆς Ἑλλάδος μας νά μετανοήσετε γιά νά ἀντιστραφεῖ ἡ πορεία τῆς Πατρίδος μας πού ὁδηγεῖται στήν καταστροφή. Ὀφείλετε, λοιπόν, σέ ὅλες τίς περιπτώσεις νά ζητήσετε συγγνώμην ἀπό τόν Ἑλληνικό λαό.

Κύριε  Ὑπουργέ,

Ζοῦμε σέ δύσκολους καί ἀποκαλυπτικούς καιρούς ἀπό ἀπόψεως ἐκκλησιαστικῆς, ἐθνικῆς καί οἰκογενειακῆς. Ἔχουμε ἠθική ὑποχρέωση ὅλοι -Ἐκκλησία καί Πολιτεία- νά σταθοῦμε στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά ἐνωτισθοῦμε τά μηνύματα τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Ἐθνικῶν μας Ἡρώων, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν γιά νά μᾶς παραδώσουν μιά Πατρίδα ἐλεύθερη καί μιά Ἐκκλησία τιμημένη ἀπό τό Θεό.

Ἄς ἀφουγκρασθοῦμε ὅλοι τά λόγια τοῦ προμάχου τῆς πίστεώς μας ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη: «Ὅσοι πονοῦμε τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τήν ἔνδοξη Πατρίδα μας Ἑλλάδα, ἄς πενθήσουμε, γιατί ἔφθασαν ἡμέρες θλίψεων καί συμφορῶν γιά τίς ἁμαρτίες τῶν κατοικούντων τή γῆ. Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀνέστησε τήν Ἑλλάδα, ἡ Ὀρθοδοξία ἀνυψοῖ τό Ἔθνος μας. Ἡ ἱστορία μᾶς βεβαιώνει ὅτι, ἄν δέν ὑπῆρχε ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δέν θά ὑπῆρχε Ἑλλάς. Τό ράσο ἔφτιαξε Πατρίδα. Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀνέστησε τήν Ἑλλάδα. Ἡ ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ψυχή τοῦ Ἔθνους μας, ἡ Μεγάλη Μάνα μας, σ’ αὐτή γεννηθήκαμε καί σ’ αὐτή θά πεθάνουμε».

Μέ ἐκτίμηση

Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς

Ἱεροκῆρυξ  Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.